narcissisme skilsmisse

 

Psykopater og narcissister har det til fælles, at de udøver psykisk vold mod deres omgivelser

Da jeg i sin tid skrev mine blogindlæg om forældrefremmedgørelse, tog jeg et bevidst valg om ikke at give den, der udøver forældrefremmedgørelsen, for meget opmærksomhed.

Jeg var mere optaget af, hvordan jeg kunne bidrage med min viden til gavn for offeret og barnet. Fordi jeg brænder for, at mennesker, der bliver udsat for den her type adfærd, ved, at det ikke er deres skyld. Og at de føler, de har værktøjerne til at håndtere personen, der behandler dem sådan.

At vende sit barn mod den anden forælder, at sprede løgne om den anden forælder og at gå efter konflikterne i stedet for hensynet til den anden forælder. Det er ikke almindelig adfærd over for hverken børn eller andre voksne. 

Man skal indeholde nogle særlige egenskaber for at kunne behandle andre på en sådan måde, og det er de her mennesker, dette blogindlæg skal handle om. Ikke fordi jeg synes, de skal have opmærksomhed, men fordi de fylder i skilsmissesagerne. Der er tale om forældre, der har nogle specielle personlighedstræk, som er meget dominerende, og som styrer de mennesker, de omgås, med deres adfærd.

I de mange henvendelser, jeg får, er der imidlertid rigtig mange, der spørger, hvad er det for en person, der kan gøre sådan mod et andet menneske. “Det er først nu, jeg kan se, hvad jeg bliver udsat for. Hvor har jeg været dum og naiv” er også sætninger, jeg hører ofte fra de mænd og kvinder, jeg hjælper.

Den skade, som psykopaten eller narcissistens handlinger og adfærd forvolder i skilsmissesagerne både over for ekspartneren, men også børnene, er så stor, at jeg finder det nødvendigt, at der kommer spotlight på deres hensynsløse adfærd, som fylder mere og mere i det, vi i Danmark kalder højkonfliktsager eller de røde skilsmissesager.

Selvom jeg hverken er psykolog, psykiater eller for den sags skyld vil betegne mig selv som ekspert i personlighedsforstyrrelser, så vover jeg alligevel pelsen og vil forsøge at give dig et indblik i, hvilken psyke der findes inde bag de forældre, der udøver forældrefremmedgørelse. Hvordan er de skruet sammen. Selvfølgelig ud fra den vinkel, jeg selv har stiftet bekendtskab med denne type mennesker fra: Skilsmisse.

Forstå mig ret, jeg skriver stadigvæk til dig, der bliver udsat for denne type adfærd. For at du forstår, hvad der foregår inde i det menneske, som opfører sig på denne her måde. Så du kan finde hoved og hale i, hvordan du skal agere. Det håber jeg, du vil tage med dig fra dette blogindlæg.

 

Alle mennesker har narcissistiske træk 

Størstedelen af os nyder at få komplimenter af andre. Vi har empatiske træk, hvor vi bekymrer os om andre. Vi bidrager gerne til andres succes. Vi reflekterer, og vi tager ansvar for vores handlinger. Vi siger undskyld, når vi uberettiget gør andre kede af det. Vi kan føle dårlig samvittighed. Vi hviler i os selv, og vi har ikke behov for opmærksomhed hele tiden. Men vi har også alle narcissistiske træk i os. 

Nogle mennesker har dog en mere ekstrem adfærd, der gør, at de hører ind under henholdsvis det, der bliver defineret som klassisk narcissist, maligne narcissist og psykopatisk narcissist. De tre typer vil jeg uddybe om lidt.

Betegnelserne psykopat og narcissist bliver brugt i flæng; på linje med idiot og fjols og i mange sammenhænge. Inden for lægevidenskaben er det dog kun en psykiater, der kan stille diagnosen psykopat. Inden for mit fag og fagområdet skilsmisser bliver især narcissist også mere og mere udbredt, og det er nok også den mest rigtige betegnelse for dem, der udøver forældrefremmedgørelse. Hvad dækker betegnelserne egentlig over, og er det klogt at bruge betegnelserne i skilsmissesagerne? Er der forskel på at være psykopat og narcissist? Hvilke træk har en narcissist? De her spørgsmål får du også svar på i dette blogindlæg.

 

Psykopater og narcissister kan være hvem som helst

De fleste af os har hørt om eller stiftet bekendtskab med en narcissist eller en psykopat. Er det ikke utroligt at tænke på? Især fordi vi måske slet ikke har tænkt over det i situationen. Det kan være i relationer på ens arbejde, vennekredsen, naboen, studiekammerater eller for dig, der læser med her; en ekspartner.

Selv om psykopaten har nogle fællestræk med narcissisten, så er der mærkbare forskelle. Jeg vil derfor starte med at beskrive, hvad henholdsvis en narcissist og psykopat er.

 

Hvad er en narcissist? 

En narcissist har en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, som ligger tæt op af psykopatens adfærd. Der er ikke tale om en psykisk lidelse, som er medfødt. Der er snarere tale om en mental forstyrrelse, som har udviklet sig under opvæksten. Enten på grund af fysisk eller psykisk omsorgssvigt, hvor personen ikke har følt sig elsket, eller fordi de selv har haft narcissistiske forældre, der har præget dem.  

Det er ikke en forstyrrelse, der kan fixes ude fra. En narcissist ser aldrig sig selv som problemet. Det er omgivelserne, der er problemet. At forandre sig kræver stor selvindsigt, og det har en narcissist ikke. Og det er også derfor, det kan være så pokkers frustrerende at skulle samarbejde med en narcissist, når man er forældre sammen.

En narcissist projicerer sine egne fejl og mangler over på andre. Alene af den grund, at han eller hun ikke selv kan rumme dem. Det er en primitiv forsvarsmekanisme, som skal forsvare det, man kalder egoet eller jeg’et mod ubehagelige følelser. De ubehagelige følelser er en trussel mod hans eller hendes eget selvbillede og selvforståelse. Ved at lægge de dårlige egenskaber over på andre skaber narcissisten afstand til sider i sig selv, han eller hun ikke kan håndtere.

Måden, en narcissist også gør det på, er ved at sætte mærkater på dig. Han eller hun fortæller dig, hvem og hvordan du er. Narcissisten definerer dig som menneske. Han eller hun gør det så ofte, så du til sidst selv tror på det. Det er også en af grundene til, at selvværdet bliver nedbrudt. Og det er skræmmende. Måske fordi du ikke troede sådan om dig selv. Men det er ikke dig, der er problemet. Det er meget vigtigt for mig at sige. Det er din ekspartner, der kæmper med nogle indre dæmoner. Og det går ud over dig.
 

 
narcissisme
 

Den manglende empati er kendetegnende for en narcissist

En narcissist går efter empatiske personer, der kan have udfordringer i at sætte og holde fast i egne grænser.

Narcissisme kan vise sig på flere forskellige måder. Inden for narcissisme er der et stort spænd. Et menneske kan godt have en del narcissistiske træk uden at kunne få en diagnose. Når vi taler om adfærd, er spændet mellem normal og unormal adfærd ligeledes stor. Det betyder, at et menneske kan have en del fællestræk med en narcissist uden at blive diagnosticeret med en personlighedsforstyrrelse. Det fjerner dog ikke det faktum, at de narcissistiske træk gør det svært for andre at leve sammen med personen. Den klassiske narcissist personlighed er præget af stor egoisme og selvcentrering. Måske har du allerede bemærket denne type adfærd, da I var gift. Og nu hvor I er blevet skilt, kan du for alvor mærke, hvor ubehjælpeligt og til tider ubehageligt samarbejdet bliver.

For den klassiske narcissist er publikummet vigtigt. Narcissisten elsker at iscenesætte sig selv og det at være midtpunktet er afgørende. Han eller hun har meget svært ved at lytte til andre end sig selv. At kunne vise sin succes inden for alle parametre frem er afgørende. En klassisk narcissist ser sig selv som konge og som urørlig. En narcissists selvbillede er, at han eller hun er speciel, unik, ja, nærmest genial. Narcissister har store armbevægelser og viser aldrig svaghed. Viser andre svaghed, bliver de hånet og set ned på. Hvis du har været gift med en narcissist, kommer disse karaktertræk garanteret også for alvor til udtryk nu, hvor I er blevet skilt.

For en narcissist handler det om at søge prestige – og det opnås gennem både at forherlige sig selv, men også bruge andre, manipulere og bryde regler. Ikke fordi regler ikke er vigtige for narcissisten – de gælder bare ikke for ham eller hende selv. For en narcissist handler det udelukkende om egne behov. Den klassiske narcissist lyver så vandet driver for egen vindings skyld og er god til det. Han eller hun er god til at holde styr på historierne og komme med flere, hvis han eller hun bliver grebet i en løgn. Hvis de konfronteres med løgnene, udløser det oftest et voldsomt raseri efterfulgt af en hetz uden lige. Det kan være opslidende, når man har et forældresamarbejde, der skal fungere for børnenes skyld. 

En narcissist er misundelig på alle, der har det, de ikke har. Det være sig job, materielle goder, uddannelse, succes og lignende. Derfor vil narcissister også blive meget vrede, hvis deres ekspartner kommer videre med sit liv og for eksempel møder en ny og bliver forelsket. Selvom det er det mest naturlige i verden. Kort sagt overtager narcissister andres liv og ejendele. Selv efter en skilsmisse.
 
Der findes forskellige typer narcissister. To af dem vil jeg gennemgå her. Det er den maligne og den psykopatiske narcissist. For når vi forstår disse mennesker, kan vi bedre finde ud af, hvordan vi skal agere over for dem. Især i situationer, hvor vi selv er følelsesmæssigt sårbare som for eksempel under og efter en skilsmisse.

 

Den maligne narcissist

Den maligne narcissist er drevet af ondskaben selv. De næres af andres frygt og nyder at ”slagte” destruere dem, de har set sig onde på. Han eller hun inddeler folk i fjender og venner. Fjenderne skal tilintetgøres, og vennerne er kun venner, så længe de kan bruges til noget. Den maligne narcissist har også et stort behov for at blive set og anerkendt. De trives bedst med berømmelse. De skifter personlighed som kamæleoner. Man kan aldrig vide sig sikker på humøret. De benytter sig af et spind af løgne, manipulation, trusler og kontrol. Derfor er den maligne narcissist også ekseptionelt svær at arbejde sammen med. Og det kan skabe store problemer og skænderier, når man er blevet skilt, men har børn sammen.

 

Den psykopatiske narcissist 

Den psykopatiske narcissist har udover ovenstående træk et dystert lag mere. Psykopater udgør cirka 3 % af befolkningen. Psykopater har en dyssocial personlighedsforstyrrelse, som enten er arveligt betinget, eller som er opstået efter en eller anden form for hjerneskade, hvor frontallapperne i hjernen også kaldet amygdala er blevet beskadiget. Det er i amygdala, at afkodningen af følelser finder sted, og som skaber vores følelsesmæssige reaktioner for eksempel empati.

Forskning har vist, at hos psykopater aktiveres amygdala ikke i samme grad som hos andre mennesker, så det er altså den fysiologiske forklaring på, at psykopater ikke evner at vise empati eller medfølelse for andre mennesker. I stedet nyder psykopaten sin magt og evne til at skabe frygt og angst hos andre.

 
WHO verdensorganisationen har udarbejdet følgende definition på dyssocial personlighedsforstyrrelse:

 • Grov ligegyldighed over for andres følelser

 • Manglende ansvarsfølelse og respekt for sociale normer eller forpligtelser

 • Manglende evne til at fastholde forbindelser til andre mennesker

 • Lav frustrationstolerance og aggressionstærskel

 • Manglende evne til at føle skyld eller lade sig påvirke af erfaringer eller straf

 • Bortforklarings- og udadvendt projektionstendens


 
For en psykopat er andre mennesker mere i vejen, og psykopaten er i virkeligheden ligeglad med andre mennesker. Han eller hun har ingen empati og kan ikke sætte sig ind i andres følelser. Han eller hun gider ikke fællesskabet og føler ingen ansvarsfølelse overhovedet. En psykopat har meget svært ved at knytte sig til andre mennesker og være i en længerevarende relation.

En psykopats selvbillede er, at han eller hun er stærk og uafhængig af andre. De tåler ikke at blive sagt imod, eller at der sættes spørgsmålstegn ved det, de siger. De lyver og fordrejer sandheden. De er stærkt manipulerende og udnytter deres omgivelser kynisk og strategisk. Man kan sige, at psykopaten er som en kamæleon. Humøret skifter på et splitsekund. De kan gå fra at være charmerende og sjove til at være lunefulde, onde og modbydelige. En adfærd, der er drænende og stressende for dem, det går ud over. Og som kan splitte familier ad. 

En psykopat ser sig hævet over loven. Love og regler er til for at blive brudt, og de er desuden kun til for fjolser. Psykopaten har en opfattelse af, at kun den stærkeste overlever. De er ligeglade med, hvad andre tænker om dem. Går noget dem imod, bliver de ofte aggressive og dominerende. De skyr ingen midler for opnå det, de vil have og har dermed ingen skrupler i forhold til kriminelle handlinger.

Psykopaten har ingen selvindsigt og ser ikke selv, at deres adfærd er problematisk. Derfor er der heller ikke nogen form for behandling. Det, der kan skabe forandring, er din tilgang til psykopaten. Du kan nemlig ikke forvente, at han eller hun overhovedet selv kan se problemet og endnu mindre, at han eller hun har tænkt sig at ændre adfærd. Det kommer ganske enkelt ikke til at ske. Men du kan som sagt selv gøre noget i forhold til den måde, du håndterer ham eller hende på.

 

Man kan ikke sætte endegyldige rammer op for hverken en psykopat eller en narcissist. Man kan sætte nogle fællestræk op. Men grænsefladerne er flydende

Jeg vil koncentrere mig om narcissisten, for det er denne type mennesker, der fylder i de fleste sager om forældrefremmedgørelse, som jeg er inde over. Mennesker med en personlighedsforstyrrelse og med udprægede narcissistiske træk mangler medfølelse og empati for andre mennesker. Udviser narcissisten medfølelse, skyldes det, at de selv opnår noget ved det. Det er opslidende adfærd, fordi I stadigvæk er nødt til at arbejde sammen for jeres børns skyld.

 

Det hele handler om magt. Og magt handler om at have en position, hvor man kan styre andre mennesker

For en narcissist handler parforholdet mere om magt end om kærlighed. Narcissisten elsker dig ikke – han eller hun vil besidde dig. Du er hans eller hendes ejendom, som han eller hun kan bestemme over.

Problemet er, at du tror, at han eller hun elsker dig, selvom du ikke kan forstå, at du bliver behandlet så dårligt. Du har en forestilling om, at jeres forhold bygger på gensidig kærlighed. Derfor bruger du så mange psykiske kræfter og ressourcer på at forstå hvorfor han eller hun behandler dig så usympatisk, hvorfor hans eller hendes adfærd over for dig er så negativ, og hvorfor han eller hun ingen empati har.

Når du forståeligt ikke kan finde årsagen eller forklaringen på den negative adfærd, retter du helt naturligt blikket mod dig selv, og han eller hun bestyrker dig i, at det er dig, der er noget galt med. På den måde påtager du dig en skyld og et ansvar, som burde ligge hos ham eller hende.

En narcissist har en forventning om, at du skal forandre dig, at du påtager dig skylden for problemerne, så de ikke fejler igen. De vil altid fralægge sig ansvaret for en eventuel konflikt. Du bliver på den måde eneansvarlig for, hvordan jeres forhold er og for at skabe den nødvendige forandring. Når det så ikke lykkes, bebrejder du dig selv. Og narcissisten vil bekræfte dig i, at du ikke performer godt nok. Dit selvværd og din selvtillid svinder i takt med, at din følelse af utilstrækkelighed stiger.

Magtbalancen mellem jer tager endnu en skævvridning, og hans eller hendes magtposition i forhold til dig øges. Måden, han eller hun cementerer sin magtposition, er ved at indføre regler, der kun gælder for dig. Han eller hun har selv en oplevelse af at have visse privilegier. Privilegier, der skyldes køn, status, jobtitel eller lignende. 

I skilsmissesagerne er det mere reglen end undtagelsen, at alle myndighedspersoner inddrages. Narcissisten skyr ingen midler for at få tilintetgjort dig og optrappe konflikterne. Narcissisten holder dig fortsat i sit jerngreb. Med myndighedernes hjælp bevarer de magten over dig ved at starte den ene sag efter den anden. Med udgangspunkt i diverse beskyldninger og personangreb. En naturlig reaktion er at forsvare sig selv, og det er her, at magtfordelingen udspiller sig. En narcissist næres af måden, du reagerer på. Han styrer fortsat din adfærd og dine følelsesmæssige reaktioner. Selv efter I er gået hver til sit.

 

Gaslighting bliver brugt som et våben for at få dig til at tvivle på dig selv

En meget karakteristisk adfærd, som narcissister benytter sig af over for sine ofre er gaslighting. Gaslighting er en form for psykisk udnyttelse, hvor man giver forkerte eller modsatrettede oplysninger, således at offeret til sidst begynder at tvivle på sin egen hukommelse og virkelighedsopfattelse.

Formålet med gaslighting er at få offeret til at tvivle på sin egen virkelighedsopfattelse i en sådan grad, at vedkommende ikke tør tro på sin egen dømmekraft. Gaslighting bruges også som psykologisk krigsførelse ved hjernevask og forhør. Udsættes man for gaslighting over længere tid, mister man fuldstændig sin virkelighedsfølelse og bliver fuldstændig afhængig af den manipulerendes virkelighedsopfattelse.

Gaslighting er en proces, som forvrænger offerets virkelighedsopfattelse i en grad, der gør, at offeret ikke ser det, der foregår, eller hvem den manipulerende er. Denne fornægtelse øger succesen for gaslighting. Målet er nået, når offeret er tæt på at føle, at han eller hun har mistet forstanden. 

Gaslighting er for det første en bevidst og systematisk handling. Metoden går ud på at nedbryde offerets virkelighedsopfattelse over tid. Den deler sig i 3 faser. Idealiseringsfasen, devaluering og kasseringsfasen. Dem vil jeg nu fortælle dig lidt mere om. 

 

Idealiseringsfasen

Typisk i starten af bekendtskabet bruger narcissisten alt sin tid på at forgude offeret. De er super charmerende, opmærksomme, energiske, spændende og meget interesserede i offeret. Offeret føler en intens form for kærlighed og har typisk aldrig mødt den slags kærlighed før. Intensiteten gør offeret euforisk. Narcissisten viser sig fra sin bedste side – alt sammen for at få offeret i nettet. Han bruger også tiden på at finde offerets svage og stærke sider. Charmen er kun en illusion og bruges til at lokke offeret i fælden.

 

Devalueringsfasen

Når offeret sidder godt i nettet, og offerets stærke og svage sider er fundet, begynder den systematiske devaluering, som sker over lang tid og gradvist. Tidsperspektivet er vigtigt. For skete skiftet fra den ene dag til den anden, ville offeret kunne nå at reagere og komme ud af forholdet, men fordi det kommer snigende i de ”rette” doser, opfatter offeret ikke, hvad narcissisten har gang i.

Personen skifter personlighed som en kamæleon. Han eller hun er ikke længere det opmærksomme og søde menneske, du forelskede dig i. Nu er han eller hun kold og kynisk og viser sig fra sin værste side. Han eller hun benytter sig af flere forskellige psykologiske triggere til at tryne og skræmme dig. Dem kommer jeg ind på senere.

Offeret får følelsen af at føle sig forkert, være dum og ikke at kunne gøre noget godt nok. Offeret fjerner sig fra sine sociale relationer. Offeret bliver i denne periode mere stresset, deprimeret og indadvendt. Undervejs forsøger offeret at gøre sig umage med ikke at begå ”fejl”, behage partneren og tage det fulde ansvar for at få forholdet til at fungere. Intet af det lykkes, og offeret bliver mere og mere udslettet, men også afhængig af sin partner, hvilket giver ham eller hende den totale magt. Jo mere magt de får, desto mere modbydelig bliver de. Det er skruen uden ende. Jo mere ude af den offeret bliver, desto mere nyder narcissisten at have magten over situationen. Jo mere magt de får, desto værre bliver udnyttelsen.

Oplever narcissister, at du siger kraftigt fra, vil de slå om og blive meget søde og kærlige for en kort bemærkning, indtil du er i nettet igen. Det svingende humør gør dig endnu mere usikker på dig selv. Narcissisten vil samtidig forsikre dig om, at du igen har taget fejl, at du er for nærtagende, at du ser syner og at din egen dømmekraft og intuition er sat ud af spil. Der skal en kraftanstrengelse til for at bryde ud af sådan et forhold, og er der børn i forholdet, vejer hensynet til dem og angsten for at miste dem højere, og derfor bliver kvinderne alt for længe i forholdet. Det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg har selv børn og tanken om at miste dem, kan jeg ikke engang tænke til ende. Men både du og dit barn vil få det så meget bedre på den anden side, hvis I får den rette hjælp til at komme igennem det her.
 
 
narcissisme
 

Kasseringsfasen 

Når narcissisten har nået sit mål, mister de interessen for offeret. Offeret bliver derfor reduceret til et objekt, som narcissisten er fuldstændigt ligeglad med. Offeret er luft og eksisterer ikke mere for narcissisten. Offeret forsøger febrilsk at redde parforholdet, men mødes med kulde og tavshed. Denne fase kan gøre lige så ondt som devalueringsfasen, fordi jeres forhold jo trods alt i starten byggede på kærlighed fra din side. Men du bliver nødt til at tænke på dig selv og dine børn – og gøre det, der er bedst for jer.

 

Det kan være svært at gennemskue en narcissist, som er tæt på dig

Man bliver ofte blind for sin egen virkelighed. Derfor kan det være svært – ja, nærmest umuligt – at gennemskue en narcissist, når man står i det. Derfor har jeg i de følgende afsnit samlet 8 facetter af livet med et menneske, der udviser narcissistiske træk, som du med fordel kan sammenligne din egen situation med. Facetterne er beskrevet med udgangspunkt i de mange samtaler, jeg har haft med mænd og kvinder, der har levet sammen med en narcissist.

 

Skyld bliver et tema

En narcissist spiller på dine følelser og får dig til at føle, at det hele er din egen skyld. Det er din egen skyld … 

 • At du bliver ked af det.

 • At du er jaloux.

 • Når tingene går galt.

 • Han bliver sur.


 • Han behandler dig dårligt.


 • Han må gå til andre kvinder.En narcissist påtager sig kun skylden, hvis det gavner dem selv. Hvis de vedkender sig, at de har gjort noget forkert eller at det er deres skyld, er det enten for at fremstille sig selv som offer eller for at flytte fokus over på dine fejl og mangler.
 
Magtudøvelsen foregår på mange måder, og måderne, hvorpå de udøver deres magt, har til formål at skabe frygt hos offeret.

 

Vreden er overvældende og lammende

En narcissist kan styre dig med sin voldsomme vrede, hvor de forsøger at skræmme dig, så du makker ret. Det ses ofte i skilsmissesagerne. Vredesudbruddene skaber stor angst hos både børnene og den forælder, det går ud over. Angsten for vreden holder mange kvinder fra at tage konfrontationerne og konflikterne. Fra at gå, selvom de inderst inde godt ved, at det vil være det rigtige at gøre. 

 

En narcissist bruger ignorering og tavshed til at nedbryde sit offer

Ignorering er en af de mest effektive måder at nedbryde et andet menneske på. At blive ignoreret skaber usikkerhed og utryghed. Man vil tænke; “hvad er der under opsejling?” Formålet med ignoreringen er at sende dig et signal om, at du ikke er vigtig. Du er ikke værd at bruge tid på. “Det er mig, der bestemmer, hvornår vi skal tale sammen og hvordan.” I skilsmissesagerne kan en narcissist helt lade være med at svare på dine henvendelser – også selv hvis de omhandler praktiske forhold om børnene. Tavsheden kan være altødelæggende for en familie, men du bliver nødt til at være stærk og få nogle professionelle på dit hold, som kan hjælpe dig igennem det her. 

 

Grænseoverskridende adfærd rykker ved dine personlige grænser

Er man udsat for psykisk vold, bliver der konstant rykket ved ens egne grænser. Et nej bliver ikke respekteret, og dine grænser flytter sig mere og mere for til sidst helt at forsvinde. Du opgiver helt at markere dine grænser.
 
 

Følelsesmæssige overgreb er hverdagskost, når man skal samarbejde med en narcissist

Dine følelser bliver nedgjort, og dine oplevelser negligeret. Der tales nedsættende om dig. Formålet er, at du skal føle dig forkert, dum, naiv og så videre. Ofte bliver du også gjort til en dårlig mor eller far, der ikke gang kan passe på dit eget barn. Vid i dit hjerte, at det ikke er rigtigt. Du er en fantastisk mor eller far. Og det er din ekspartner, der har problemer inde i sig selv.

Det er derudover vigtigt at huske på, at psykisk vold ofte foregår bag en poleret facade.
Psykisk vold er designet til at indgyde frygt. Derfor er det så absurd svært at bryde med. Også fordi den psykiske vold, man bliver udsat for, kommer fra én, som man troede, elskede en.

 

Trusler er også et effektivt magtmiddel. 

I skilsmissesagerne er den ultimative trussel, at barnet bliver taget fra en. Men også økonomiske trusler eller fysiske trusler bruges i kampen på fortsat at have magten og kontrollen over dig. Nogle bliver udsat for fysisk vold og seksuelle overgreb. Den slags er selvfølgelig uacceptabelt og ikke holdbart, og selvom det er svært, er du nødt til at få hjælp. Det kan du for eksempel få hos Lev Uden Vold her. Hvis du på nogen måde har brug for min støtte, kan du altid række ud til mig. Ingen skal leve på den her måde, og det er grunden til, at jeg hver dag går på arbejde. Fordi jeg uanset, hvor lidt det er, vil gøre mit for, at ingen skal have sådan en hverdag.

 

Økonomi kan også blive brugt som et våben mod dig

Oveni alt dette kan du også være udsat for økonomisk vold. Det kan for eksempel udmønte sig i, at du ikke må have dit eget hævekort. Har du et bliver dine transaktioner tjekket. Du kan også få penge i afmålte portioner, der er øremærkede. Formålet med at kontrollere dig økonomisk er igen at gøre dig dybt afhængig af din partner. Det er ikke ualmindeligt, at børnepenge, børnebidrag og bodeling bliver brugt i skilsmissesagerne. Trusler som “Jeg vil knuse dig økonomisk” bliver flittigt brugt i sagerne, hvor der er psykisk vold i familien. Disse sager ender ofte som højkonfliktsager eller såkaldte røde sager i Familieretshuset.

 

Kontrol er også en af de metoder, en narcissist anvender for at fastholde dig i forholdet

Du kan være udsat for kontrol i større eller mindre omfang, og du kan være udsat for mange former af kontrol. Lige fra kontrol af SMS’er eller e-mails, hvem du ses med, og hvem du taler med. Det kan også være, at narcissisten holder dig fra at have kontakt med din familie eller gamle venner. Det starter som oftest med, at narcissisten taler dårligt om dine allernærmeste og tætte relationer. Han eller hun bagtaler dem og nedgør dem. Han eller hun sår tvivl i dig om, hvorvidt de vil dig det godt. Han eller hun fremstiller dem i et rigtig dårligt lys eller får dig til at føle dårlig samvittighed over for ham eller hende. Formålet er, at du skal nedbrydes. Du ved ikke, hvem der er gode for dig at være sammen med. Du skal trække fra dine sociale relationer og sammenkomster. Formålet er, at du bliver mere og mere isoleret og mere og mere afhængig af ham eller hende. Narcissister kan være meget jaloux. Det er derfor ikke ualmindeligt, at du også bliver beskyldt for utroskab. Den slags kontrol kaldes social kontrol.

Du kan også være udsat for økonomisk kontrol. Alle transaktioner bliver tjekket. Måske har du slet ikke et dankort. Du har ikke adgang til bankkontoen. Han fortæller dig, hvad pengene skal bruges til. Han styrer økonomien suverænt. Kontrollen kan også bestå i, at han skal godkende dit tøjvalg, din frisure, makeup og så videre. Det er alt for hårdt at være i den slags forhold, fordi det betyder, at din partner fuldstændig fratager dig retten til at være dig. At være fri og selv kunne vælge, hvad du gør, og hvem der er i dit liv.

 

9 kendetegn, som kan afgøre om en person, der er tæt på dig, lider af en narcissistisk personlighedsforstyrrelse

Her får du 9 personlighedstræk, som kendetegner en narcissist. De tager udgangspunkt i Berith Siegufeldts DSM-IV and DSM-5 criteria for the personality disorders – American Psychiatric Association. 

 • Vedkommende har en oppustet og gudelig opfattelse af sig selv – altså en overdreven følelse af at være betydningsfuld.

 • Vedkommende mangler empati, anerkender ikke andres følelser eller behov, tager ikke ansvar for egne handlinger og fejl og kender ikke til skyldfølelse eller dårlig samvittighed.

 • Vedkommende er optaget af tanker og forestillinger om stor succes, magt og skønhed.
 • Vedkommende mener, at han eller hun er helt unik og speciel og kun forstås af andre, der er specielle eller har en høj status.

 • Vedkommende har brug for opmærksomhed og vedvarende beundring og skaber ofte drama omkring sig for at få denne opmærksomhed.

 • Vedkommende har urealistiske forventninger om at blive behandlet særligt favorabelt.

 • Vedkommende kontrollerer og udnytter andre for egen vindings skyld for at få opfyldt egne behov.

 • Vedkommende er misundelig på andre, lider af ekstrem jalousi og tror også ofte, at andre er misundelige på ham eller hende.

 • Vedkommende har en arrogant og/eller hånlig attitude.


Der findes mange former for magtdemonstrationer og kontrollerende adfærd. Du behøver ikke at skulle sige tjek til dem alle for at være udsat for psykisk vold. Det gælder for dem alle, at de er skadelige for dit selvværd og din selvtillid. Og du skal mærke efter i dig selv, om forholdet føles rigtigt for dig. Og eventuelt få nogle andre, professionelle øjne på jeres forhold, hvis du har brug for at blive bekræftet i, at der er noget helt galt. Et godt råd er også, at du holder øje med, om der er overensstemmelse mellem det, han eller hun siger, og det, han eller hun gør. 

 

En skilsmisse vil ofte gøre narcissisten aktiv igen

Narcissisten har på ingen måde tænkt sig at samarbejde med dig omkring børnene. Han eller hun vil i stedet sørge for at vende situationen til sin egen fordel, og de skyr ingen midler. Har du børn med en narcissist, skal du forvente, at han eller hun vil bruge dem imod dig som skyts, eller værn imod dig.

Den narcissistiske forælder vil bruge de samme teknikker over for jeres barn, som personen bruger over for dig. Han eller hun vil derfor manipulere med jeres børn og så tvivl i børnene om det, du siger, er rigtigt. Han eller hun vil lyve og gentage løgnene alle de steder, han kan se, det giver mening. Det kan være i Familieretshuset, kommunen og familieretten og over for personalet, der passer jeres børn.

Den narcissistiske forælder elsker ikke sine børn, men ser dem som brikker i et spil, de vil vinde for enhver pris. Når slaget er vundet, falder interessen for barnet.

Hvis den narcissistiske forælder lykkes med at hjernevaske barnet til at tro, at den anden forælder er skyld i familiens opløsning, kan man risikere, at barnet tager afstand fra den sunde forælder, og forældrefremmedgørelsen er en realitet.

Den narcissistiske forælder vil også bruge de samme teknikker over for systemet, som han eller hun bruger over for dig og dit barn. Derfor skal du være klar til kamp. For dine børns skyld, og det vil jeg rigtig gerne hjælpe dig med, hvis du nu sidder med følelsen af, at du er klar. Det foregår sådan, at vi tager en uforpligtende samtale først for at finde ud af, hvad du har brug for, og hvordan jeg kan hjælpe dig med det.
 

Bettina Vestergaard

Bettina Vestergaard – Skilsmissekonsulent og familieterapeut med egen praksis siden 2015 – Læs mere om Bettina her.
9 svar
 1. Peter aagaard Carstensen
  Peter aagaard Carstensen siger:

  Hvad gør man når moren til ens barn er narcissistisk… Jeg kan se hvordan jeg spiller lige ind i hendes hånd, men kan hverken blokere eller udelukke hende fra mit liv… Jeg har hele vejen igennem (3år) forsøgt, at være formidlende og ekstremt diplomatisk… Fundet mig i, for mig, meget nedværdigende adfærd og har hele tiden forholdt mig til det således, at jeg har tænkt, at jeg må gøre alt for, at hun får det bedre med sig selv, så hun kan være en bedre mor til min søn… Hvad hør jeg? For jeg kan snart ikke mere og er begyndt at tvivle på mig selv og har haft depression, stress og angst on/off de sidste 2 år… Frygten er at hvis jeg sætter foden ned og stopper med at finde mig i disse ting.. Så skal min søn vokse op med 2 forældre der ikke kan sammen og det knuser mit hjerte mere end hun gør Med sin adfærd…

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Kære Peter,
   jeg kan godt forstå at du er frustreret over din situation. Det er ikke en rar situation at være i. Det er ikke sikkert at du bryder mig om mit svar, men der er kun et at sige. Se at komme ud af det, og tag dine børn med. Du beskriver selv, hvordan dine sidste 2 år har været. Det er yderst sjældent at en narcissist ændre adfærd til det bedre. medmindre der er en bagtanke med det. Kunne du have brug for en kort samtale inden du beslutter dig, så er du velkommen til at få en uforpligtende telefonsamtale med mig. Du kan booke den her: https://www.skilsmissekonsulenten.dk/booking-af-uforpligtende-samtale/
   Bedste hilsner
   Bettina

   Svar
 2. Aracely
  Aracely siger:

  Hеllo it’s me, I am also visiting this web page regularly, this web pɑge is
  in fact good and the users are genuinely sharing good tһouɡhts.

  Svar
 3. Jan Andersen
  Jan Andersen siger:

  Meget informativt, men hvordan ville den her side have set ud, hvis du primært havde taget udgangspunkt i en kvindelig narcissist og psykopat? Du har på diplomatisk vis flere steder tilføjet et “han eller hun”, men der er flertal af et “hanner”. Hvordan adskiller kønnene sig fra hinanden? Er der særlige forskelle som kan siges at være deciderede maskuline og feminine mekanismer, karaktertræk og adfærdsmønstre? Jeg formoder at der må være betydelige forskelle med ind- og påvirkning fra bla. kønsroller, normer, traditioner, psyke og fysik?

  Hvilken udvikling kunne man forvente, hvis det ikke er offeret, men den sindsyge person der tager den indledende kontakt til krisehjælp med sin medlidende charme? Jeg formoder, at det vil kræve en vis erfaring, professionalisme og ekspertise at kunne gennemskue en narcissist, der søger hjælp?

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Kære Jan,
   Tak for dine spørgsmål. Jeg er glad for at du finder blogindlægget informativt. For mig har det ingen betydning om det er en kvinde eller mand der udøver narcissistiske handlinger. Handlingerne og den psykiske vold er lige umenneskeligt at blive udsat for uanset om du er mand eller kvinde. Jeg har både mænd og kvinder blandt mine kunder, som jeg hjælper, når de bliver udsat for forældrefremmedgørelse og andre narcissistiske handlinger. Min hjælp er denne samme hvad enten det er kvinder eller mænd der henvender sig. Ingen børn skal bruges som våben mod deres anden forælder, og ingen forælder skal udsættes for forældrefremmedgørelse. Når det så er sagt, så viser forskning at langt flere kvinder udsættes for psykisk vold. For nylig er jeg blevet gjort bekendt med, at forskningen ligeledes viser at det er mere tabuiseret, når en kvinde/mor udøver den psykiske vold.
   Det er generelt min oplevelse, og den understøttes af nyere dansk forskning af Mai Ottesen, at de professionelle rundt om barnet, det gælder lærer, pædagoger, socialrådgivere og personale i Familieretshuset og Familieretten ikke er klædt ordentlig på til at kunne opfange signalerne, og derfor bør efteruddannes i det.
   Jeg håber at du fik svar på dine spørgsmål.
   Bedste hilsner
   Bettina

   Svar
 4. Linda
  Linda siger:

  Nøj hvor ville jeg ønske dette indlæg havde fandtes for 24 år siden, da min man dengang nyligt fraskilte mand og jeg fandt sammen.
  Vi forstod i mange år ikke, hvorfor vores forsøg på velvilje, medgørlighed og venlighed prellede fuldstændig af på min mands ekskone.
  Vi kunne kun håbe at hendes krigsførelse en dag ville stoppe, om ikke andet så når deres fælles søn blev 18 år. Det gjorde det til dels, men deres fælles søn bliver stadig udsat for horrible magt demonstrationer.
  Kan dog læse at vi ikke har kunnet forholde os til det meget anderledes end vi gjorde. Det havde bare været rart at kunne bevise overfor omverdenen hvad der foregik og at det ikke skyldes vores evne til at samarbejde, men at et godt samarbejde slet ikke var hendes agenda.
  Virkelig godt beskrevet 👌🏼
  Hilsen Linda

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Kære Linda,
   Jeg er meget glad for at du kunne bruge mit blogindlæg. Det er desværre rigtig svært at samarbejde alene, som jo er tilfældet, når man er forælder sammen med en narcissist. For 25 år siden havde man slet ikke et begreb for hvad I blev udsat for, så jeg kan godt forstå at I har følt jer alene. Jeg håber at sønnen får noget professionel hjælp til at frigøre sig fra hans mors luner. jeg plejer gerne at sige til forældre der er udsat for forældrefremmedgørelse at de skal lægge penge til side, så når børnene vender tilbage kan få den rette hjælp.
   jeg ønsker jer alt det bedste.
   bedste hilsner
   Bettina

   Svar
 5. Dorrit
  Dorrit siger:

  Hejsa
  Spændende og informativ artikel.
  Jeg har i mange mange år været gift med en narcisist. Er nu endelig blevet skilt og har fundet en helt igennem dejlig mand, men jeg slæber mange uhensigtsmæssige adfærdsmønstre med ind i forholdet. F.eks lavt selvværd. Det gør mig og ham ked af det og frustreret. Er der nogle konkrete råd du kan give/litteratur jeg kan læse?
  De bedste hilsner
  Dorrit

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Hej Dorrit,
   Tak for din besked. jeg er glad på dine vegne over at du er kommet ud af det dårlige forhold, og har fundet dig en god mand. Det er helt rigtigt at de uhensigtsmæssige adfærdsmønstre kan forfølge en, hvis man ikke får taget hånd om dem. Heldigvis er du jo opmærksom på dem, og er motiveret for at slippe af med dem. Du skriver, at du har et lavt selvværd. Det kan du sagtens arbejde med. Jeg vil anbefale dig, at du starter et forløb op med en terapeut7psykolog der har erfaringer/viden med narcissistiske forhold. Du og terapeuten kan sammen udvælge de uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, som du gerne vil arbejde med. Når jeg anbefaler et forløb, så er det fordi det kræver noget at ændre adfærdsmønstre og holde fast i ændringen. Det er nemmere når du har en terapeut du kan rådføre dig med løbende i processen. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du tænker at jeg er den rette for dig.
   Jeg vil gerne anbefale dig at læse bogen “Den svære kærlighed om narcissisme og parhold” af Christina Copty. Jeg har flere kunder for hvem det har givet mening at læse.
   Jeg ønsker dig alt det bedste.

   Bedste hilsner
   Bettina

   Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i debatten?
Du er velkommen til at bidrage!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *