I mit arbejde som advokat er det yderst tilfredsstillende at samarbejde med Bettina både fagligt og personligt.

Vores samarbejde er til stor hjælp for mig, især i de svære sager med børn, som ikke trives, er det uundværligt, at kunne sparre med en børnesagkyndig om, hvad der er bedst for børnene, og dermed også bedst for min klient.

Derudover er det meget betydningsfuldt for mig at kunne henvise mine klienter til Bettina, når det omhandler de mere psykologiske og pædagogiske aspekter af sagen, som er hendes ekspertise. 

For mig som advokat betyder samarbejdet med Bettina, at jeg kan koncentrere mig fuldt ud om det, jeg er bedst til – den juridiske del af sagen. Samtidig er jeg sikker på, at min klient modtager professionel rådgivning om de andre aspekter af sagen, som ligger udenfor mit kompetenceområde.

Det er min klare opfattelse, at vores samarbejde gavner klienterne. De modtager således en langt bedre samlet rådgivning om såvel juraen, som hvad der er bedst for børnene i den konkrete sag.

Jeg vil derfor uden forbehold anbefale mine klienter, som ligger i skilsmisse, at søge rådgivning hos Bettina i relation til de mere følelsesmæssige sider af skilsmissen, samt når der er børn involveret.

Endelig vil jeg på det varmeste anbefale mine øvrige advokatkollegaer at samarbejde med Bettina.

Helsingør 27.3.2017

Advokat (L) Ditte Kjeldgaard, WTC advokaterne, Helsingør