forældrefremmedgørelse skilsmisse børn

Måske har du allerede læst mit tidligere blogindlæg om dette emne. Hvis ikke, anbefaler jeg dig at starte med at gøre det. Det giver nemlig en rigtig god forståelse for, hvad forældrefremmedgørelse er for en størrelse – inden jeg giver dig mine konkrete råd til, hvordan du hjælper dit barn gennem det. Du kan læse det lige her.

Hvorfor et blogindlæg mere om forældrefremmedgørelse?

For det første, fordi det er et vigtigt emne. Som vi ikke kan tale nok om. Det kan nemlig godt være tabuiseret at have forældrefremmedgørelse inde på livet. Sådan skal det ikke være. For der er intet galt med hverken dig eller dine børn. Det er din ekspartner, som udsætter dig for forældrefremmedgørelse, der skal arbejde med sig selv.

Det betyder ikke, at der ikke er noget, du kan gøre. Og det er et spørgsmål, som mine klienter stiller mig tit: Hvad kan jeg gøre for at hjælpe mit barn?

Det spørgsmål vil jeg i dette blogindlæg svare på – så du har en håndfast og konkret guide, du kan hive frem, hvis du eller en tæt på dig måtte opleve forældrefremmedgørelse.

 

God kommunikation er alfa og omega i et forældresamarbejde – men det er ikke altid ligetil

Jeg plejer at sige til forældre, der skal skilles, at et godt forældresamarbejde og en god kommunikation er det vigtigste i forhold til barnets trivsel. Jeg siger også, at forældrene skal tage udgangspunkt i deres barns behov frem for deres egne behov. Det mener jeg fortsat, når vi taler om størstedelen af forældrerelationer.

Men når der er tale om forældresamarbejde og kommunikation med en narcissistisk forælder, er jeg nødt til at rådgive helt anderledes. Både af hensyn til den forældrefremmedgjorte, men især af hensyn til barnet.

Som tidligere beskrevet er et af narcissistens værktøjer manipulation. Som du måske allerede har erfaret, tager en narcissist først og fremmest kun hensyn til sig selv og sin egne behov. Narcissisten vil også på trods af, at I er gået fra hinanden fortsat forsøge at styre og kontrollere dit og dit barns liv. Narcissisten har et formål med den fortsatte kontakt til dig, og det er at gøre dit liv til et helvede. Du skal derfor forvente, at alle de forslag, du eller dit barn kommer med, vil blive afvist – alene af den grund, at narcissisten søger efter og lever af konflikterne og dramaet omkring dem. Lykkes det at fastholde den negative kontakt, har de opnået det, de ville.

Sådan håndterer du en narcissistisk ekspartner

Du skal først og fremmest acceptere, at du ikke får et godt forældresamarbejde med din ekspartner, og så skal du forberede dig på en shitstorm af orkanstyrke. Det er min erfaring at støtte fra en professionel, der ved, hvad en narcissist er, og hvad de er i stand til under en skilsmisse, er godt at have ved sin side, når orkanen rammer.

En forælder med narcissistiske træk vil tage dig igennem alle de offentlige instanser, de kan. Det betyder, at de vil oprette sager i Familieretshuset, søge om bopæl, køre børnebidragssager og starte underretningssager op i kommunalt regi. De vil forsøge at vinde sympatien fra de professionelle folk, der er omkring børnene og forældrene til børnenes kammerater.

Når du deltager i møder i det offentlige system, skal du være velforberedt og have de børnefaglige argumenter i orden. Derudover skal du som udgangspunkt kun tale fra din egen position. Omtal aldrig nogensinde din ekspartner som narcissistisk eller psykisk syg. Det vil kun give bagslag. Den dialog skal du have med dig selv og din terapeut. Bevar roen – også når din ekspartner lyver eller forsøger at få dig ud af fatning. Hold dig i en lang periode fra de sociale medier. Lad være med at poste noget fra dit privatliv. Blokér din ekspartner der, hvor du kan, så du kan holde ham eller hende på afstand.

En skriftlig samværsaftale er guld værd. Derfor skal du insistere på den

Du skal have udarbejdet en detaljeret samværsaftale. På skrift. Så der ikke er noget at diskutere, fordi jeres aftaler står sort på hvidt. På den måde kan ingen af jer løbe fra dem. Jeg vil på ingen måde anbefale dig en 7/7-ordning. Det kan dit barn ikke holde til, hvis den ene forældre udøver forældrefremmedgørelse. Læs mere om mit generelle besyv på deleordninger her.

Disse ting skal du være opmærksom på, når I udarbejder samværsaftalen:

 • Få afleveringstidspunkter og så videre ført ind med klokkeslæt, så det ikke kan misforstås. Det kan virke rigidt, men det vil spare dig for mange ubehagelige situationer i fremtiden.
 • Få fordelingen af jul, helligdage og ferier på plads.
 • Hold dig fra at holde fælles fødselsdage eller andre arrangementer, selvom du kan være fristet for dit barns skyld. Det vil kun skabe problemer for dig og dit barn på sigt.

 

Inden du mødes med din ekspartner for at indgå en samværsaftale, vil jeg anbefale dig, at du selv tager stilling til hvert enkelt punkt, skriver aftalerne ned, som du synes, de skal være. Skriv argumenterne ned, og hvad du vil forhandle med. Du skal være så godt klædt på som overhovedet muligt.

Husk på, at din ekspartner kender dig og dine svage punkter rigtig godt. Derfor kan han eller hun også med det samme høre og se, hvis du vakler det mindste. Din usikkerhed vil blive vendt imod dig, og din ekspartner vil manipulere den. Du skal også huske på, at en narcissist evner at snøre og manipulere andre end dig og vise sig fra sin bedste og mest uskyldige side, hvis det tjener sagen.

Du skal vide, at en narcissist ikke selv kommer med løsningsforslag. De kunne aldrig drømme om at gå på nogen form for kompromis. Hvis de fremfører nogle ønsker, vil det oftest blive formuleret som et ønske fra barnets side. Når samværsaftalen er i hus, skal du sørge for at holde dig til den. Lad være med at være fleksibel eller imødekommende. Rækker du en lillefinger, vil din ekspartner på sigt forsøge at tage hele armen.

At have barn sammen med en narcissist er en kæmpe udfordring og et vilkår, man skal lære at leve med i hverdagen. Men det er samtidig vigtigt, at du har fokus på at passe på dig selv og dit barn. Eller får hjælp hertil.

Sådan skal I kommunikere, hvis der er forældrefremmedgørelse på spil

Kommunikationen skal foregå lidt anderledes, hvis den ene forælder har narcissistiske træk. Blandt andet anbefaler jeg, at al kommunikation foregår på skrift. På den måde kan du bedst dokumentere jeres dialog overfor de offentlige instanser. Hold dialogen på mail i stedet for sms. Får du spørgsmål på sms, så svar på mail.

Du skal vide, at måden, du kommunikerer på, betyder noget. Du skal kun tage kontakt, når det er strengt nødvendigt. Du skal tage styringen i samtalen. Forstået på den måde, at du skal holde kortene tæt ind til kroppen og kun komme med faktuelle input. Du skal sætte dine egne grænser og ikke afvige fra dem, når de først er sat.

Fortæl up front, hvornår du svarer på beskeder. Det kan være på faste dage. En narcissist har en forventning om at få svar prompte, men det behøver du ikke. Det har din ekspartner ikke krav på. Kom ikke med lange forklaringer, fordi du vil forsøge at tale til din ekspartners bedre jeg. Eller fordi du gerne vil have personens forståelse – det hjælper ikke. Lad være med at forsvare dine handlinger.

Du skal undgå at falde i de fælder, der bliver lagt ud af din ekspartner. Din ekspartner vil forsøge at manipulere med dig, give dig dårlig samvittighed, gøre dig vred og frustreret. Målet er at få en følelsesmæssig reaktion fra dig – den må du ikke give ham eller hende.

Du skal helst helt undgå at gå ind i følelsesbetonede beskeder. Du skal i stedet bevare roen, svare faktuelt, kort, nøgtern og præcist tilbage uden følelser. Det må ikke skinne igennem på nogen måde, at du føler dig ramt eller bliver vred. Lad være med at gå ind i de store forklaringer – det kan ikke betale sig at bruge energi på.

Undgå så vidt muligt at kommentere på det, der foregår på den anden forælders banehalvdel. For som ved alle andre skilsmisser kan du ikke styre eller bestemme, hvordan din ekspartner er sammen med jeres barn. Så hvad der foregår på din ekspartners banehalvdel, er han eller hun kun ansvarlig for. Ligesom din ekspartner ikke kan blande sig i det, der foregår hos dig.

Men. For der er et men. Oplever du, at dit barn ikke trives eller udsættes for omsorgssvigt, nedgørelse eller anden form for psykisk eller fysisk vold, skal du selvfølgelig reagere.

forældrefremmedgørelse skilsmisse børn

Sådan skaber du en tryg overlevering for dit barns skyld

Hvis det er muligt, så lad overleveringen foregå i dit barns institution eller skole. Er der tidspunkter, hvor I er nødt til at mødes fysisk, så er det en god ide at have et familiemedlem eller en ven med. Undgå at overleveringen foregår i jeres respektive hjem, men vælg et offentlig sted, hvor der er andre til stede.

Er du bange for din ekspartner, er der også mulighed for, at møder i det offentlige system, barnets institution eller skole kan afholdes separat.

At have fået barn med en narcissist er et grundvilkår, man skal lære at leve bedst muligt med. Man kan ikke undgå, at der skal være et vist samarbejde, men man kan begrænse det til det, der er højst nødvendigt.

Hvordan får du dine omgivelser til at forstå, hvad det er, I går igennem?

Mange forældrefremmedgjorte oplever med rette, at omgivelserne ikke har forståelse for deres situation. Folk som ikke har haft en narcissist tæt inde på livet, kan ikke sætte sig ind i offerets situation, og de kan have meget svært ved at forstå, hvorfor man ikke bare har sagt fra noget før. De oplever måske også historierne fuldstændig absurde, og de har måske kun set narcissisten fra hans eller hendes sympatiske side. De kan derfor have meget svært ved at tro på de uhyrligheder, de bliver præsenteret for. Nogle tænker måske også, at der da må være noget helt galt med offeret, siden barnet ikke vil være sammen med forælderen. Selvom det blot er et symptom på forældrefremmedgørelsen.

De færreste forældre med børn kan forstå, at man kan miste kontakten til sit barn. Eller at man har forsøgt alt uden at kunne få etableret kontakten. Men det kan man, når man bliver udsat for forældrefremmedgørelse. Mange der er ofre for forældrefremmedgørelse oplever det derfor meget skamfuldt og tabubelagt. Min anbefaling til dig er, at du taler med dem i dit netværk, der forstår dig eller med en professionel terapeut, der har specialiseret sig inden for narcissisme og skilsmisser, når der er børn involveret. Det vigtigste er, at du ikke sidder alene med det. For så kan problemerne virke meget mere uoverskuelige, end de nødvendigvis er.

10 råd til, hvordan du skaber en sikker havn for dit barn midt i stormen

Du kan gøre rigtig meget for at hjælpe dit barn til stå bedre imod overfor en narcissistisk forælder, der udøver psykisk vold. Nogle af tingene ligger hos dig og den måde, du interagerer med dit barn på, mens andre er evner, du bevidst kan arbejde med at udvikle hos dit barn.

#1 Vær så naturlig og nærværende som mulig

For når du er det, så vil dit barn se dig som sin klippe. Som den, der altid er der – på den måde, personen altid har været der. Jeg siger det her, fordi mange forældre får dårlig samvittighed – hvilket kan resultere i færre regler, flere gaver og mere frihed for barnet. Sådan skal det ikke være. Du skal stole på dine forældrekompetencer og holde den kurs, som du har sat.

Vær nærværende og empatisk i samværet med dit barn. Hav en så almindelig hverdag som muligt. Lav forskellige aktiviteter med dit barn. Gå en tur, spil et spil eller noget helt tredje. Dit barn har brug for at hvile og for at få flyttet sine tanker væk fra alt det problematiske. Undgå at udspørge dit barn om, hvad der foregår i det andet hjem. Det vil kun skabe splittelse hos barnet.

#2 Vær åben og ærlig over for dit barn

Men husk, at børn skal have lov til at være børn. Også når mor og far skal skilles. Så vælg med omhu, hvad dit barn rent faktisk har behov for at blive inddraget i. Når du giver udtryk for dine meninger, for eksempel om din ekspartner, så undgå at blive for følelsesladet. Jo mindre følelsesladet du bliver, jo nemmere vil dit barn have det med at tale om det.

#3 Hjælp dit barn med at udvikle sin kritiske sans

Det hjælper ikke noget at sige til dit barn, at den anden forælder lyver. Du må tage andre værktøjer i brug. Et af dem er at sætte barnet i harmløse situationer, hvor det skal give sine meninger til kende eller vurdere en situation og komme med eventuelle løsninger. På den måde lærer dit barn gradvist at forholde sig mere kritisk og skeptisk til alt, som det bliver præsenteret for, og dermed tager det heller ikke alt for gode varer.

Over tid kan du udvikle videre ved, at du kommer med dine meninger, som måske er forskellige fra dit barns. Dit barn finder på en positiv måde ud af, at det er helt i orden at have forskellige meninger, og at der sjældent kun er én sandhed. En evne, som dit barn kan bruge i rigtig mange andre sammenhænge. Dit barn vil blandt andet også være sværere at manipulere med.

#4 Hjælp dit barn med ikke at tage forhastede beslutninger

Det er en evne, som både voksne og børn kan have gavn af at udvikle. Mange konflikter ville kunne blive undgået, hvis vi sagde: ”Det skal jeg lige tænke over.” Ved at du selv bruger dette værktøj, vil dit barn på sigt også begynde at bruge det. Du kan også i situationer, hvor du oplever, barnet er i tvivl, opfordre barnet til at tænke sig om, før det giver sit svar. Anerkend, at det er i orden, at man tænker sig godt om, før man træffer en beslutning.

#5 Hjælp dit barn til at mærke efter sine egne behov

Når jeg har samtaler med skilsmissebørn, oplever jeg en alt for høj grad af loyalitetsfølelse overfor forældrene. Børnene taler rigtig meget ud fra forældrenes behov og meget lidt om deres egne behov. Du kan hjælpe dit barn ved at opmuntre det til at fortælle om, hvad det gerne vil og om det, som det ikke vil. På den måde lærer dit barn også at sætte sine egne grænser og vil have nemmere ved at sige fra overfor en dominerende forælder.

#6 Lær dit barn at bede om hjælp

Anerkend, at det er helt naturligt at bede andre om hjælp. Fortæl dit barn, at det er rart at have nogle andre voksne at dele sine tanker og følelser med. Ros dit barn, når det beder dig om hjælp. Fortæl dit barn, at hvis det gerne vil tale med en anden voksen om det, som er svært, må det gerne det. Hjælp dit barn med at skabe denne kontakt – for eksempel ved hjælp af børnesamtaler.

#7 Giv dit barn et frikvarter

Begræns om muligt dit barns kontakt med den narcissistiske forælder, når barnet er hos dig. Undgå at lave aftaler, hvor barnet skal samtale på Facetime, Skype, sms eller Snapchat. Kan du ikke helt undgå det, så indgå nogle faste aftaler på faste dage og klokkeslæt.

#8 Anerkend dit barns følelser

Anerkend, at dit barn er i en svær situation, og at det er svært at være barn, når man oplever, at ens forældre er så uenige, som I er. Er der ting, der faktuelt er forkerte, så ret dem nænsomt. Du kan for eksempel sige: “Far/mor oplevede det sådan, jeg oplevede det på en anden måde.”

Blødgør stridighederne ved at sige, at tingene kan opleves forskelligt. Drag sammenligninger i børnehøjde. For eksempel: “Nogle gange har du og din bedste veninde også forskellige meninger, men det er jo ikke ensbetydende med, at den ene er forkert.”

Fortæl dig selv, at dit barns negative adfærd overfor dig skyldes den narcissistiske forælder og ikke, at barnet ikke elsker dig. Mind dig selv om, at et barn ikke kan gennemskue det narcissistiske spil eller konsekvenserne af det.

Vælg det rigtige tidspunkt at tale med dit barn. Kun du kender dit barn bedst. Hvis du ved, at det ikke nytter at tage dialogen, mens konflikten er på sit højeste, så vælg et tidspunkt, hvor I begge er faldet ned. Husk, du er den voksne, og du er den, der er ansvarlig for rammerne omkring samtalen. Bevar roen i samtalen, og hjælp dit barn med at komme i ligevægt. Undgå at afbryde barnet. Giv dig tid til at lytte til barnets fortælling. Ros dit barn for, at det vil dele sine frustrationer og tanker med dig. Lad være med at skælde dit barn ud. Det er det sidste, barnet har brug for i dét øjeblikket.

forældrefremmedgørelse skilsmisse børn

#9 Lad være med at gøre dit barn til en lus mellem to negle

Lad være med at bruge dit barn som brevdue mellem dig og din ekspartner. Dialogen skal foregå mellem jer forældre, selvom det kan være fristende at lade barnet være budbringer. At være budbringer er en alt for tung byrde for et barn. Undgå at tale negativt om din ekspartner, når dit barn er til stede. Når du gør det taler du også negativt om dit barn. Ingen bryder sig om, at dem man elsker bliver omtalt dårligt. Det er respektløst overfor dit barn, og det vil påvirke jeres forhold negativt.

#10 Elsk dit barn

Det ved jeg, at du gør. Men når det hele ramler, kan det være svært for os alle at holde hovedet koldt. Så kan man komme til at skælde lidt ekstra ud, fordi man selv føler sig uretfærdigt behandlet. Det er en menneskelig reaktion. Men hvis du er opmærksom på det, kan du komme det i forkøbet.

Husk på, at dit barn også har det svært. Derfor kan det også være dit barn bliver vred på dig uden grund. I stedet for at skælde ud og gå i forsvarsposition, så prøv at høre, hvad dit barn forsøger at fortælle dig med sin adfærd. Og brug det som en indgang til at tale med dit barn om, hvad det er for nogle følelser, som det oplever lige nu.

Bed om professionel hjælp. Hellere nu end senere

Du skal handle med rettidig omhu. Alt for ofte kommer jeg ind i sagerne, når forholdet til barnet allerede er tilspidset. Fordi det kan være svært med 100% sikkerhed at vide, hvad der foregår, før det er for sent. Men ofte vil de fleste have en fornemmelse af, at noget ikke er, som det skal være. Derfor opfordrer jeg altid mine klienter til at følge deres intuition og søge hjælp med det samme.

Er du udsat for forældrefremmedgørelse, eller har din ekspartner narcissistiske træk, skal du ikke tøve med at søge hjælp. Alt for mange af mine klienter venter med at søge hjælp, indtil de næsten ikke kan mere. Primært fordi de skammer sig over deres situation. Der er intet at skamme sig over. Absolut intet. Det er de færreste, der kan klare Goliat alene.

Tag din egen iltmaske på først. Saml et stærkt team af professionelle, der kan hjælpe dig

Først og fremmest skal du selv have hjælp. Vælg en god psykolog eller psykoterapeut, der har forstand på narcissisme. Vedkommende vil kunne hjælpe dig med din egen personlige bearbejdning af at have været i et parforhold med en narcissist.

Bagefter skal du søge professionel hjælp til at håndtere din skilsmisse, dine børn og sagerne i det offentlige system, som handler om dine børn. Vælg én, der er specialiseret i skilsmisser, når der er børn involveret. Personen skal også have indgående viden om narcissisme, og om hvordan en narcissist ofte handler i skilsmissesagerne.

Sidstnævnte er for eksempel den type skilsmisserådgivning, jeg tilbyder. Jeg tilbyder sparring om alt – lige fra sagens praktiske foranstaltninger til hverdagen under og efter skilsmissen.

Jeg kan blandt andet hjælpe dig med at…

 • udarbejde sagsakter til Familieretshuset, hvor der fokus på børneperspektivet.
 • skrive mails til din ekspartner eller dennes advokat.
 • tage stilling til, hvilke mails du skal besvare, og hvilke du skal lade passere.
 • håndtere dit barn og det følelsesmæssige pres, som du selv bliver udsat for.
 • sætte grænser og holde fast i dem.

 

Kort sagt er jeg livlinen, der hjælper dig med at holde hovedet koldt, når stormen raser.

Du kan også få brug for en advokat, hvis der er uenigheder om bodelingen eller børnebidraget. Undgå så vidt muligt, at børnenes samværsordning bliver brugt i disse forhandlinger.

Selvom du skal vælge dine kampe med en narcissist med omhu, skal du passe på ikke at være flink bare for fredens skyld. Alt for ofte møder jeg kvinder, som nærmest frivilligt frasiger sig det, de har ret til – både økonomisk og i bodelingen – for at undgå konflikter. Sagen er bare den, at det kan man ikke med en narcissist. Altså få fred ved at give sig. Det vil aldrig være nok for en narcissist.

Sådan skal du agere, hvis du ikke har kontakt til dit barn

Er du i en situation, hvor du ingen kontakt har til dit barn, så vil jeg anbefale dig, at du alligevel forsøger at holde kontakten. Også selvom den er envejs. Send fødselsdagskort og julekort. Du kan opfordre dit barn til at mødes med dig. Jeg ved, det kan være hårdt, når der ikke kommer kommunikation den anden vej. Men det er nødvendigt for jeres fremtidige kontakt. At dit barn ser dig forsøge og aldrig give op på jeres relation.

Jeg vil også opfordre dig til at føre en slags dagbog, som du, når barnet søger dig, har mulighed for at læse. En dagbog, hvor du beskriver de følelser og tanker, du har på det givne tidspunkt om jeres situation. Hvis der for eksempel er oplevelser, du ville ønske, du kunne have delt med dit barn, så skriv om det.

Der er mere hjælp at hente

Hvis der er psykisk eller fysisk vold i dit parforhold, er der også hjælp at hente. Blandt andet Lev uden vold, Mødrehjælpen og Center for Voldsramte har nogle meget gode tilbud. Hvis du vil vide endnu mere om, hvordan du bedst muligt hjælper dit barn, kan jeg varmt anbefale Berith Siegumfeldts “Barnet ud af narcissistens magt – en guide til forældre og voksne”.

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for sparring, børnesamtaler, hjælp til at udarbejde en samværsaftale eller rådgivning. Du kan booke en opstartssamtale, så vi sammen kan tale om, hvordan jeg kan hjælpe dig og dit barn godt videre.

Bettina Vestergaard

Bettina Vestergaard – Skilsmissekonsulent og familieterapeut med egen praksis siden 2015 – Læs mere om Bettina her.
18 svar
 1. Christian Topp
  Christian Topp siger:

  Hamrende godt skrevet. Dejligt at se fagfolk, som har så god en forståelse for denne type sager… Hvis systemet bare havde en brøkdel af din forforståelse, så ville mange børns (og forældres) liv være væsentligt bedre… Mvh. Christian Topp

  Svar
 2. Renée
  Renée siger:

  Spændende blogindlæg. Jeg er nysgerrig på en anden vinkel – en forælder med personlighedsforstyrrelse, altså med psykiske udfordringer, uanset årsag. Endnu en vinkel: følelsesmæssig umodne forældre – forældre der er følelsesmæssigt underudviklede, uanset årsag. Disse emner skrives meget om, i den Amerikanske debat og psykologiske verden, og med dit talerør, ville jeg elske at læse mere herfra.
  På forhånd tak.

  Svar
 3. Sandra
  Sandra siger:

  Hvad gør man i en situation hvor man er fremmedgjort for 2 af sine børn og hele sin egen familie (mor og søskende) af sin x narc?
  Føler mig helt alene

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Kære Sandra,
   Tak for dine spørgsmål. Det er en meget svær situation som du er i. Jeg kan virkelig godt forstå at du føler dig alene. Jeg vil anbefale dig at tage kontakt til Lev uden vold eller exitcirklen med henblik på, at komme med i en gruppe som er udsat for det samme som dig. Jeg vil også anbefale dig at finde en god psykolog som ved noget om narcissister og deres adfærd. Du er også meget velkommen til at tage kontakt til mig her: https://www.skilsmissekonsulenten.dk/book-en-opstartssamtale/
   Jeg vil hellere end gerne hjælpe dig.
   Bedste hilsner
   Bettina

   Svar
 4. Christine
  Christine siger:

  Hvad gør man når systemet, synes at der er ikke noget galt med hvad biomor gør?
  Hvad gør man når biomor har bopæl, man kan se at mit bonus barn har det skidt og har en akut belastnings reaktion men biomor mener ikke hun skal have psykolog hjælp?

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Hej Christine,
   Tak for dit spørgsmål.
   Det er altid svært når systemet eller andre ikke ser det, som man selv ser. Uden at kende din sag, så vil mit bedste bud være, at du begynder at skrive dine iagttagelser ned. Hvordan reagerer din bonussøn? Hans adfærd, det han siger med mere. Er der fortsat belæg for dine bekymringer, så er det vigtigt at du drøfter dem med din kæreste. Sammen kan I jo så afgøre, om I skal sende jeres bekymringer videre til kommunen eller Familieretshuset. Alt efter barnets alder så kan det også være relevant at tale med ham/hende så en eventuel sag ikke kommer bag på barnet.
   jeg håber at det var svar nok.
   bedste hilsner
   Bettina

   Svar
 5. Louise
  Louise siger:

  Tak for en spændende og vedkommende artikel!

  Jeg læser mange steder at vinklen er, at barnet trækker sig fra den “sunde” forælder grundet fremmedgørelsen, men mangler det perspektiv der findes, hvor barnet afviser den narcissistiske forælder fordi denne forælder er krænkende i det private (skjulte) modsat i offentligt regi.

  Der bør i min optik, være mere fokus på at børn, trods den medførte loyalitet, i mange tilfælde kan afvise den narcissistiske forælder fordi denne er krænkende overfor barnet.

  I mit tilfælde afviser mit barn sin narcissistiske far, og er hverken tryg eller tilpas i samværet pga netop den narcissistiske adfærd hvor barnets grænser bliver udvisket og overskredet, og barnets autonomi ikke bliver anerkendt.

  Når man som jeg, står overfor at barnet trækker sig fra den anden forælder, og i årevis har forsøgt alt for at hjælpe til en reparation på forholdet, mangler der en anerkendelse af at narcissistiske forældre selv skaber grobund for mangelfuld tilknytning og risikerer en komplet eller delvis afvisning fra sit barn.

  I de tilfælde ikke er tale om forælderfremmedgørelse, selvom barnet vælger den ene forælder fra, men ud fra at den narcissistiske forælder ikke har formået at skabe et bånd mellem dem selv og deres barn/børn.

  Børn kan godt mærke at en forælder er krænkende og utryg, og især hvis de bor i to separate hjem, og har en forælder der modsat skaber tryghed.

  Vi skal ikke underkende at børn godt kan mærke hvis en forælder er afvigende i adfærd og karakter, og den sunde reaktion det er at sætte grænser over for det, synes jeg forsvinder lidt i debatten om forælderfremmedgørelse, desværre.

  Det efterlader den “ikke-Narcissistiske” forælder i en endnu mere sårbar og kompleks situation.

  Jeg håber derfor på en artikel om hvordan man takler det, hvis barnet afviser en krænkende forælder helt af sig selv.

  Mvh.

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Kære Louise
   Tak fordi du har sendt mig dine fine og fornuftige betragtninger.
   Jeg samtaler med mange børn som ikke ønsker samvær med den ene forælder, fordi de føler sig dårligt behandlet, ignoreret, latterliggjort, nedgjort eller som direkte er bange for forælderen. Her er det naturligvis vigtigt at barnet støttes i dets oplevelse og støttes til at sige helt fra. Det skal der ikke herske tvivl om.
   Hvis man har en narcissistisk forælder, så er udfordringen at forælderen ikke mener at han/hun har nogen fejl. Da der også tit er tale om at empatien ligger lavt eller slet ikke er til stede, så er det svært hvis ikke umuligt at lave om på narcissistens adfærd. Så at bruge krudt på at genetablere en relation er spild af tid. Tiden skal heller bruges til at bearbejde den sorg, som det kan være at have en narcissistisk forælder.
   Jeg mener slet ikke at din søns fravalg skal ind i kategorien forældrefremmedgørelse. Her er der tale om et barn som er i kontakt med sine følelser, som kan aflæse adfærd, og vigtigst af alt som også har lært at det er i orden at sige fra og sætte egne grænser.
   Jeg kan godt forstå at du kan føle dig udsat i systemet og i hvad andre tænker om dig. Desværre må jeg sige at du er ikke alene. Systemet har desværre ikke nok viden om psykisk vold og mange gange kommer de til at negligere den til en biting. Hvorefter sagerne ofte bliver kategoriseret som samarbejdsproblemer. Jeg vil gerne rose dig for at du støtter din søn i hans fravalg og står op for ham. I stedet for at presse ham på samvær.
   Det kan godt være relevant at jeg får skrevet et indlæg med den vinkel også.
   Bedste hilsner
   Bettina

   Svar
 6. Niels
  Niels siger:

  Vi står desværre i den situation, at det er den narcissistiske far, der har bopælsretten, og han vil ikke indgå en skriftlig smværsaftale.
  Det har Familieretshuset nu brugt 3/4 år til at træffe beslutning om.
  Vi har totalt mistet tiltroen til systemet.

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Hej Lise,
   Du spørger om jeg kan komme med et eksempel på punkt 3 som lyder således:
   “Det hjælper ikke noget at sige til dit barn, at den anden forælder lyver. Du må tage andre værktøjer i brug. Et af dem er at sætte barnet i harmløse situationer, hvor det skal give sine meninger til kende eller vurdere en situation og komme med eventuelle løsninger. På den måde lærer dit barn gradvist at forholde sig mere kritisk og skeptisk til alt, som det bliver præsenteret for, og dermed tager det heller ikke alt for gode varer.

   Over tid kan du udvikle videre ved, at du kommer med dine meninger, som måske er forskellige fra dit barns. Dit barn finder på en positiv måde ud af, at det er helt i orden at have forskellige meninger, og at der sjældent kun er én sandhed. En evne, som dit barn kan bruge i rigtig mange andre sammenhænge. Dit barn vil blandt andet også være sværere at manipulere med.”
   Eksempel Far siger til barnet: “Du kan ikke stole på din mor. Hun lyver om alt”. Det bliver nu mors opgave, at vise barnet at denne påstand ikke er sand. Det kan eksempelvis være med udgangspunkt i en het harmløs situation som denne: Mor har lovet barnet at det må få pandekager i eftermiddag. Om eftermiddagen når barnet så får sine lovede pandekager, så siger mor til barnet:”I morges lovede jeg dig, at du måtte få pandekager i eftermiddag. Nu sidder du og spiser pandekager, så jeg har holdt, hvad jeg lovede dig. Du kan stole på mig”.
   Jeg håber at eksemplet giver mening.
   Bedste hilsner
   Bettina

   Svar

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] vold efter skilsmissen. Både i form af stalking, trusler, samværschikane og i yderste konsekvens forældrefremmedgørelse. Mændene, der skal ud af forholdet, oplever, at de bliver truet med at miste kontakten til […]

 2. […] Samtidig er der en helt særlig problemstilling, som flere og flere børn desværre oplever, og som hverken Skilsmisseland eller andre samtalekortsæt behandler, og det er forældrefremmedgørelse. Forældrefremmedgørelse ses ved, at den ene forælder manipulerer barnet til at fravælge samvær med den anden forælder. Det er i min optik ekstremt vigtigt, at vi får fokus på netop forældrefremmedgørelse, da konsekvenserne for børnene er livsvarige. Det er utroligt sårbart og svært for børnene at åbne op omkring, hvis det er forældrefremmedgørelse, der er på spil. Og måske de slet ikke har ord for det. Derfor er det naturligvis en problemstilling, som jeg har med i mit Skilsmissekort-sæt. Fordi situationen og følelserne, der følger med, vil vække genkendelse hos barnet og afsløre, at det er forældrefremmedgørelse, der er på spil. Du kan læse mere om forældrefremmedgørelse her. Du kan desuden finde min guide til dig, der bliver udsat for forældrefremmedgørelse her.  […]

 3. […] ► Jeg hjælper forældre, der er ramt af forælderfremmedgørelse. […]

Skriv en kommentar

Vil du deltage i debatten?
Du er velkommen til at bidrage!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *