Jeg føler mig afklaret, og trives med min beslutning

Jeg har fået rådgivning af Bettina Vestergaard da jeg igennem længere tid havde store udfordringer i en relation til et nært familiemedlem.

Bettina Vestergaard var under hele min proces en rigtig god vejleder og sparringsparter, især fordi jeg oplevede, at hun har en meget stor faglig viden om menneskers adfærd, de psykologiske mekanismer og de mønstre, der udspiller sig i relationer.

Bettina stillede gennem hele forløbet meget relevante spørgsmål med det formål at hjælpe mig videre i min proces, og hun var god til at skære igennem og gøre det tydeligt, hvilke beslutninger jeg kunne træffe.

Jeg gennemgik derfor en afklaringsproces, som følge af Bettinas coaching, og fik løbende feedback på mine tanker og overvejelser.

Undervejs i min proces, havde jeg ind imellem nogle voldsomme følelsesudbrud, som Bettina imidlertid rummede på fin vis, så jeg på ingen måde følte mig forkert. Tværtimod blev jeg støttet i min situation og min forståelse og følelser omkring de svære emner.

Det har gjort en stor forskel, at jeg har fået rådgivning og sparring af Bettina, da jeg ellers havde stået alene med mine tanker og overvejelser. Jeg havde nok også kørt ud af ét spor, og ikke gjort mig de overvejelser, som jeg gjorde med Bettinas medvirken. Der kom nogle vinkler på min situation og problematik, som jeg slet ikke selv havde tænkt på.

Jeg er nu følelsesmæssigt afklaret, og har det godt med min beslutning.

Kvinde 40 år