Bettina skaber tryghed ved møderne og under forløbet

Dit mærkbare nærvær til møderne skaber en sikker zone (i den forstand at du hører og ser det man grundet egen stresspåvirkning ikke selv fanger. Og du er hurtig til at reagere i situationen, støtte, sige fra, sige til, præcisere).

Din enorme faglige viden (om processerne, tegn, formuleringer, muligheder, årsagssammenhænge og forståelse for de kvaler man er i og hvilken betydning det har for en rent følelsesmæssigt – det giver et forståelsesrum og frustrationer bliver fulgt op efter møderne, så det er afsluttet for en, og man kan hvile i hvad end situationen er i stedet for at være frustreret).

Din evne til at formulerer det oplevede – fx svigt – professionelt i både skrift og tale. Du hjælper også med at skrive når man selv er fuldstændig ophængt.

Mine varmeste anbefalinger herfra.

 

 

Mor til 4 børn