konfirmation skilsmisse

Nu nærmer konfirmationsmånederne sig med hastige skridt. Du er måske allerede i fuld gang med forberedelserne. Det kan også være, at det først er jeres tur næste år. Men at du allerede nu ikke helt ved, hvordan du skal gribe forberedelserne an. I dette blogindlæg vil jeg give dig nogle tips til, hvilke overvejelser du bør gøre dig, jeg vil give dig et indblik i, hvilke tanker dit barn gør sig, og så vil jeg give dig nogle råd til, hvordan du kan gribe forberedelserne og selve dagen an, når du og din ekspartner er blevet skilt.

 

Konfirmationen er vigtig for dit barn. Han eller hun glæder sig, men er også nervøs.

For hvad nu, hvis mor og far hader hinanden som pesten?

Konfirmationen er en af de største mærkedage i ungdomslivet. Det er en af de dage, der kun er én af i livet. Det er en dag, som dit barn vil huske og se tilbage på resten af sit liv.
Det er også en dag, der bliver set frem til og en dag, der bliver talt meget om oppe i skolen.

Derfor er det ekstra svært for de børn, som føler, de ikke rigtigt kan glæde sig, fordi mor og far er uvenner.

For skilsmissebørn fylder konfirmationen meget – også lang tid før, selve dagen oprinder. Glæden over at skulle konfirmeres erstattes oftest af spekulationer og nervøsitet. For kan eller vil begge forældre deltage i planlægningen og i festen? Det er barnets største bekymring.

Det, der skulle være en fornøjelse at planlægge, bliver anstrengt eller direkte ubehageligt. Det er en dag, der fylder rigtig meget hos dit barn. Jo bedre samarbejdet er mellem jer forældre, desto nemmere bliver det for dit barn at glæde sig til konfirmationen.

Omvendt hvis forældresamarbejdet er nærmest ikke-eksisterende, eller er der konflikter mellem forældrene. Ja, så bruger barnet uanede ressourcer på at tænke over, hvordan denne dag kan komme til at foregå, uden at der opstår nye konflikter mellem forældrene.

De evindelige diskussioner om konfirmationen påvirker dit barn mere, end du tror.

For jeres barns skyld er det vigtigt at få talt disse problemstillinger igennem så tidligt som muligt. For de fylder meget i jeres barns bevidsthed. Meget tidligere, end I tror. Måske endda før I overhovedet begynder at tænke på planlægningen af konfirmationen.

I min klinik møder jeg en del børn, der har denne problematik tæt inde på livet, fordi de skal konfirmeres i år. Men jeg møder også børn, der allerede nu er meget fortvivlede, selvom der stadigvæk er et par år til, at festen skal finde sted.

Nogle mister helt lysten til at blive konfirmeret eller at markere, at de går ind i de voksnes rækker. Alene på grund af de mange konflikter mellem forældrene.

Barnet frygter, at festen drukner i konflikter og uvenskab mellem forældrene. Bekymringerne overskygger glæden ved at skulle konfirmeres. Barnet står i en meget svær situation og har en følelse af, at konfirmationsfesten kun skaber problemer i familien.

”Min far har sagt, at han ikke kommer til min konfirmation.”

Sådan sagde Maria til mig med tårer i øjnene, mens hun satte sig i stolen. Maria er en ud af mange, der har forældre, som er uenige om mange ting, der vedrører Maria og hendes søskende.

Maria var rigtig ked af det og havde allermest lyst til at aflyse festen. Hun kunne ikke forstå, at hendes far kunne gøre det mod hende. Det var hendes fest, ikke hendes mors. Maria synes, det var barnligt, at forældrene ikke kunne tage sig sammen. Bare denne ene dag. Nu vidste hun ikke, hvad hun skulle gøre. Festen var jo nærmest ødelagt på forhånd for hende, når nu de ikke kom til at være der begge to.

Det var tydeligt, at Maria svingede mellem at være fortvivlet, rasende, ked af det og løsningsfokuseret. Hun følte sig afvist af hendes far. Hun følte sig også svigtet af både sin mor og sin far, fordi de ikke ville samarbejde og lægge deres uvenskab til side.

Andre børn fortæller om, at det gør ondt at skulle høre på, at arrangementet bliver talt ned af den forældre, der ikke deltager. Det gør ondt i hjertet på barnet. Fordi det føler sig som en lus mellem to negle. En umulig og unfair situation at sætte barnet i.

Det er ikke et urimeligt ønske fra dit barns side, at han eller hun gerne vil have begge sine forældre med til festen

Dit barn vil kun have én konfirmation. Konfirmation er noget, man holder én gang i livet.
Barnet påtager sig et alt for stort ansvar, når det forsøger at minimere de konflikter, der kan opstå i forbindelse med planlægningen og afholdelsen af festen. De frygter, at forældrene ikke kan sammen på dagen. At stemningen bliver dårlig, at der bliver kold luft, at forældrene eller familiemedlemmer sender øjne til hinanden og så videre …

Børnene oplever, at forældrene sætter dem i en meget svær situation, hvor de skal vælge side, eller hvor de skal huske at dele sol og vind lige mellem forældrene. Børnene føler stor skyldfølelse, og de oplever, at det er forældrene, der tages hensyn til. Børnene føler sig svigtede, fordi de føler, at de ikke bliver prioriteret af forældrene.

Og så opstår tanker som …

”Kan de ikke bare for en gangs skyld gøre noget, der gør mig glad?”

”Jeg hader, når jeg skal vælge mellem min mor og min far …”

”Jeg føler mig som et sendebud, når jeg skal argumentere for, hvilke servietter der skal være på bordet og bagefter skal høre på spydige kommentarer om, om det er mig eller mor, der har valgt servietterne …”

”Jeg troede, at konfirmationen var en fest, mine forældre skulle holde for at fejre mig …”

konfirmation skilsmisse

Jeg ved, at det eneste, du vil, er at give dit barn den bedste dag i verden

Men måske tænker du allerede nu: Hvordan kan det lade sig gøre, når vi nu er splittet som familie?

Det kan lade sig gøre. Det er vigtigt, du ved det. Men det kræver sin mand eller kvinde at få det til at ske. Og så kræver det gode råd. Og gode råd kan virke dyre, når man står midt i orkanens øje. Derfor har jeg her samlet mine 12 bedste råd til, hvordan I holder en konfirmation med ét eneste formål: At give jeres barn verdens bedste dag.

 

1. Tag stilling til, om I kan fejre jeres barn sammen

Hvis I kan holde en fest sammen, vil det uden tvivl være det bedste for jeres barn. Det kræver, at I er villige til at samarbejde, at I kan lægge eventuelle gamle konflikter bag jer, og at I kan have fokus på, at denne dag er jeres barns store dag. Det er alfa og omega, at du formår at tilsidesætte dine egne følelser og i stedet sætter dit barn i centrum.

Hvis I ikke holde konfirmationen sammen

Hvis der er for mange konflikter, og hvis I ikke kan samarbejde, vil det bedste for jeres barn være, at I holder én fest. Den forælder, der ikke holder festen, kan i samråd med konfirmanden planlægge, hvordan de så markerer konfirmationen. Det kunne for eksempel være med en rejse som erstatning for konfirmationsfesten. Spørg, og lyt til, hvilke ønsker dit barn har for dagen.

Hvis I ikke kan deltage sammen, er det vigtigt, at I begge viser forståelse over jeres barns skuffelse og sorg over, at I ikke kan deltage i fejringen på lige fod, og at festen ikke bliver, som dit barn ønsker.

Det er vigtigt, at den forælder, der ikke deltager i festen, viser interesse for barnets fest, planlægning af festen og arrangementet i det hele taget. Det kan godt være, at I ikke kan holde festen sammen, men for jeres barns skyld skal begge familier kunne være med i kirken. Ellers vil barnet føle, at der mangler noget.

2. Etablér et godt samarbejde mellem jer

Konfirmationsdagen er også en særlig dag for forældrene. Det er noget særligt, når ens barn træder ind i de voksnes rækker. Hånden på hjertet, så tror jeg, at alle forældre har lyst til at fejre deres barn.

Det kan være en hjælp at tænke på det kommende samarbejde, som var I kollegaer på en arbejdsplads, der skal udføre en opgave sammen. Etablér nogle få spilleregler for det kommende samarbejde.

Sæt jeres barn i centrum, glem de gamle konflikter, og pas på ikke at falde tilbage i de gamle negative mønstre. Indgå kompromiser, og slug de kameler, der skal sluges, for at det bliver en god dag. Tænk positivt om den andens forslag, og respektér hinanden. Tag beslutningerne sammen, og vis hensyn til hinanden.

Er jeres relation anstrengt eller sårbar, kan det være en god idé at have en tredjepart med, når I skal planlægge dagen og uddelegere opgaverne, der er forbundet med festen. Hvis I har brug for hjælp til dette, skal I ikke tøve med at booke en opstartssamtale hos mig, så vi sammen kan finde ud af, hvordan jeg bedst kan hjælpe jer. Jeg har meget erfaring med at hjælpe forældre med at fordele opgaverne i forhold til konfirmationen.

 

3. Planlæg konfirmationen i god tid

Det er altid en god idé at planlægge festen i god tid. Og med god tid, mener jeg; måneder. Med en god planlægning undgår du stress og eventuelle konflikter på grund af manglende overskud.

I vinder meget, hvis I sætter god tid af til at tale konfirmationen og festen godt igennem. Skulle der opstå uenigheder undervejs, vil I kunne tage en pause og vende tilbage til planlægningsbordet, når følelserne har lagt sig. Så behøver I ikke at tage forhastede beslutninger, som I ikke kender konsekvenserne af.

Skriv jeres aftaler om, hvem der gør hvad, ned, sådan at hvis der opstår uenigheder, har I noget at gå tilbage til i stedet for, at det bliver påstand mod påstand, som kun fører nye konflikter med sig. Aftal, hvem der holder talen, skriver sangen, køber konfirmationstøjet, bestiller maden, står for vinen og så videre. Det vigtigste er, at der ikke må herske nogen tvivl om, hvem der gør hvad.

Så derfor: Aftal nogle fælles spilleregler. Hav fokus på, at dagen skal være en god dag for jeres barn, og at I tager beslutningerne i fællesskab. I skal holde nogle planlægningsmøder. Og under dem, så husk på, at det er i orden, at I har forskellige holdninger.

4. Inddrag dit barn i planlægningen

Da denne dag er dit barns store dag og fest, skal dit barn selvfølgelig være med i planlægningen. Det gælder gæstelisten, maden, bordpynten, invitationerne, bordplanen og så videre. Sørg for, at dit barn har opgaver sammen med jer begge. Men dit barn skal ikke inddrages, før I som forældre er enige i de overordnede rammer for festen. Der skal være klare linjer – dem skal I som forældre tegne op – men det er ikke noget, barnet skal indblandes i. Det vil forvirre mere, end det vil gavne.

5. Hold konfirmationen på et neutralt sted

På den måde er der ingen af jer, som har en hjemmebanefordel. På den måde undgår I, at den ene af jer vil føle sig som gæst til festen. Eller føler sig mindreværdig i forhold til den anden forælder.

6. Del udgifterne fornuftigt imellem jer

Millimeterdemokrati fører normalt ikke noget godt med sig. Heller ikke, når man skal holde konfirmation sammen efter en skilsmisse. Det er konfirmandens gæster, og derfor bør I lave gæstelisten sammen med jeres barn. Bliv enige om, hvor mange gæster og hvor langt ud i familien, I vil invitere. Lyt til jeres barns ønsker. Måske har jeres barn fået en god relation til sin papsøster eller papbror, som det derfor gerne vil have med til konfirmationen. Aftal kuvertpris, hvor meget I vil betale for vinen og så videre. I kan så hver især betale kuvertprisen for de gæster, der hører til hver jeres side af familien, og så kan I dele resten af udgifterne ligeligt imellem jer. Det er min erfaring, at det for begge forældre vil føles som det mest retfærdige. Og på den måde give anledning til færrest mulige konflikter.

Hvis du skal holde festen alene, kan du her se, om du er berettiget til konfirmationsbidrag.

konfirmation skilsmisse

7. Del opgaverne mellem jer

Tag de store beslutninger sammen, og vær villig til at uddelegere. Hæng dig ikke i detaljer, som farven på dugen, valg af bordpynt og så videre. Hav tillid til, at den anden gør det så godt, som vedkommende kan. Giv også dit barn opgaver. Tag hensyn til hinandens ønsker og kompetencer, og udvis fleksibilitet.

8. Giv en fælles gave

For dit barn vil det betyde meget at få en gave, som kommer fra både mor og far. Signalværdien i en fælles gave betyder enormt meget for dit barn. Bliv derfor enige om, hvad I vil give som gave, og del udgifterne ligeligt imellem jer. På den måde undgår I at havne i en situation, hvor den ene falder igennem i forhold til den anden og på den måde føler sig mindreværdig.

9. Hold fast i den gode stemning. Også under festen

Et sted, hvor du særligt skal holde tungen lige i munden er i forhold til talen. Den kan nemlig være svær at holde i en munter stemning, når der er mange følelser i klemme.

Derfor foreslår jeg, at du finder de positive øjeblikke frem fra barnets opvækst. Anerkend din ekspartner for det fantastiske barn, I har skabt sammen. Fortæl om de sjove episoder fra, før I blev skilt og jeres barns gode egenskaber. Du kan også anerkende dit barn for, at han eller hun er god til at vokse op i to hjem. Fortæl dit barn, at du glæder dig til at følge ham eller hende fremover.

Det var alt det positive, jeg foreslår, du fokuserer på. Jeg vil også råde dig til at gemme det negative væk den dag. Derfor skal du undgå at komme med negative hentydninger, skjulte bemærkninger eller negative sammenligninger til din ekspartner

Det vil selvfølgelig være helt fantastisk, hvis du og din ekspartner sammen kan holde talen. Det vil betyde mere, end du aner for dit barn, fordi det signalerer, at I – selvom I er gået fra hinanden – stadig er der for barnet som et team.

10. Tal dagen igennem

For at undgå unødvendige misforståelser og småkonflikter på dagen er det en god idé at få talt om, hvem der gør hvad og om jeres indbyrdes forventninger til hinanden. Hvem skal byde gæsterne velkommen, holde tale, lave sang og så videre. Jo tydeligere planen er, jo mindre risiko er der for, at I kan blive uvenner

11. Sæt dit barn i centrum

På dagen skal du være villig til at sige “Pyt” og se igennem fingrene, når tingene bliver gjort på en anden måde, end du selv ville have gjort. Lad være med at irritere dig over din ekspartners adfærd. Hold fokus på det vigtigste – at dit barn får en skøn og uforglemmelig konfirmationsfest.

12. Vær rummelig overfor nye familiemedlemmer

Selvom det kan føles helt forkert, så er det vigtigt, at du er i stand til at byde nye familiemedlemmer velkommen. De nye familiemedlemmer er dit barns familie, og de fortjener ligeså stor respekt, som du sikkert selv forventer at få fra dem. Du behøver ikke at elske dem, men du bør respektere dem.

Det var mine 12 råd til dig. Jeg håber, du kan bruge dem. Og så vil jeg bare til sidst ønske jer alle sammen en rigtig skøn dag og en god fest.

Bettina Vestergaard

Bettina Vestergaard – Skilsmissekonsulent og familieterapeut med egen praksis siden 2015 – Læs mere om Bettina her.
6 svar
 1. Marianne Laugaard
  Marianne Laugaard siger:

  Hvordan kan jeg gøre konfirmationen for mit barn til en god dag? Hvor der er højkonflikt, og alt foregår kun på mail?

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Hej Marianne,
   Jeg synes du skal tage en samtale med jeres barn og høre hvad der er vigtigst for jeres barn på denne dag. De unge sidder med nøglen for de er vant til at sidde i “klemmen” mellem sine forældre. Find ud af hvad jeres barn er bekymret for når I nu skal være sammen på det, der gerne skal blive en festdag for den unge. Tag bekymringerne alvorlige. Tag ansvar for at du tager hånd om bekymringerne, og at du vil gøre alt for at løse dem. Find ud af om jeres barn har mest lyst til, at I ikke skal holde festen sammen, eller om I kan imødekomme bekymringerne ved at være særlig opmærksom på dem på dagen.
   jeg håber, at I, men især jeres barn, trods alt får en dejlig dag.
   Bedste hilsner
   Bettina

   Svar
 2. Rene
  Rene siger:

  Hej, jeg er i et nyt forhold, som jeg har været i snart 10 år. Denne kvinde har været en del af min søns liv de 10 ud af hans 14 leveår. Vi besluttede os, at holde konfirmation sammen med hans mor. Desværre, da vi skulle mødes, havde hun problemer med de spørgsmål jeg havde til dagen. Vi var enige om at lægge nogle spilleregler, men desværre løb det ud i sandet.
  Jeg måtte meddele, at grundet vores uoverensstemmelser, at det var bedst vi holdte hver vores fest. Jeg har sågar strakt mig, og sagt til hans mor, at det var fint hun holdte festen den dag han blev konfirmeret. Vi vil selvfølge deltage i kirken og være der på den dag, men vi vil så holde vores fest weekenden efter.
  Jeg vil fortælle min søn, den beslutning jeg har truffet, uden at gå i detaljer, og er klar på at han bliver skuffet, men det her er for hans bedste.

  Gør jeg det rigtige?

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Kære Rene
   Det lyder som om, at du først og fremmest tænker på din søns bedste, og det er i min optik, altid det rigtige udgangspunkt.
   Det er bedre at holde 2 fester, hvis det ikke kan fungere at holde en fest sammen, uden at stemningen bliver dårlig.
   Godt at du tager med i kirken på selve dagen. Det vil helt sikkert betyde meget for din søn.
   Så som du beskriver det, så lyder det bestemt som om, du gør det rigtige.
   Mvh.
   Bettina

   Svar
 3. Marianne
  Marianne siger:

  Hej konfirmationen står for døren her til maj. Mig og faren har ikke kunne sammen det sidste prs tid efterhånden og vi før begge her efter jul fortalt vores forældre det. De meget svært ved aptere vire valg.
  Nu står det så at jeg har fået ny kæreste og har os fortalt min datter om ham og har taget den snak om at den dag hun er klar til møde ham, må hun gerne komme sige det til mig.
  Men kan ik finde ud af on det ville være okay tage ham med til min datters konfi. Eller ej.?
  Skal siges vi holder ikke 2feser kun 1.
  Og både min og fars famille kommer.
  Mig og faren har både gode dage og ikke gode dage sammen, vi bor stadig sammen da jeg ikke har råd til flytte.
  Hva ville være det bedste råd?

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Hej Marianne,
   Jeg vil ikke anbefale dig at tage din nye kæreste med til dit barns konfirmation. Det vil være en meget egoistisk handling. Jeg tror den eneste der synes at det er en god ide er dig. Konfirmationen er dit barns fest og det skal være en god fest/dag som dit barn skal kunne se tilbage på med glæde.
   Bedste hilsner
   Bettina

   Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i debatten?
Du er velkommen til at bidrage!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *