skilsmissekort pakken

Hvis der er noget, jeg ønsker for de forældre, jeg hjælper, er det, at de forstår, hvad der foregår inde i deres børn efter skilsmissen. Ganske enkelt fordi det er den eneste måde, hvorpå du kan gøre en forskel for dit barn. Hvis du ved, hvad det er, der fylder for dit barn.

 

Forældre er så bange for at ødelægge noget endegyldigt i deres børn som følge af skilsmissen. Derfor er det heller ikke en let beslutning at gå fra ens partner, hvis den person også er din medforælder. Du er ikke en dårlig forælder, fordi du gik. Tværtimod. For det er ikke den lette løsning. Det er så benhårdt, og det kræver rigtig meget arbejde efterfølgende.

 

Derfor er det også helt naturligt, hvis du ryster lidt på hånden nu og er bange for ikke at give dit barn den hjælp, som han eller hun har brug for. Men faktum er, at du er den person, der har det allerbedste udgangspunkt for at gribe dit barn i sit livs krise. Du skal bare have de rigtige værktøjer med dig i rygsækken. Dem vil jeg gerne give dig.

 

Blogindlægget her er til dig, der kan mærke, at dit barn sætter mure op. Dig, der bliver mødt med et ”Jeg har det fint”-svar lidt for ofte. Men som inderst inde godt ved, at dit barn kæmper for tiden. Og at de tunge tanker fylder så meget, at legen og glæden, der bør være en del af enhver barndom, for en tid er begrænset.

 

En hjælpende hånd til dig barn

 

Dit barn er allermest tryg ved dig. Du er jo den, der altid har været der

Derfor står du også i en unik position til at kunne hjælpe dit barn. Og derfor er samtalerne mellem dig og dit barn så vigtige.

 

Det komplekse er bare, at det, I skal tale om, i høj grad også involverer dig. Derfor kan samtalerne være svære at få hul på, uden at dit barn lukker i som en østers. Det kan der være flere årsager til. Måske dit barn ikke vil gøre dig ked af det ved at være helt ærlig. Og måske dit barn bare ikke har sproget til at forklare, hvordan han eller hun rent faktisk har det. Hvilket er helt almindeligt. Tænk på, hvor svært mange voksne har ved den øvelse. Hvordan kan vi så forvente, at børn, der står i deres livs krise, kan gøre det uden en eller anden form for støttehjul?

 

Det er her Skilsmissekortene kommer på banen. Selvfølgelig findes der også altid en løsning i form af børnesamtaler med en professionel. Men der kan både være ventetid, ligesom det kan være et meget overvældende første skridt for nogle børn. I de situationer giver Skilsmissekortene rigtig god mening at hive frem derhjemme for at få samtalerne i gang. Min mission er, at der skal være et alternativ for både dig og dit barn.

 

Et alternativ, som kan virke mindre voldsomt, når I står der efter orkanens rasen. Kortene er det alternativ. Et alternativ, som kan hjælpe jer tilbage til et sted i jeres relation, der føles tryggere, lettere og mere åben som tiden før skilsmissen. Selvfølgelig bliver det ikke det samme, men følelsen af tryghed, lethed og åbenhed kan I godt genvinde og bruge fremadrettet.

 

Hvis dit barn allerede har god gavn af børnesamtaler, kan kortene også være et fantastisk supplement til at fortsætte samtalerne derhjemme og virkelig gøre noget unikt for jeres fælles bånd.

 

Føler du ligesom mange andre forældre også, at du kommer til kort, når du skal tale med dit barn om det, der gør ondt efter skilsmissen? Så læs mere om skilsmissekortene her, og få hul på de svære, men vigtige snakke med dit barn.

 

At sætte ord på følelser og tanker, når far og mor skal skilles, kan være svært. Men det er nødvendigt

Det kan de fleste sikkert godt blive enige om. Men hvad kan dit barn have brug for hjælp til at snakke om efter skilsmissen? Det kan måske være sværere at gennemskue. Især fordi du står i en situation, som er helt ukendt for både dig og dit barn.

 

Det svære ved samtaler med dit barn efter skilsmissen kan være at stille skarpt på, hvordan dit barn anskuer skilsmissen. 

 

For selvfølgelig fylder skilsmissen også i dig. Og det kan gøre det svært nogle gange at se skoven for bare træer. Eller i dette tilfælde se, hvordan det ser ud fra dit barns perspektiv, når du både bærer rundt på dine egne tanker og måske også forestillinger om, hvordan det føles for dit barn. Her gør kortene rigtig meget arbejde for dig. Fordi de lader dit barn bestemme, om det er skiftedagen, søvn, skænderier eller hvad det nu kan være, der er vigtigst lige nu for netop dit barn. Kortene er udarbejdet med udgangspunkt i de mange snakke, jeg har haft gennem tiden med børn. Derfor ved jeg, at de er relevante og relaterbare for børnene, der møder dem. De sænker simpelthen skuldrene – især når de får at vide, at kortene er lavet sammen med andre børn – for følelsen af ikke at være alene og ikke føle sig unormal er guld værd. For alle mennesker. Men især for børn.

 

det kan være svært for barnet at sætte ord på følelserne

 

Alle forældre er bange for at træde forkert efter skilsmissen. Men husk på, at du kender dit barn bedst

Ingen forældre går fra hinanden uden store overvejelser. Fordi de ved, hvor altoverskyggende og gennemgribende en skilsmisse er for børn. Derfor er det også helt naturligt, hvis du er nervøs for at træde forkert, når skilsmissen er en realitet. Skilsmissen var jeres beslutning, ikke dit barns.

 

Vid, at dit barn efter skilsmissen står i én stor loyalitetskrise. Der behøver ikke være noget så voldsomt som forældrefremmedgørelse på spil. Men selv i fredelige skilsmisser bruger barnet uendelige kræfter på at bekymre sig over at gøre den ene eller begge forældre kede af det. Det er vigtigt, at du ved dette, fordi det har indflydelse på de samtaler, I har, da barnet kan holde overvejelser eller tanker tilbage for at skåne dig eller din partner.

 

Når du bruger et værktøj såsom Skilsmissekortene, giver du dit barn en anden mulighed. En mulighed for at tale om drengen eller pigen på illustrationerne ude i strakt arm. Indtil du lige så stille og roligt kan åbne op for, at det er okay at drage paralleller til barnets eget liv. Men pas på med at være for hurtig til at trække den streg. Lad barnet føre samtalen i høj grad, og lad det være op til ham eller hende, hvor abstrakt eller konkret samtalen er. Du kan sagtens få en masse konstruktivt ud af samtalen, på trods af at barnet taler om personerne på billederne.

 

Hvis du vil have fingre i et værktøj, som gør, at du kan hvile i din rolle som forældre efter skilsmissen, kan jeg varmt anbefale skilsmissekortene. Du kan ikke træde forkert, fordi dit barn får lov til at sætte dagsordenen og vise dig, hvad der fylder for ham eller hende. Bestil dit sæt skilsmissekortene her.

 

Når I taler sammen, så lad dit barn vælge, hvad I skal tale om. Det er barnets egen stemme, der betyder noget

Helt lavpraktisk betyder det, at jeg altid anbefaler, at du lader dit barn vælge de kort, som I skal snakke om. Skal du bare lægge kortene på bordet foran dit barn? Er det virkelig så let? 

Ja, faktisk. Du vil opleve, at samtalen helt naturligt tager form ud fra det, der er vigtigt for dit barn.

 

På en helt anden måde, end hvis du selv skulle sidde og gætte dig frem til, hvad der mon kunne give mening at spørge ind til. Det tager presset af både dig og dit barn, fordi I får mulighed for at have en mere naturlig samtale, hvor barnet er i kontrol (noget, de fleste børn i den grad føler, de mister i forbindelse med en skilsmisse). Barnet får kontrol både i forhold til, hvad I skal tale om, men også hvordan I taler om det.

 

Det bliver mest naturligt, og det giver også dig det mest reelle billede af, hvad det er, der fylder for dit barn. Der er 35 kort, så det vil ikke være alle kort, der er lige relevante for dit barn. Men de kort, der taler til dit barn, også er de emner, der fylder mest i barnet, og derfor dem, det giver allerbedst mening at starte med for netop dit barn.

 

Børns skilsmissetanker

Miniguide: Lad dit barn tage styringen over jeres samtale

Når du bruger Skilsmissekortene i samtaler med dit barn, giver du ham eller hende mulighed for at tale om det, der fylder allermest, og som er allersværest, uden at du overskrider dit barns grænser. Dit barn vælger selv de situationskort, som han eller hun vil tale om. Dit barn kan så tale om, hvad der sker på kortet, og det er langt mindre sårbart for ham eller hende, end hvis han eller hun skal tale om sig selv direkte. Når dit barn udtaler sig om kortene, tager han eller hun udgangspunkt i sine egne erfaringer og sit eget liv som skilsmisseramt, og dermed får du på en blid og nænsom måde adgang til dit barns følelser og tanker, uden at det bliver for overvældende for ham eller hende.

Du kan bruge kortene på mange måder – her kommer et par konkrete forslag, som du kan tage udgangspunkt i: 

  • Læg 4-6 kort på bordet ad gangen foran dit barn. Spørg, om der er nogle af de kort, han eller hun synes, I skal tale om. Gå alle 35 kort igennem. Når I har været alle kortene igennem og har valgt de vigtigste kort ud, så lad dit barn vælge, hvor han eller hun ønsker at starte samtalen. 

 

  • Lyt til, hvad dit barn fortæller dig. Og stil kun åbne hv-spørgsmål med udgangspunkt i, hvad der sker på kortet, så du ikke kommer til at lægge ord i munden på dit barn. Det er langt nemmere og føles helt ufarligt for dit barn at tale om personerne på kortet, end hvis du drejer samtalen over på dit barns og din families konkrete livssituation med det samme. Dit barn kan godt være usikker i starten og bange for at gøre dig ked af det.

 

  • Du skal ikke fikse noget i første omgang. Du skal give barnet en oplevelse af at blive lyttet til, set og forstået. Måske det, der gør ondt slet ikke kan fikses. Der er jo nogle ting, der bare ikke kan blive, som de var før skilsmissen. Men det kan stadig gøre en stor forskel for dit barn at få lov til at sige tingene højt til en voksen, der lytter. En voksen, der viser barnet, at det er okay at tale ærligt og frit om det, der er svært. Og i dette tilfælde en voksen, som barnet stoler helt og holdent på.

 

  • Når dit barn er “færdigt” med at fortælle, kan du med fordel spørge nysgerrigt ind til “Hvorfor tror du, at pigen på kortet er vred?”, “Hvad ser du på det her kort?”, “Hvordan kan det være, at moren på kortet er ked af det, tror du?”, “Hvilken hjælp tror du, drengen på billedet har brug for?” og “Hvordan tror du, drengen har det, når han har oplevet det, du fortæller om?” Igen vil svarene fra dit barn være med udgangspunkt i hans eller hendes egne erfaringer og behov og fortælle dig rigtig meget om, hvad der foregår inde i dit barn.

 

  • Din vigtigste opgave, når I taler sammen er at lytte. Lad dit barn fortælle. Og stil åbne hv-spørgsmål. Fortæl også gerne dit barn, at kortene faktisk er lavet med udgangspunkt i, hvad andre børn har sagt, efter at deres forældre er blevet skilt. Det gør det tydeligt for dit barn, at han eller hun ikke er underlig eller unormal, fordi han eller hun føler x, y eller z, men at der derimod er flere børn, der har det præcis ligesom ham eller hende.

 

  • Hen mod slutningen af samtalen kan du spørge ind til, om der er noget, som barnet har brug for hjælp til at få løst. Sig også gerne, at det er okay, hvis dit barn ikke helt selv ved, hvad han eller hun har brug for.

 

Skilsmissekortene og plakaten kan bruges til børn i alderen 4-17 år, men det er klart, at samtalerne vil være forskellige alt efter dit barns alder. Det er dog ikke noget problem, da materialet helt naturligt vil tale til dit barn lige netop der, hvor han eller hun befinder sig nu. Dit barn tager altså det med fra kortene, som netop han eller hun har brug for. Hvilket skaber en tryghed i samtalen for både dig og dit barn. Desuden har mine mange samtaler med børn gennem årene vist mig, at børns tanker og bekymringer i virkeligheden er meget universelle på tværs af alder og modenhed. Det er blot kompleksiteten, der vil variere. 

 

Det er vores ansvar at give vores børn et sprog for, hvordan de har det

”Efter at jeg har købt Bettinas Skilsmissekort, er min søn blevet meget bedre til at reflektere. Han taler med mig om ting, som han ikke tidligere har ville tale om. Vores samtale er blevet mere reflekterende, fordi han har fået nemmere ved at sætte ord på sine tanker. Han har tidligere ikke ville tale om følelser. Det vil han nu.” 

 

Sådan siger Ann, der er mor til to, om hendes søns oplevelse med Skilsmissekortene. Det er udtalelser som denne, der gør, at jeg elsker mit arbejde. Ja, faktisk gør det, at det slet ikke føles som arbejde, men mere som det, jeg er sat her på jorden for at gøre. Fordi jeg kan se, at det gør en forskel.

 

At hjælpe børn med at udvikle et sprog for deres følelser og bekymringer er i min optik lige så vigtigt, som det er, at de lærer dansk og matematik. Det vil komme dem til gavn resten af livet i alle de relationer, de kommer til at indgå i, og i alle de bump, de kommer til at møde på deres vej. Og dét, synes jeg i virkeligheden, er den største gave, du giver dine børn, hvis du giver dig i kast med Skilsmissekortene og samtaler ud fra disse. Du kan få fat i dit sæt Skilsmissekort her.

 

Til slut vil jeg blot ønske dig rigtig god fornøjelse med Skilsmissekortene, hvis du beslutter dig for at erhverve dig et sæt. Skriv endelig, hvis du har spørgsmål, eller hvis du har lyst til at dele din oplevelse med kortene med mig. Det vil jeg elske.

Bettina Vestergaard

Bettina Vestergaard – Skilsmissekonsulent og familieterapeut med egen praksis siden 2015 – Læs mere om Bettina her.
0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i debatten?
Du er velkommen til at bidrage!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *