Forretningsbetingelser

(Betaling og samarbejdsbetingelser)

Det er vigtigt, at du læser hele dokumentet

Du kan til enhver tid få oplyst mine ferieplaner. De vil også fremgå af online-kalenderen, ligesom jeg selvfølgelig opretter feriesvar på min telefon og mail, når jeg er på ferie, så du automatisk bliver orienteret om, at jeg pt er indisponibel, når du kontakter mig.

Betaling

Betaling foregår online med betalingskort, når du booker en ydelse.

Du får tilsendt en e-mail som kvittering for dit køb.

Når du har fået din kvittering, har du ret til at møde til samtaler/kurser. Det er dit ansvar at opbevare kvitteringen på betryggende vis.

Ved for sen aflysning (efter klokken 10 dagen før) af aftaler i faste forløb, får du tilsendt en ekstra faktura, som skal betales via netbank.

Priser

Alle mine priser er i danske kroner (DKK).

Det er til enhver tid de priser, der fremgår i mit online bookingsystem, der er gældende. Der tages forbehold for trykfejl og opdateringsmangler på resten af skilsmissekonsulenten.dk.

Min timepris er 1.080 kr., hvis du ikke har et klippekort. I weekender kommer et tillæg på 100%.

Køber du klippekort til 5, 10 eller 20 timer, opnår du henholdsvis 5, 10 og 20% rabat på timeprisen.

Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret på mine ydelser. Er du usikker på, om jeg kan hjælpe dig, er du meget velkommen til at gøre brug af mine gratis smagsprøver, indtil du bliver overbevist om, hvorvidt jeg er den rette til at hjælpe dig.

Refusion

Købte timebaserede aftaler, afklaringsforløb, børnesamtaleforløb, samværsaftale og klippekort kan ikke refunderes, men aftalerne kan flyttes til andet tidspunkt.

Ved for sent afbud betales fuldt honorar for den aftale, du aflyste.

Klippekort

Ligesom for timeydelser gælder det også for klippekort, at du betaler online, før du får rådgivning. Jeg nedskriver kortet efterhånden, som du benytter dig af min hjælp. Du betaler kun for hvert påbegyndt kvarter.

Du kan til enhver tid få oplyst, hvor mange timer, du har tilbage på klippekortet. Det er dit eget ansvar at holde øje med dit forbrug. Minimums klip er 15 min.

Klippekortene har ingen udløbsdato og kan ikke refunderes. Klippekortene udstedes til den enkelte familie og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre.

Registrering af tidsforbrug ved klippekort

Jeg noterer dit forbrug pr. påbegyndt kvarter.

I dit forbrug indgår fysiske samtaler, telefonsamtaler, mail-korrespondancer, eksterne møder, transport, ekstra administration af faktura m.m.

Skal jeg arbejde om aften efter kl. 18:00, i weekender og på helligdage, kommer der et tillæg på 100 %. Weekenden begynder fredag kl. 17.00.

Har du klippekort betyder det, at jeg trækker dobbelt klip i perioder med 100 % tillæg.

Hvis jeg arbejder på disse tidspunkter, fordi det passer bedst i min kalender, betaler du ikke tillæg.

Rådgivning – hvornår og hvordan

Du kan som udgangspunkt få rådgivning alle hverdage 8-19. Du kan booke tid i online-kalenderen.

Du kan få rådgivning på telefon, via Skype eller mail eller ved fysiske møder. Du bestemmer, alt efter hvad du har brug for.

Har du købt et fast forløb, kan du også ringe og lave en aftale på hverdage mellem 9.00-17.00. Hvis jeg er optaget, når du ringer, ringer jeg tilbage hurtigst muligt. Oftest vil det være i løbet af samme dag.

Afbud og ændring af aftaler

Du har mulighed for at ændre tider for aftaler frem til klokken 10 dagen før din aftale.

Hvis du aflyser senere end klokken 10 dagen før din aftale (uanset grund), bortfalder aftalen, og du har ikke mulighed for at få dine penge tilbage (timebaserede ydelser).

For sen aflysning af aftaler i faste forløb, som du har forudbetalt, betyder, at du får en ekstra faktura på den tid, som jeg havde afsat til dig.

Hvis du har klippekort, nedskrives det ved for sen aflysning med det antal klip, der svarer til den tid, jeg havde afsat til dig.

Hverdagstimer er timer mandag til fredag.

Kørsel

Pris for kørsel afregnes med 3,70 kroner pr. km, der kommer oveni timetaksten og afregnes separat.

Adresse

Som udgangspunkt foregår alle samtaler i mine lokaler på Elmegårdsalle 69, 3400 Hillerød. Kommer du i bil, er der parkering lige ved døren.

Behandling af personlige data

Skilsmissekonsulenten indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv giver i forbindelse med køb af ydelser eller tilmelding til nyhedsbrevet. Jeg behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med persondataforordningens regler.

Læs hvordan jeg beskytter dine personfølsomme oplysninger her:

Beskyttelse af persondata

Etik/tavshedspligt

Jeg arbejder ud fra psykologforeningens regelsæt vedrørende tavshedspligt efter straffelovens § 152 og § 152 c. I straffeloven § 152 står, at man ikke må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger. Indholdet i samtalen mellem terapeut og klient er fortroligt. Det, at pågældende har samtaler med terapeuten, er ligeledes fortrolig.

Copyright

Alle tekster på min hjemmeside, inklusiv e-bog og andre gode råd, er omfattet af almindelig ophavsret og må ikke videregives uden behørig kildeangivelse.

Samværsaftaler og andre dokumenter, du har fået udleveret af mig i forbindelse med vores samarbejde, er omfattet af personlig ophavsret og må under ingen omstændigheder lånes ud, kopieres, videregives eller sælges til tredjemand.

Ansvar

Skilsmissekonsulenten kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af mit arbejde, min rådgivning eller dit brug af mine produkter, ligesom der tages forbehold for fejl eller forældede oplysninger på hjemmesiden.

Det påhviler dig selv at sikre, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med landets love, og at det er det rette for dig og din familie. Det er også dit endelige ansvar at sikre dig, at aftalerne er korrekte. Herunder at alt, som eksempelvis navne medvidere, er stavet rigtigt, samt at mailadresserne er korrekte.

Jeg kan ikke garantere nogen resultater. Herunder at du og din ekspartner kan undgå skænderier.

Finder du fejl på hjemmesiden, vil jeg rigtig gerne høre om det, så de kan blive rettet.

Ansvarsfraskrivelse (Det med småt)

Ethvert erstatningsansvar, som skilsmissekonsulenten måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter, er begrænset til direkte skade og tab.

Skilsmissekonsulenten skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Skilsmissekonsulenten har handlet simpelt uagtsomt.

Skilsmissekonsulentens erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50% af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Skilsmissekonsulenten kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af produkter, herunder garanteres og indestås i intet tilfælde for, at produkterne opfylder brugerens krav, forventninger og behov.

Skilsmissekonsulenten

Elmegårdsalle 69, 3400 Hillerød
CVR: 29007705
Mail: bettina@skilsmissekonsulenten.dk
Web: skilsmissekonsulenten.dk
facebook: facebook.com/skilsmissekonsulenten.dk
Disse forretningsbetingelserne er gældende pr. 1 august 2016