Udtalelse vedr. Skilsmissekonsulenten v/Bettina Vestergaard

I mit arbejde som advokat betyder mit samarbejde med Skilsmissekonsulenten, at jeg kan få faglig sparring vedrørende børnenes perspektiv i sager omkring forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Mit samarbejde med Skilsmissekonsulenten betyder, at mine klienter både kan få en juridisk rådgivning, men også en rådgivning om, hvorledes de skal forholde sig over for børnene, som nemt bliver en del af konflikten, hvis ikke man er opmærksom på dette.

I det faglige samarbejde er Bettina rigtig god til at skelne mellem de rene børnefaglige problemstillinger, og hvornår der er tale om spørgsmål af juridisk karakter, eller hvornår en reaktion hos mine klienter eller børnene skal inddrages i den juridiske behandling af sagen. Dette betyder, at der er en faglighed omkring mine klienter, således at alle relevante oplysninger bliver belyst i sagerne.

Når Skilsmissekonsulenten er samarbejdsparter i mine sager, gør det en forskel både for sagen, men også for min klient. Sagerne bliver belyst ud fra barnets perspektiv, og mine klienter får personlige redskaber til at komme bedst muligt igennem den krise/ konflikt, de står i under disse sager.

Jeg ser flere fordele ved at have en børnefaglig person ind over mine skilsmissesager. Jeg bliver klædt fagligt på mht. til barnets perspektiv og får argumenter til at kunne oplyse dette perspektiv over for de børnesagkyndige, som medvirker ved sagens behandling i Statsforvaltningen og ved Retten.

Idet jeg har et godt kendskab til Bettinas faglige kompetencer, henviser jeg gerne mine klienter til at få personlig sparring og rådgivning i forhold til den situation, de står i.

Jeg vil i høj grad anbefale mine klienter, som ligger i skilsmisse, hvor der er børn involveret, at benytte Skilsmissekonsulentens ydelser og kompetencer, idet det gør en mærkbar forskel.

Ligeledes vil jeg anbefale mine advokatkollegaer at samarbejde med Skilsmissekonsulenten.

Helsingør 4.1.2016

Advokat (L) Mette Rude Clemmensen, Drachmann Advokater