Skilsmisse og jul

Julen kan være anledning til store konflikter mellem dig og din ekspartner. Og den kan give dårlig samvittighed. For når julen er over os, bliver vi bombarderet med billeder af traditionelle og idylliske familier, hvor både mor, far og børn smiler lykkeligt til kameraet. Det kan være hårdt, når det i øjeblikket er langt fra ens egen virkelighed.

Der er ingen jul, som er forkert. Men der findes forskellige måder at holde jul på. Fordi familier er forskellige. Derfor er det vigtigt for mig at sige til dig, at du under ingen omstændigheder skal have dårlig samvittighed over din måde at holde jul på efter din skilsmisse.

For du og jeg ved, at da du traf beslutningen om at blive skilt, gjorde du det både for din egen skyld, men i særdeleshed også for dine børns skyld. Og hvis det ikke var din beslutning at blive skilt, så ved jeg, at din største bekymring er dine børns trivsel. Fordi de fortjener to glade forældre. Også selvom det er hver for sig. Sådan er det også i juletiden. Derfor skal du og din ekspartner tilpasse julen, så den kommer til at passe til jeres situation, ønsker og behov. Sådan er det med mange ting i en skilsmisse. Lige fra når I skal udarbejde en skræddersyet samværsaftale til noget så lavpraktisk som afholdelsen af juleaften.

Der findes ikke en forkert jul (men dine behov kommer i anden række)

Du skal finde den rigtige løsning for dig, dine børn og din ekspartner. Dine børn kan sagtens holde jul to gange – så længe de to aftener er forskellige. Derfor er det også vigtigt, at I fra start indser, at jeres behov altid vil komme i anden række. Fordi det skal være på børnenes præmisser. De må ikke komme i klemme i skilsmissen. Det er hele essensen af min skilsmisserådgivning. Og det gælder også i juletiden. Det er dit ansvar at holde en god jul, der tilgodeser dine børns behov – selvom du og din ekspartner er gået fra hinanden. Og det kan du sagtens. Bare rolig.


Bonus til dig: Download mine 10 gode råd til, hvordan I kommer godt igennem julen som en familie. Guiden giver dig både gode råd til, hvordan du tilgodeser dine børn bedst muligt, men også hvordan du og din ekspartner kan samarbejde konstruktivt i juletiden. Hent de 10 gode råd her.

Julen kan være anledning til konflikter i skilsmissefamilier. Sådan behøver det ikke være

I skal beslutte, hvordan I vil dele julen og børnene op mellem jer. Det er i de flestes tilfælde ikke gnidningsfrit. Men sådan behøver det ikke være. Hvis I er opmærksomme på at kommunikere og lytte til hinandens ønsker, behov og bekymringer, er I allerede kommet rigtig langt.

Sørg for, at alle de aftaler, I laver, er klokkeklare. På den måde er der ingen risiko for misforståelser, og det kan være med til at mindske konflikterne. Fordi I begge ved, hvad der skal ske hvornår og hvorfor. Så sæt jer ned sammen, og tal om, hvad der er vigtigt for jer i forbindelse med julemåneden. Og prioritér dét. Ikke alt muligt andet. Så kan det nemlig let blive for omfangsrigt.

Hvis det er muligt at holde første jul sammen, så prioritér det

I kan også overveje om, I har mulighed for at holde den første jul sammen. Især hvis børnene er små. Se om, I kan lægge konflikterne til side for en stund og nyde julen med jeres fælles børn. Det kan være en god idé at holde det småt. Så overvej at holde julen kun for jer uden øvrig familie, så I sammen kan komme godt og trygt gennem julen for jeres børns skyld – uden for meget larm og støj omkring jer.

Uanset hvad anbefaler jeg aldrig, at man skiller søskende ad. Selvom det kan være fristende, fordi mor og far så begge er sammen med et af børnene på juleaften, så er det ikke i børnenes interesse. De vil være sammen med hinanden – og jer, hvis det kan lade sig gøre. Derfor kan det være en god idé at holde første jul sammen lige efter skilsmissen, fordi der i forvejen er nok, børnene skal fordøje. Der er selvfølgelig tilfælde, hvor en jul hver for sig er det eneste, der kan lade sig gøre. Det er også ok. Og det vil jeg give dig vejledning til, hvordan du kommer bedst muligt igennem, i resten af dette blogindlæg.

Den første jul efter skilsmisse

Tag børnene med på råd, og vær opmærksom på deres behov

Du er den voksne. Det er klart. Men det betyder ikke, at du ikke kan bruge dine børns input, når julen skal planlægges. For som du sikkert ved, er mit fokus altid børnenes ve og vel. Derfor giver det også mening at spørge ind til, hvad de har af ønsker for julen.

Børn kan godt lide traditioner. Fordi de skaber tryghed – fordi de gør juletiden forudsigelig for dem. Men pas på med at presse for mange traditioner ind i kalenderen. Spred dem ud over december måned, så programmet ikke bliver for presset for dine børn – og dig selv.

Det er okay at give dine børn valgmuligheder. Det kan de godt klare. På den måde kan du også finde ud af, hvilke behov og ønsker dine børn har – og herefter planlægge efter dem. Men. Vær opmærksom på, at børn er små mennesker. Der ligesom alle os andre udvikler og ændrer sig. Derfor anbefaler jeg, at du og din ekspartner hvert år taler med jeres børn og spørger, hvad de har lyst til og brug for. Det kan nemlig godt ændre sig fra år til år. Og derfor skal jeres aftaler være dynamiske og tilpasses jeres børn og deres behov. Hvert år inden jul.

Spørg aldrig dit barn: “Hvor vil du helst holde jul?”

Selvom jeg anbefaler, at I tager børnene med på råd, er det vigtigt for mig at understrege, at jeg mener, at spørgsmålet “Hvor vil du helst holde jul?” ikke hører nogen steder hjemme. For her bliver det i højere grad en popularitetskonkurrence mellem mor og far, end det bliver barnets behov, der kommer i fokus. Og det er her, konflikterne nemt kan opstå.

Vær ærlig over for dit barn

Hvis du og din ekspartner slapper af og har det godt i juletiden, vil børnene kunne fornemme det. Det gør, at de også slapper mere af og ikke skal stresse over, om mor og far er kede af det. For jeg lover dig, at dine børn opfanger mere, end du tror. Både det gode og det dårlige. Derfor er det også bedre at være ærlig, for eksempel hvis du bliver ked af ikke at skulle være sammen med dine børn juleaften. Det er altid at foretrække ikke at lyve over for dine børn – for hvis du kun “spiller” glad og ikke rent faktisk er det, vil de opfange det og blive kede af det. Endnu mere kede af det end, hvis du bare er ærlig og siger, at det bare er, fordi du kommer til at savne dem rigtig meget – men at du glæder dig til at høre om alle de sjove ting, dit barn og din ekspartner skal lave sammen.

Vær åben for at skabe nye traditioner (og for at inddrage jeres børn heri)

… og gå ind til de nye traditioner med et positivt sind. For nej. Det bliver ikke det samme som før. Men det betyder ikke, at de nye traditioner ikke kan blive ligeså gode eller måske endda bedre end de gamle. Det har jeg set mange eksempler på.

Se muligheder fremfor begrænsninger. Måske kender du andre, der også er blevet skilt? Så kan det være en idé at undersøge muligheden for at holde jul sammen med dem. For de forstår bedre end nogen andre din og dine børns situation.

Og du må ikke være bange for, hvad dine børn siger til de nye traditioner. Pas på med at få katastrofetanker her. For min erfaring siger, at børn faktisk rigtig godt kan lide nye traditioner. Især hvis du og din ekspartner inddrager dem i at lave dem. På den måde føler de, at traditionerne bliver deres egne – og dét ejerskab vil sikre, at dit barn ikke føler sig overhørt og forvirret, men derimod inddraget og hørt.

Det er svært at være alene, når børnene er hos din ekspartner. Især i juletiden. Derfor anbefaler jeg, at du også skaber nye traditioner for dig selv – også når du ikke har børnene. Noget af det værste, du kan gøre, er at have ondt af dig selv. At svælge i, at du savner dine børn. For selvfølgelig gør du det. Det er da klart. Det forstår jeg 100%. Men du må huske på, at de har det godt ved den anden forælder. Og så glæde dig til at se dem igen. Men samtidigt få det bedste ud af tiden, hvor du er alene. Og så husk på, at juleaften kun er en dag. Den skal ikke determinere hele julemåneden for jer og jeres børn – og juletiden kan sagtens blive hyggelig, selvom den ikke er traditionel eller som i gamle dage.


Bonus til dig: Download mine 10 gode råd til, hvordan I kommer godt igennem julen som en familie. Guiden giver dig både gode råd til, hvordan du tilgodeser dine børn bedst muligt, men også hvordan du og din ekspartner kan samarbejde konstruktivt i juletiden. Hent de 10 gode råd her.

Mine konkrete råd til, hvordan I planlægger og strukturerer julen efter skilsmissen

Det kan virke lidt firkantet. Men min erfaring siger mig fra min skilsmisserådgivning, at de fleste kan drage nytte af nogle helt konkrete ting, de kan gøre, når julemåneden nærmer sig.

    • Start med at skrive julens arrangementer ned. Og vælg så, de arrangementer, som betyder noget for børnene, til. Inddrag dem, og forventningsafstem med dem, så aftalerne i løbet af december er tilpasset børnenes behov.
    • Lav en kalender for december. Skriv, hvad det er for et arrangement, og hvem der kommer til det. Det skaber både ro og overblik for dig, din ekspartner og især børnene. Fordi de ikke er i tvivl om, hvad der skal ske hvornår og med hvem. Sørg for, at kalenderen ikke er for presset.
    • Læg luft ind i juledagene. Giv børnene tid til at nyde deres gaver, stemningen og ikke mindst dem, de holder af.
    • Og apropos det med gaver: Lad det være barnet, der bestemmer over de gaver, det får. Derfor anbefaler jeg også, at man aldrig giver en gave, som kun må være hos den ene forælder. Det vil skabe forvirring og uro ved barnet, fordi det udstråler konflikt mellem mor og far. Spørg også gerne dit barn om, hvor og hvornår han eller hun gerne vil åbne gaven fra den anden forælder.

Min vigtigste pointe er, at du altid har dine børn med på råd. På den måde føler de sig hørt og tilgodeset, og julen vil blive nemmere for alle parter at komme igennem.

Den første jul efter skilsmisse

Den første jul hver for sig er svær, men ikke umulig at komme igennem

Den første jul vil blive svær. Jeg vil ikke lyve for dig. For det bliver anderledes. Uanset om du har børnene hos dig eller ej. Det er okay at blive ked af det og føle sig ramt af hele situationen. Alt andet ville være unaturligt. Så tillad også dig selv at blive ked af det. Men hiv dig selv op igen. Og find løsninger, der gør julen overskuelig og hyggelig for jeres nye familiekonstellation. Og vid, at det også er okay, hvis dit barn bliver ked af det. Måske det savner den anden forælder. Det er okay. Og det betyder ikke, at dit barn ikke har en dejlig jul hos med dig. Men dit barn skal også vænne sig til de nye traditioner.

Lad dine børn dele deres begejstring, og gem følelserne væk

Hvis børnene er hos din ekspartner juleaften, så vær meget opmærksom på at lade dem tale om, hvordan de har haft det, hvilke gaver de har fået, hvad de har oplevet og så videre … Det kan være svært. Især hvis forholdet til din ekspartner er sprængfyldt. Hvis der er en masse vrede og sorg mellem jer. Men det må ikke gå ud over børnene. Så når de kommer hjem glade og klar til at fortælle løs – så lad dem – lyt til dem – og læg følelserne for din ekspartner til side for en stund.

Til sidst vil jeg bare ønske dig og dine børn en dejlig jul. Jeg håber, dette blogindlæg kan medvirke til en smule mere ro og overskuelighed i juletiden. Og husk på, at nye juletraditioner – og traditioner generelt – er positivt, fordi det betyder udvikling i din familie.

Hvis du lige nu står overfor din første jul efter en skilsmisse og ikke kan overskue det, så vil jeg meget gerne hjælpe dig. Du er altid velkommen til at booke en opstartssamtale, så kan vi sammen finde ud af, på hvilken måde min rådgivning bedst kan hjælpe dig.

Bettina Vestergaard

Bettina Vestergaard – Skilsmissekonsulent og familieterapeut med egen praksis siden 2015 – Læs mere om Bettina her.
2 svar

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] børn. Eksempelvis skiftedagen, skole-hjem-samtalen, savn, søvnproblemer, fødselsdage, juleaften, situationer, hvor forældrene skændes eller taler grimt om hinanden og meget […]

  2. […] En fordeling af samværet med lang jul og kort nytår kan samtidig gøre juleensomheden mindre for den forælder, som ikke har børnene juleaften. For du får alligevel lov til at se julelysene i dit barns øjne, når det pakker gaver op. Det bliver bare en uge senere hvert andet år. […]

Skriv en kommentar

Vil du deltage i debatten?
Du er velkommen til at bidrage!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *