Beskyttelse af persondata

I henhold til persondataforordningen skal du give dit samtykke til, at jeg må opbevare private oplysninger om dig. Du vil derfor, når du henvender dig til mig, blive bedt om at give dit skriftlige samtykke til, at jeg må have dine personlige oplysninger liggende.

I det følgende kan du læse hvilke private oplysninger, som jeg har liggende om dig, og den sikkerhed, der er forbundet med at opbevare dine fortrolige oplysninger.

Det skriftlige samtykke omfatter følgende:

Med din accept godkender du, at (Dataansvarlig):
Skilsmissekonsulenten v/Bettina Vestergaard
Elmegårdsalle 69
3400 Hillerød
Tlf.nr. 30209025
e-mail: bettina@skilsmissekonsulenten.dk
må indsamle, opbevare og behandle følgende oplysninger om dig:

Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse som jeg bruger til at komme i kontakt med dig samt i forbindelse med udarbejdelse af faktura.

Sagsakter, som du overgiver til mig i forbindelse med min rådgivning, og som eventuelt indeholder dit og/eller dit barns CPR nummer. Det kan fx være korrespondance mellem dig og Statsforvaltningen, årsopgørelser, udtalelser på dine børn mv. Disse sagsakter bruger jeg til at rådgive dig og fx i forbindelse med udarbejdelse af en samværsaftale.

Mine personlige noter som jeg tager undervejs, og som jeg bruger til at rådgive dig ud fra.

Dine oplysninger er i sikre hænder

Skilsmissekonsulenten anvender Terapeutbooking som databehandler. Terapeutbooking overholder de krav, der stilles til en databehandler ifølge persondataforordningen.

For dig som kunde betyder det, at:

  • Når du køber mine ydelser via Terapeutbooking bliver dine oplysninger gemt i Terapeutbookings online booking system, som er password beskyttet (2 faktor sikkerhed). Dine konto- og betalingsoplysninger er ikke tilgængelige for mig.
  • Hvis du køber mine ydelser via min hjemmeside bliver dine konto- og betalingsoplysninger håndteret af Stripe, som er et firma med en anerkendt betalingsplatform, og som ligeledes er godkendt som databehandler i forhold til persondataforordningen.
  • Mine noter og de sagsakter, som du overgiver til mig elektronisk, bliver ligeledes opbevaret på Terapeutbookings platform, som er password beskyttet (2 faktor sikkerhed).
  • Terapeutbooking håndterer ligeledes denne samtykkeerklæring. Det er her den dannes, udsendes og registreres.
  • Fysiske dokumenter, som du overgiver til mig, eller som vi udarbejder sammen, vil blive opbevaret på Skilsmissekonsulentens kontor (Elmegårdsalle 69, 3400 Hillerød) i et aflåst metalskab.
  • Ingen oplysninger vil blive videregivet til andre dataansvarlige. Dog vil jeg med din godkendelse og på din opfordring kunne drøfte din sag med din advokat.

Hvor længe opbevarer jeg dine oplysninger?

De opbevarede oplysninger opbevares kun så længe, du er kunde hos mig. Har du ubenyttede gyldige klip på et klippekort, er du kunde.
Når du ikke længere er kunde, vil alle oplysninger og dokumenter, der kan relateres til dig (bortset fra fakturaer, der indgår i mit regnskab) – såvel elektroniske som fysiske – blive slettet eller makuleret.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i, berigtiget, slettet, begrænset behandling eller udleveret de oplysninger, jeg har om dig.

Ønsker du at få indsigt i, berigtige, slettet, begrænset behandling eller få udleveret de oplysninger, jeg har om dig, skal du henvende dig til Skilsmissekonsulenten v/Bettina Vestergaard på e-mail: bettina@skilsmissekonsulenten.dk

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at meddele dette til Skilsmissekonsulenten v/Bettina Vestergaard på e-mail: bettina@skilsmissekonsulenten.dk