narcissisme skilsmisse

 

Psykopater og narcissister har det til fælles, at de udøver psykisk vold mod deres omgivelser

Da jeg i sin tid skrev mine blogindlæg om forældrefremmedgørelse, tog jeg et bevidst valg om ikke at give den, der udøver forældrefremmedgørelsen, for meget opmærksomhed.

Jeg var mere optaget af, hvordan jeg kunne bidrage med min viden til gavn for offeret og barnet. Fordi jeg brænder for, at mennesker, der bliver udsat for den her type adfærd, ved, at det ikke er deres skyld. Og at de føler, de har værktøjerne til at håndtere personen, der behandler dem sådan.

At vende sit barn mod den anden forælder, at sprede løgne om den anden forælder og at gå efter konflikterne i stedet for hensynet til den anden forælder. Det er ikke almindelig adfærd over for hverken børn eller andre voksne.

Man skal indeholde nogle særlige egenskaber for at kunne behandle andre på en sådan måde, og det er de her mennesker, dette blogindlæg skal handle om. Ikke fordi jeg synes, de skal have opmærksomhed, men fordi de fylder i skilsmissesagerne. Der er tale om forældre, der har nogle specielle personlighedstræk, som er meget dominerende, og som styrer de mennesker, de omgås, med deres adfærd.

I de mange henvendelser, jeg får, er der imidlertid rigtig mange, der spørger, hvad er det for en person, der kan gøre sådan mod et andet menneske. “Det er først nu, jeg kan se, hvad jeg bliver udsat for. Hvor har jeg været dum og naiv” er også sætninger, jeg hører ofte fra de mænd og kvinder, jeg hjælper.

Den skade, som psykopaten eller narcissistens handlinger og adfærd forvolder i skilsmissesagerne både over for ekspartneren, men også børnene, er så stor, at jeg finder det nødvendigt, at der kommer spotlight på deres hensynsløse adfærd, som fylder mere og mere i det, vi i Danmark kalder højkonfliktsager eller de røde skilsmissesager.

Selvom jeg hverken er psykolog, psykiater eller for den sags skyld vil betegne mig selv som ekspert i personlighedsforstyrrelser, så vover jeg alligevel pelsen og vil forsøge at give dig et indblik i, hvilken psyke der findes inde bag de forældre, der udøver forældrefremmedgørelse. Hvordan er de skruet sammen. Selvfølgelig ud fra den vinkel, jeg selv har stiftet bekendtskab med denne type mennesker fra: Skilsmisse.

Forstå mig ret, jeg skriver stadigvæk til dig, der bliver udsat for denne type adfærd. For at du forstår, hvad der foregår inde i det menneske, som opfører sig på denne her måde. Så du kan finde hoved og hale i, hvordan du skal agere. Det håber jeg, du vil tage med dig fra dette blogindlæg.

 

Alle mennesker har narcissistiske træk

Størstedelen af os nyder at få komplimenter af andre. Vi har empatiske træk, hvor vi bekymrer os om andre. Vi bidrager gerne til andres succes. Vi reflekterer, og vi tager ansvar for vores handlinger. Vi siger undskyld, når vi uberettiget gør andre kede af det. Vi kan føle dårlig samvittighed. Vi hviler i os selv, og vi har ikke behov for opmærksomhed hele tiden. Men vi har også alle narcissistiske træk i os.

Nogle mennesker har dog en mere ekstrem adfærd, der gør, at de hører ind under henholdsvis det, der bliver defineret som klassisk narcissist, maligne narcissist og psykopatisk narcissist. De tre typer vil jeg uddybe om lidt.

Betegnelserne psykopat og narcissist bliver brugt i flæng; på linje med idiot og fjols og i mange sammenhænge. Inden for lægevidenskaben er det dog kun en psykiater, der kan stille diagnosen psykopat. Inden for mit fag og fagområdet skilsmisser bliver især narcissist også mere og mere udbredt, og det er nok også den mest rigtige betegnelse for dem, der udøver forældrefremmedgørelse. Hvad dækker betegnelserne egentlig over, og er det klogt at bruge betegnelserne i skilsmissesagerne? Er der forskel på at være psykopat og narcissist? Hvilke træk har en narcissist? De her spørgsmål får du også svar på i dette blogindlæg.

 

Psykopater og narcissister kan være hvem som helst

De fleste af os har hørt om eller stiftet bekendtskab med en narcissist eller en psykopat. Er det ikke utroligt at tænke på? Især fordi vi måske slet ikke har tænkt over det i situationen. Det kan være i relationer på ens arbejde, vennekredsen, naboen, studiekammerater eller for dig, der læser med her; en ekspartner.

Selv om psykopaten har nogle fællestræk med narcissisten, så er der mærkbare forskelle. Jeg vil derfor starte med at beskrive, hvad henholdsvis en narcissist og psykopat er.

 

Hvad er en narcissist?

En narcissist har en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, som ligger tæt op af psykopatens adfærd. Der er ikke tale om en psykisk lidelse, som er medfødt. Der er snarere tale om en mental forstyrrelse, som har udviklet sig under opvæksten. Enten på grund af fysisk eller psykisk omsorgssvigt, hvor personen ikke har følt sig elsket, eller fordi de selv har haft narcissistiske forældre, der har præget dem.

Det er ikke en forstyrrelse, der kan fixes ude fra. En narcissist ser aldrig sig selv som problemet. Det er omgivelserne, der er problemet. At forandre sig kræver stor selvindsigt, og det har en narcissist ikke. Og det er også derfor, det kan være så pokkers frustrerende at skulle samarbejde med en narcissist, når man er forældre sammen.

En narcissist projicerer sine egne fejl og mangler over på andre. Alene af den grund, at han eller hun ikke selv kan rumme dem. Det er en primitiv forsvarsmekanisme, som skal forsvare det, man kalder egoet eller jeg’et mod ubehagelige følelser. De ubehagelige følelser er en trussel mod hans eller hendes eget selvbillede og selvforståelse. Ved at lægge de dårlige egenskaber over på andre skaber narcissisten afstand til sider i sig selv, han eller hun ikke kan håndtere.

Måden, en narcissist også gør det på, er ved at sætte mærkater på dig. Han eller hun fortæller dig, hvem og hvordan du er. Narcissisten definerer dig som menneske. Han eller hun gør det så ofte, så du til sidst selv tror på det. Det er også en af grundene til, at selvværdet bliver nedbrudt. Og det er skræmmende. Måske fordi du ikke troede sådan om dig selv. Men det er ikke dig, der er problemet. Det er meget vigtigt for mig at sige. Det er din ekspartner, der kæmper med nogle indre dæmoner. Og det går ud over dig.

narcissisme

Den manglende empati er kendetegnende for en narcissist

En narcissist går efter empatiske personer, der kan have udfordringer i at sætte og holde fast i egne grænser.

Narcissisme kan vise sig på flere forskellige måder. Inden for narcissisme er der et stort spænd. Et menneske kan godt have en del narcissistiske træk uden at kunne få en diagnose. Når vi taler om adfærd, er spændet mellem normal og unormal adfærd ligeledes stor. Det betyder, at et menneske kan have en del fællestræk med en narcissist uden at blive diagnosticeret med en personlighedsforstyrrelse. Det fjerner dog ikke det faktum, at de narcissistiske træk gør det svært for andre at leve sammen med personen. Den klassiske narcissist personlighed er præget af stor egoisme og selvcentrering. Måske har du allerede bemærket denne type adfærd, da I var gift. Og nu hvor I er blevet skilt, kan du for alvor mærke, hvor ubehjælpeligt og til tider ubehageligt samarbejdet bliver.

For den klassiske narcissist er publikummet vigtigt. Narcissisten elsker at iscenesætte sig selv og det at være midtpunktet er afgørende. Han eller hun har meget svært ved at lytte til andre end sig selv. At kunne vise sin succes inden for alle parametre frem er afgørende. En klassisk narcissist ser sig selv som konge og som urørlig. En narcissists selvbillede er, at han eller hun er speciel, unik, ja, nærmest genial. Narcissister har store armbevægelser og viser aldrig svaghed. Viser andre svaghed, bliver de hånet og set ned på. Hvis du har været gift med en narcissist, kommer disse karaktertræk garanteret også for alvor til udtryk nu, hvor I er blevet skilt.

For en narcissist handler det om at søge prestige – og det opnås gennem både at forherlige sig selv, men også bruge andre, manipulere og bryde regler. Ikke fordi regler ikke er vigtige for narcissisten – de gælder bare ikke for ham eller hende selv. For en narcissist handler det udelukkende om egne behov. Den klassiske narcissist lyver så vandet driver for egen vindings skyld og er god til det. Han eller hun er god til at holde styr på historierne og komme med flere, hvis han eller hun bliver grebet i en løgn. Hvis de konfronteres med løgnene, udløser det oftest et voldsomt raseri efterfulgt af en hetz uden lige. Det kan være opslidende, når man har et forældresamarbejde, der skal fungere for børnenes skyld.

En narcissist er misundelig på alle, der har det, de ikke har. Det være sig job, materielle goder, uddannelse, succes og lignende. Derfor vil narcissister også blive meget vrede, hvis deres ekspartner kommer videre med sit liv og for eksempel møder en ny og bliver forelsket. Selvom det er det mest naturlige i verden. Kort sagt overtager narcissister andres liv og ejendele. Selv efter en skilsmisse.

Der findes forskellige typer narcissister. To af dem vil jeg gennemgå her. Det er den maligne og den psykopatiske narcissist. For når vi forstår disse mennesker, kan vi bedre finde ud af, hvordan vi skal agere over for dem. Især i situationer, hvor vi selv er følelsesmæssigt sårbare som for eksempel under og efter en skilsmisse.

 

Den maligne narcissist

Den maligne narcissist er drevet af ondskaben selv. De næres af andres frygt og nyder at ”slagte” destruere dem, de har set sig onde på. Han eller hun inddeler folk i fjender og venner. Fjenderne skal tilintetgøres, og vennerne er kun venner, så længe de kan bruges til noget. Den maligne narcissist har også et stort behov for at blive set og anerkendt. De trives bedst med berømmelse. De skifter personlighed som kamæleoner. Man kan aldrig vide sig sikker på humøret. De benytter sig af et spind af løgne, manipulation, trusler og kontrol. Derfor er den maligne narcissist også ekseptionelt svær at arbejde sammen med. Og det kan skabe store problemer og skænderier, når man er blevet skilt, men har børn sammen.

 

Den psykopatiske narcissist

Den psykopatiske narcissist har udover ovenstående træk et dystert lag mere. Psykopater udgør cirka 3 % af befolkningen. Psykopater har en dyssocial personlighedsforstyrrelse, som enten er arveligt betinget, eller som er opstået efter en eller anden form for hjerneskade, hvor frontallapperne i hjernen også kaldet amygdala er blevet beskadiget. Det er i amygdala, at afkodningen af følelser finder sted, og som skaber vores følelsesmæssige reaktioner for eksempel empati.

Forskning har vist, at hos psykopater aktiveres amygdala ikke i samme grad som hos andre mennesker, så det er altså den fysiologiske forklaring på, at psykopater ikke evner at vise empati eller medfølelse for andre mennesker. I stedet nyder psykopaten sin magt og evne til at skabe frygt og angst hos andre.

WHO verdensorganisationen har udarbejdet følgende definition på dyssocial personlighedsforstyrrelse:

 • Grov ligegyldighed over for andres følelser
 • Manglende ansvarsfølelse og respekt for sociale normer eller forpligtelser
 • Manglende evne til at fastholde forbindelser til andre mennesker
 • Lav frustrationstolerance og aggressionstærskel
 • Manglende evne til at føle skyld eller lade sig påvirke af erfaringer eller straf
 • Bortforklarings- og udadvendt projektionstendens

For en psykopat er andre mennesker mere i vejen, og psykopaten er i virkeligheden ligeglad med andre mennesker. Han eller hun har ingen empati og kan ikke sætte sig ind i andres følelser. Han eller hun gider ikke fællesskabet og føler ingen ansvarsfølelse overhovedet. En psykopat har meget svært ved at knytte sig til andre mennesker og være i en længerevarende relation.

En psykopats selvbillede er, at han eller hun er stærk og uafhængig af andre. De tåler ikke at blive sagt imod, eller at der sættes spørgsmålstegn ved det, de siger. De lyver og fordrejer sandheden. De er stærkt manipulerende og udnytter deres omgivelser kynisk og strategisk. Man kan sige, at psykopaten er som en kamæleon. Humøret skifter på et splitsekund. De kan gå fra at være charmerende og sjove til at være lunefulde, onde og modbydelige. En adfærd, der er drænende og stressende for dem, det går ud over. Og som kan splitte familier ad.

En psykopat ser sig hævet over loven. Love og regler er til for at blive brudt, og de er desuden kun til for fjolser. Psykopaten har en opfattelse af, at kun den stærkeste overlever. De er ligeglade med, hvad andre tænker om dem. Går noget dem imod, bliver de ofte aggressive og dominerende. De skyr ingen midler for opnå det, de vil have og har dermed ingen skrupler i forhold til kriminelle handlinger.

Psykopaten har ingen selvindsigt og ser ikke selv, at deres adfærd er problematisk. Derfor er der heller ikke nogen form for behandling. Det, der kan skabe forandring, er din tilgang til psykopaten. Du kan nemlig ikke forvente, at han eller hun overhovedet selv kan se problemet og endnu mindre, at han eller hun har tænkt sig at ændre adfærd. Det kommer ganske enkelt ikke til at ske. Men du kan som sagt selv gøre noget i forhold til den måde, du håndterer ham eller hende på.

 

Man kan ikke sætte endegyldige rammer op for hverken en psykopat eller en narcissist. Man kan sætte nogle fællestræk op. Men grænsefladerne er flydende

Jeg vil koncentrere mig om narcissisten, for det er denne type mennesker, der fylder i de fleste sager om forældrefremmedgørelse, som jeg er inde over. Mennesker med en personlighedsforstyrrelse og med udprægede narcissistiske træk mangler medfølelse og empati for andre mennesker. Udviser narcissisten medfølelse, skyldes det, at de selv opnår noget ved det. Det er opslidende adfærd, fordi I stadigvæk er nødt til at arbejde sammen for jeres børns skyld.

 

Det hele handler om magt. Og magt handler om at have en position, hvor man kan styre andre mennesker

For en narcissist handler parforholdet mere om magt end om kærlighed. Narcissisten elsker dig ikke – han eller hun vil besidde dig. Du er hans eller hendes ejendom, som han eller hun kan bestemme over.

Problemet er, at du tror, at han eller hun elsker dig, selvom du ikke kan forstå, at du bliver behandlet så dårligt. Du har en forestilling om, at jeres forhold bygger på gensidig kærlighed. Derfor bruger du så mange psykiske kræfter og ressourcer på at forstå hvorfor han eller hun behandler dig så usympatisk, hvorfor hans eller hendes adfærd over for dig er så negativ, og hvorfor han eller hun ingen empati har.

Når du forståeligt ikke kan finde årsagen eller forklaringen på den negative adfærd, retter du helt naturligt blikket mod dig selv, og han eller hun bestyrker dig i, at det er dig, der er noget galt med. På den måde påtager du dig en skyld og et ansvar, som burde ligge hos ham eller hende.

En narcissist har en forventning om, at du skal forandre dig, at du påtager dig skylden for problemerne, så de ikke fejler igen. De vil altid fralægge sig ansvaret for en eventuel konflikt. Du bliver på den måde eneansvarlig for, hvordan jeres forhold er og for at skabe den nødvendige forandring. Når det så ikke lykkes, bebrejder du dig selv. Og narcissisten vil bekræfte dig i, at du ikke performer godt nok. Dit selvværd og din selvtillid svinder i takt med, at din følelse af utilstrækkelighed stiger.

Magtbalancen mellem jer tager endnu en skævvridning, og hans eller hendes magtposition i forhold til dig øges. Måden, han eller hun cementerer sin magtposition, er ved at indføre regler, der kun gælder for dig. Han eller hun har selv en oplevelse af at have visse privilegier. Privilegier, der skyldes køn, status, jobtitel eller lignende.

I skilsmissesagerne er det mere reglen end undtagelsen, at alle myndighedspersoner inddrages. Narcissisten skyr ingen midler for at få tilintetgjort dig og optrappe konflikterne. Narcissisten holder dig fortsat i sit jerngreb. Med myndighedernes hjælp bevarer de magten over dig ved at starte den ene sag efter den anden. Med udgangspunkt i diverse beskyldninger og personangreb. En naturlig reaktion er at forsvare sig selv, og det er her, at magtfordelingen udspiller sig. En narcissist næres af måden, du reagerer på. Han styrer fortsat din adfærd og dine følelsesmæssige reaktioner. Selv efter I er gået hver til sit.

 

Gaslighting bliver brugt som et våben for at få dig til at tvivle på dig selv

En meget karakteristisk adfærd, som narcissister benytter sig af over for sine ofre er gaslighting. Gaslighting er en form for psykisk udnyttelse, hvor man giver forkerte eller modsatrettede oplysninger, således at offeret til sidst begynder at tvivle på sin egen hukommelse og virkelighedsopfattelse.

Formålet med gaslighting er at få offeret til at tvivle på sin egen virkelighedsopfattelse i en sådan grad, at vedkommende ikke tør tro på sin egen dømmekraft. Gaslighting bruges også som psykologisk krigsførelse ved hjernevask og forhør. Udsættes man for gaslighting over længere tid, mister man fuldstændig sin virkelighedsfølelse og bliver fuldstændig afhængig af den manipulerendes virkelighedsopfattelse.

Gaslighting er en proces, som forvrænger offerets virkelighedsopfattelse i en grad, der gør, at offeret ikke ser det, der foregår, eller hvem den manipulerende er. Denne fornægtelse øger succesen for gaslighting. Målet er nået, når offeret er tæt på at føle, at han eller hun har mistet forstanden.

Gaslighting er for det første en bevidst og systematisk handling. Metoden går ud på at nedbryde offerets virkelighedsopfattelse over tid. Den deler sig i 3 faser. Idealiseringsfasen, devaluering og kasseringsfasen. Dem vil jeg nu fortælle dig lidt mere om.

 

Idealiseringsfasen

Typisk i starten af bekendtskabet bruger narcissisten alt sin tid på at forgude offeret. De er super charmerende, opmærksomme, energiske, spændende og meget interesserede i offeret. Offeret føler en intens form for kærlighed og har typisk aldrig mødt den slags kærlighed før. Intensiteten gør offeret euforisk. Narcissisten viser sig fra sin bedste side – alt sammen for at få offeret i nettet. Han bruger også tiden på at finde offerets svage og stærke sider. Charmen er kun en illusion og bruges til at lokke offeret i fælden.

 

Devalueringsfasen

Når offeret sidder godt i nettet, og offerets stærke og svage sider er fundet, begynder den systematiske devaluering, som sker over lang tid og gradvist. Tidsperspektivet er vigtigt. For skete skiftet fra den ene dag til den anden, ville offeret kunne nå at reagere og komme ud af forholdet, men fordi det kommer snigende i de ”rette” doser, opfatter offeret ikke, hvad narcissisten har gang i.

Personen skifter personlighed som en kamæleon. Han eller hun er ikke længere det opmærksomme og søde menneske, du forelskede dig i. Nu er han eller hun kold og kynisk og viser sig fra sin værste side. Han eller hun benytter sig af flere forskellige psykologiske triggere til at tryne og skræmme dig. Dem kommer jeg ind på senere.

Offeret får følelsen af at føle sig forkert, være dum og ikke at kunne gøre noget godt nok. Offeret fjerner sig fra sine sociale relationer. Offeret bliver i denne periode mere stresset, deprimeret og indadvendt. Undervejs forsøger offeret at gøre sig umage med ikke at begå ”fejl”, behage partneren og tage det fulde ansvar for at få forholdet til at fungere. Intet af det lykkes, og offeret bliver mere og mere udslettet, men også afhængig af sin partner, hvilket giver ham eller hende den totale magt. Jo mere magt de får, desto mere modbydelig bliver de. Det er skruen uden ende. Jo mere ude af den offeret bliver, desto mere nyder narcissisten at have magten over situationen. Jo mere magt de får, desto værre bliver udnyttelsen.

Oplever narcissister, at du siger kraftigt fra, vil de slå om og blive meget søde og kærlige for en kort bemærkning, indtil du er i nettet igen. Det svingende humør gør dig endnu mere usikker på dig selv. Narcissisten vil samtidig forsikre dig om, at du igen har taget fejl, at du er for nærtagende, at du ser syner og at din egen dømmekraft og intuition er sat ud af spil. Der skal en kraftanstrengelse til for at bryde ud af sådan et forhold, og er der børn i forholdet, vejer hensynet til dem og angsten for at miste dem højere, og derfor bliver kvinderne alt for længe i forholdet. Det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg har selv børn og tanken om at miste dem, kan jeg ikke engang tænke til ende. Men både du og dit barn vil få det så meget bedre på den anden side, hvis I får den rette hjælp til at komme igennem det her.

narcissisme

Kasseringsfasen

Når narcissisten har nået sit mål, mister de interessen for offeret. Offeret bliver derfor reduceret til et objekt, som narcissisten er fuldstændigt ligeglad med. Offeret er luft og eksisterer ikke mere for narcissisten. Offeret forsøger febrilsk at redde parforholdet, men mødes med kulde og tavshed. Denne fase kan gøre lige så ondt som devalueringsfasen, fordi jeres forhold jo trods alt i starten byggede på kærlighed fra din side. Men du bliver nødt til at tænke på dig selv og dine børn – og gøre det, der er bedst for jer.

 

Det kan være svært at gennemskue en narcissist, som er tæt på dig

Man bliver ofte blind for sin egen virkelighed. Derfor kan det være svært – ja, nærmest umuligt – at gennemskue en narcissist, når man står i det. Derfor har jeg i de følgende afsnit samlet 8 facetter af livet med et menneske, der udviser narcissistiske træk, som du med fordel kan sammenligne din egen situation med. Facetterne er beskrevet med udgangspunkt i de mange samtaler, jeg har haft med mænd og kvinder, der har levet sammen med en narcissist.

 

Skyld bliver et tema

En narcissist spiller på dine følelser og får dig til at føle, at det hele er din egen skyld. Det er din egen skyld …

 • At du bliver ked af det.
 • At du er jaloux.
 • Når tingene går galt.
 • Han bliver sur.
 • Han behandler dig dårligt.
 • Han må gå til andre kvinder.

En narcissist påtager sig kun skylden, hvis det gavner dem selv. Hvis de vedkender sig, at de har gjort noget forkert eller at det er deres skyld, er det enten for at fremstille sig selv som offer eller for at flytte fokus over på dine fejl og mangler.

Magtudøvelsen foregår på mange måder, og måderne, hvorpå de udøver deres magt, har til formål at skabe frygt hos offeret.

 

Vreden er overvældende og lammende

En narcissist kan styre dig med sin voldsomme vrede, hvor de forsøger at skræmme dig, så du makker ret. Det ses ofte i skilsmissesagerne. Vredesudbruddene skaber stor angst hos både børnene og den forælder, det går ud over. Angsten for vreden holder mange kvinder fra at tage konfrontationerne og konflikterne. Fra at gå, selvom de inderst inde godt ved, at det vil være det rigtige at gøre.

 

En narcissist bruger ignorering og tavshed til at nedbryde sit offer

Ignorering er en af de mest effektive måder at nedbryde et andet menneske på. At blive ignoreret skaber usikkerhed og utryghed. Man vil tænke; “hvad er der under opsejling?” Formålet med ignoreringen er at sende dig et signal om, at du ikke er vigtig. Du er ikke værd at bruge tid på. “Det er mig, der bestemmer, hvornår vi skal tale sammen og hvordan.” I skilsmissesagerne kan en narcissist helt lade være med at svare på dine henvendelser – også selv hvis de omhandler praktiske forhold om børnene. Tavsheden kan være altødelæggende for en familie, men du bliver nødt til at være stærk og få nogle professionelle på dit hold, som kan hjælpe dig igennem det her.

 

Grænseoverskridende adfærd rykker ved dine personlige grænser

Er man udsat for psykisk vold, bliver der konstant rykket ved ens egne grænser. Et nej bliver ikke respekteret, og dine grænser flytter sig mere og mere for til sidst helt at forsvinde. Du opgiver helt at markere dine grænser.

 

Følelsesmæssige overgreb er hverdagskost, når man skal samarbejde med en narcissist

Dine følelser bliver nedgjort, og dine oplevelser negligeret. Der tales nedsættende om dig. Formålet er, at du skal føle dig forkert, dum, naiv og så videre. Ofte bliver du også gjort til en dårlig mor eller far, der ikke gang kan passe på dit eget barn. Vid i dit hjerte, at det ikke er rigtigt. Du er en fantastisk mor eller far. Og det er din ekspartner, der har problemer inde i sig selv.

Det er derudover vigtigt at huske på, at psykisk vold ofte foregår bag en poleret facade.
Psykisk vold er designet til at indgyde frygt. Derfor er det så absurd svært at bryde med. Også fordi den psykiske vold, man bliver udsat for, kommer fra én, som man troede, elskede en.

 

Trusler er også et effektivt magtmiddel.

I skilsmissesagerne er den ultimative trussel, at barnet bliver taget fra en. Men også økonomiske trusler eller fysiske trusler bruges i kampen på fortsat at have magten og kontrollen over dig. Nogle bliver udsat for fysisk vold og seksuelle overgreb. Den slags er selvfølgelig uacceptabelt og ikke holdbart, og selvom det er svært, er du nødt til at få hjælp. Det kan du for eksempel få hos Lev Uden Vold her. Hvis du på nogen måde har brug for min støtte, kan du altid række ud til mig. Ingen skal leve på den her måde, og det er grunden til, at jeg hver dag går på arbejde. Fordi jeg uanset, hvor lidt det er, vil gøre mit for, at ingen skal have sådan en hverdag.

 

Økonomi kan også blive brugt som et våben mod dig

Oveni alt dette kan du også være udsat for økonomisk vold. Det kan for eksempel udmønte sig i, at du ikke må have dit eget hævekort. Har du et bliver dine transaktioner tjekket. Du kan også få penge i afmålte portioner, der er øremærkede. Formålet med at kontrollere dig økonomisk er igen at gøre dig dybt afhængig af din partner. Det er ikke ualmindeligt, at børnepenge, børnebidrag og bodeling bliver brugt i skilsmissesagerne. Trusler som “Jeg vil knuse dig økonomisk” bliver flittigt brugt i sagerne, hvor der er psykisk vold i familien. Disse sager ender ofte som højkonfliktsager eller såkaldte røde sager i Familieretshuset.

 

Kontrol er også en af de metoder, en narcissist anvender for at fastholde dig i forholdet

Du kan være udsat for kontrol i større eller mindre omfang, og du kan være udsat for mange former af kontrol. Lige fra kontrol af SMS’er eller e-mails, hvem du ses med, og hvem du taler med. Det kan også være, at narcissisten holder dig fra at have kontakt med din familie eller gamle venner. Det starter som oftest med, at narcissisten taler dårligt om dine allernærmeste og tætte relationer. Han eller hun bagtaler dem og nedgør dem. Han eller hun sår tvivl i dig om, hvorvidt de vil dig det godt. Han eller hun fremstiller dem i et rigtig dårligt lys eller får dig til at føle dårlig samvittighed over for ham eller hende. Formålet er, at du skal nedbrydes. Du ved ikke, hvem der er gode for dig at være sammen med. Du skal trække fra dine sociale relationer og sammenkomster. Formålet er, at du bliver mere og mere isoleret og mere og mere afhængig af ham eller hende. Narcissister kan være meget jaloux. Det er derfor ikke ualmindeligt, at du også bliver beskyldt for utroskab. Den slags kontrol kaldes social kontrol.

Du kan også være udsat for økonomisk kontrol. Alle transaktioner bliver tjekket. Måske har du slet ikke et dankort. Du har ikke adgang til bankkontoen. Han fortæller dig, hvad pengene skal bruges til. Han styrer økonomien suverænt. Kontrollen kan også bestå i, at han skal godkende dit tøjvalg, din frisure, makeup og så videre. Det er alt for hårdt at være i den slags forhold, fordi det betyder, at din partner fuldstændig fratager dig retten til at være dig. At være fri og selv kunne vælge, hvad du gør, og hvem der er i dit liv.

 

9 kendetegn, som kan afgøre om en person, der er tæt på dig, lider af en narcissistisk personlighedsforstyrrelse

Her får du 9 personlighedstræk, som kendetegner en narcissist. De tager udgangspunkt i Berith Siegufeldts DSM-IV and DSM-5 criteria for the personality disorders – American Psychiatric Association.

 • Vedkommende har en oppustet og gudelig opfattelse af sig selv – altså en overdreven følelse af at være betydningsfuld.
 • Vedkommende mangler empati, anerkender ikke andres følelser eller behov, tager ikke ansvar for egne handlinger og fejl og kender ikke til skyldfølelse eller dårlig samvittighed.
 • Vedkommende er optaget af tanker og forestillinger om stor succes, magt og skønhed.
 • Vedkommende mener, at han eller hun er helt unik og speciel og kun forstås af andre, der er specielle eller har en høj status.
 • Vedkommende har brug for opmærksomhed og vedvarende beundring og skaber ofte drama omkring sig for at få denne opmærksomhed.
 • Vedkommende har urealistiske forventninger om at blive behandlet særligt favorabelt.
 • Vedkommende kontrollerer og udnytter andre for egen vindings skyld for at få opfyldt egne behov.
 • Vedkommende er misundelig på andre, lider af ekstrem jalousi og tror også ofte, at andre er misundelige på ham eller hende.
 • Vedkommende har en arrogant og/eller hånlig attitude.

Der findes mange former for magtdemonstrationer og kontrollerende adfærd. Du behøver ikke at skulle sige tjek til dem alle for at være udsat for psykisk vold. Det gælder for dem alle, at de er skadelige for dit selvværd og din selvtillid. Og du skal mærke efter i dig selv, om forholdet føles rigtigt for dig. Og eventuelt få nogle andre, professionelle øjne på jeres forhold, hvis du har brug for at blive bekræftet i, at der er noget helt galt. Et godt råd er også, at du holder øje med, om der er overensstemmelse mellem det, han eller hun siger, og det, han eller hun gør.

 

En skilsmisse vil ofte gøre narcissisten aktiv igen

Narcissisten har på ingen måde tænkt sig at samarbejde med dig omkring børnene. Han eller hun vil i stedet sørge for at vende situationen til sin egen fordel, og de skyr ingen midler. Har du børn med en narcissist, skal du forvente, at han eller hun vil bruge dem imod dig som skyts, eller værn imod dig.

Den narcissistiske forælder vil bruge de samme teknikker over for jeres barn, som personen bruger over for dig. Han eller hun vil derfor manipulere med jeres børn og så tvivl i børnene om det, du siger, er rigtigt. Han eller hun vil lyve og gentage løgnene alle de steder, han kan se, det giver mening. Det kan være i Familieretshuset, kommunen og familieretten og over for personalet, der passer jeres børn.

Den narcissistiske forælder elsker ikke sine børn, men ser dem som brikker i et spil, de vil vinde for enhver pris. Når slaget er vundet, falder interessen for barnet.

Hvis den narcissistiske forælder lykkes med at hjernevaske barnet til at tro, at den anden forælder er skyld i familiens opløsning, kan man risikere, at barnet tager afstand fra den sunde forælder, og forældrefremmedgørelsen er en realitet.

Den narcissistiske forælder vil også bruge de samme teknikker over for systemet, som han eller hun bruger over for dig og dit barn. Derfor skal du være klar til kamp. For dine børns skyld, og det vil jeg rigtig gerne hjælpe dig med, hvis du nu sidder med følelsen af, at du er klar. Det foregår sådan, at vi tager en opstartssamtale først for at finde ud af, hvad du har brug for, og hvordan jeg kan hjælpe dig med det.

Bettina Vestergaard

Bettina Vestergaard – Skilsmissekonsulent og familieterapeut med egen praksis siden 2015 – Læs mere om Bettina her.
47 svar
 1. Peter aagaard Carstensen
  Peter aagaard Carstensen siger:

  Hvad gør man når moren til ens barn er narcissistisk… Jeg kan se hvordan jeg spiller lige ind i hendes hånd, men kan hverken blokere eller udelukke hende fra mit liv… Jeg har hele vejen igennem (3år) forsøgt, at være formidlende og ekstremt diplomatisk… Fundet mig i, for mig, meget nedværdigende adfærd og har hele tiden forholdt mig til det således, at jeg har tænkt, at jeg må gøre alt for, at hun får det bedre med sig selv, så hun kan være en bedre mor til min søn… Hvad hør jeg? For jeg kan snart ikke mere og er begyndt at tvivle på mig selv og har haft depression, stress og angst on/off de sidste 2 år… Frygten er at hvis jeg sætter foden ned og stopper med at finde mig i disse ting.. Så skal min søn vokse op med 2 forældre der ikke kan sammen og det knuser mit hjerte mere end hun gør Med sin adfærd…

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Kære Peter,
   jeg kan godt forstå at du er frustreret over din situation. Det er ikke en rar situation at være i. Det er ikke sikkert at du bryder mig om mit svar, men der er kun et at sige. Se at komme ud af det, og tag dine børn med. Du beskriver selv, hvordan dine sidste 2 år har været. Det er yderst sjældent at en narcissist ændre adfærd til det bedre. medmindre der er en bagtanke med det. Kunne du have brug for en kort samtale inden du beslutter dig, så er du velkommen til at få en uforpligtende telefonsamtale med mig. Du kan booke den her: https://www.skilsmissekonsulenten.dk/booking-af-uforpligtende-samtale/
   Bedste hilsner
   Bettina

   Svar
   • Sindija Frunza
    Sindija Frunza siger:

    Hej Bettina! Jeg synes at dit svar er kun til hjælp far og han skal tage børnene med. Men hvad med mor??? Hvordan skal kvinde live videre? Hvorfor ikke for hjælp til mor ??? Mvh Sindija

    Svar
    • Bettina Vestergaard
     Bettina Vestergaard siger:

     Kære Sindija,
     Jeg forstår ikke dit spørgsmål. Narcissister findes både blandt kvinder og mænd. Blogindlægget er ikke målrettet et bestemt køn. Du er velkommen til at spørge igen.
     Bedste hilsner
     Bettina

     Svar
 2. Aracely
  Aracely siger:

  Hеllo it’s me, I am also visiting this web page regularly, this web pɑge is
  in fact good and the users are genuinely sharing good tһouɡhts.

  Svar
 3. Jan Andersen
  Jan Andersen siger:

  Meget informativt, men hvordan ville den her side have set ud, hvis du primært havde taget udgangspunkt i en kvindelig narcissist og psykopat? Du har på diplomatisk vis flere steder tilføjet et “han eller hun”, men der er flertal af et “hanner”. Hvordan adskiller kønnene sig fra hinanden? Er der særlige forskelle som kan siges at være deciderede maskuline og feminine mekanismer, karaktertræk og adfærdsmønstre? Jeg formoder at der må være betydelige forskelle med ind- og påvirkning fra bla. kønsroller, normer, traditioner, psyke og fysik?

  Hvilken udvikling kunne man forvente, hvis det ikke er offeret, men den sindsyge person der tager den indledende kontakt til krisehjælp med sin medlidende charme? Jeg formoder, at det vil kræve en vis erfaring, professionalisme og ekspertise at kunne gennemskue en narcissist, der søger hjælp?

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Kære Jan,
   Tak for dine spørgsmål. Jeg er glad for at du finder blogindlægget informativt. For mig har det ingen betydning om det er en kvinde eller mand der udøver narcissistiske handlinger. Handlingerne og den psykiske vold er lige umenneskeligt at blive udsat for uanset om du er mand eller kvinde. Jeg har både mænd og kvinder blandt mine kunder, som jeg hjælper, når de bliver udsat for forældrefremmedgørelse og andre narcissistiske handlinger. Min hjælp er denne samme hvad enten det er kvinder eller mænd der henvender sig. Ingen børn skal bruges som våben mod deres anden forælder, og ingen forælder skal udsættes for forældrefremmedgørelse. Når det så er sagt, så viser forskning at langt flere kvinder udsættes for psykisk vold. For nylig er jeg blevet gjort bekendt med, at forskningen ligeledes viser at det er mere tabuiseret, når en kvinde/mor udøver den psykiske vold.
   Det er generelt min oplevelse, og den understøttes af nyere dansk forskning af Mai Ottesen, at de professionelle rundt om barnet, det gælder lærer, pædagoger, socialrådgivere og personale i Familieretshuset og Familieretten ikke er klædt ordentlig på til at kunne opfange signalerne, og derfor bør efteruddannes i det.
   Jeg håber at du fik svar på dine spørgsmål.
   Bedste hilsner
   Bettina

   Svar
 4. Linda
  Linda siger:

  Nøj hvor ville jeg ønske dette indlæg havde fandtes for 24 år siden, da min man dengang nyligt fraskilte mand og jeg fandt sammen.
  Vi forstod i mange år ikke, hvorfor vores forsøg på velvilje, medgørlighed og venlighed prellede fuldstændig af på min mands ekskone.
  Vi kunne kun håbe at hendes krigsførelse en dag ville stoppe, om ikke andet så når deres fælles søn blev 18 år. Det gjorde det til dels, men deres fælles søn bliver stadig udsat for horrible magt demonstrationer.
  Kan dog læse at vi ikke har kunnet forholde os til det meget anderledes end vi gjorde. Det havde bare været rart at kunne bevise overfor omverdenen hvad der foregik og at det ikke skyldes vores evne til at samarbejde, men at et godt samarbejde slet ikke var hendes agenda.
  Virkelig godt beskrevet 👌🏼
  Hilsen Linda

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Kære Linda,
   Jeg er meget glad for at du kunne bruge mit blogindlæg. Det er desværre rigtig svært at samarbejde alene, som jo er tilfældet, når man er forælder sammen med en narcissist. For 25 år siden havde man slet ikke et begreb for hvad I blev udsat for, så jeg kan godt forstå at I har følt jer alene. Jeg håber at sønnen får noget professionel hjælp til at frigøre sig fra hans mors luner. jeg plejer gerne at sige til forældre der er udsat for forældrefremmedgørelse at de skal lægge penge til side, så når børnene vender tilbage kan få den rette hjælp.
   jeg ønsker jer alt det bedste.
   bedste hilsner
   Bettina

   Svar
 5. Dorrit
  Dorrit siger:

  Hejsa
  Spændende og informativ artikel.
  Jeg har i mange mange år været gift med en narcisist. Er nu endelig blevet skilt og har fundet en helt igennem dejlig mand, men jeg slæber mange uhensigtsmæssige adfærdsmønstre med ind i forholdet. F.eks lavt selvværd. Det gør mig og ham ked af det og frustreret. Er der nogle konkrete råd du kan give/litteratur jeg kan læse?
  De bedste hilsner
  Dorrit

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Hej Dorrit,
   Tak for din besked. jeg er glad på dine vegne over at du er kommet ud af det dårlige forhold, og har fundet dig en god mand. Det er helt rigtigt at de uhensigtsmæssige adfærdsmønstre kan forfølge en, hvis man ikke får taget hånd om dem. Heldigvis er du jo opmærksom på dem, og er motiveret for at slippe af med dem. Du skriver, at du har et lavt selvværd. Det kan du sagtens arbejde med. Jeg vil anbefale dig, at du starter et forløb op med en terapeut7psykolog der har erfaringer/viden med narcissistiske forhold. Du og terapeuten kan sammen udvælge de uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, som du gerne vil arbejde med. Når jeg anbefaler et forløb, så er det fordi det kræver noget at ændre adfærdsmønstre og holde fast i ændringen. Det er nemmere når du har en terapeut du kan rådføre dig med løbende i processen. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du tænker at jeg er den rette for dig.
   Jeg vil gerne anbefale dig at læse bogen “Den svære kærlighed om narcissisme og parhold” af Christina Copty. Jeg har flere kunder for hvem det har givet mening at læse.
   Jeg ønsker dig alt det bedste.

   Bedste hilsner
   Bettina

   Svar
 6. Vipeke
  Vipeke siger:

  Hej Bettina
  Tak for en god blog ,som andre har skrevet ville jeg også ønske at jeg havde set den før , jeg kan ikke 100 % sige at min ex er narcissist men der er bestemt karaktertræk der passer som fod i hose .. vores forhold var baseret på mange af de episoder du beskriver så som manglende empati , ud frysning , lukker ned , ignorere og meget mere … jeg kan se ud fra din blog der er ikke meget jeg kan gøre , vi har en fælles datter på 5år så jeg er bundet til ham , men han rammer mig stadig her efter snart 4 år fra hinanden , den sidste er at han kun kan bruges når nogen skal have hjælp , der er aldrig nogen der bare vil ham …. jeg ved allerede at jeg ikke kan augmentere , for hver gang jeg siger noget , kommer der et mod svar , jeg prøvet bla. at sige at han skulle fortælle hvornår jeg bad om hjælp , men det gider han ikke komme ind på , og så forsætter det … jeg ved den næste tid bliver et helvede , for når jeg skal aflevere vores datter til samvær , hvis jeg bare aflevere og går igen ( så er det mig der skaber splid ) hvis jeg går med ind og får kaffe som vi kan i de gode perioder , så får jeg det kolde lag …. jeg ved du måske ikke har nogle svar og måske har jeg bare brug for at ligesindet kan se , men det er så svært at takle , da jeg desværre nået at blive næsten knækket helt inden jeg fandt styrken til at gå fra ham … det har taget mig de sidste 4 år at nå hertil , hvor jeg føler mig lidt levende igen , jeg frygter at indlede et nyt forhold , men holder mig stærk for vores datter …. tak for at i læste med og for bloggen ….
  venlig hilsen Vibeke

  Svar
 7. Helena kragh
  Helena kragh siger:

  Jeg har været skilt fra mine 4 børns far i 6,5 år og jeg kan sidesætte alt det du skriver på vores forhold og lidt til (pånær den fysiske vold mod mig). Jeg mangler værktøjerne til at hjælpe både mine børn og mig igennem og jeg ser ikke noget lys forud, der er ingen steder at gå hen for at få hjælp – dette vil fortsætte altid. Familieretshuset vil kun se fremad også når jeg prøver at forklare hvordan tingene er. Heldigvis har jeg et meget tæt forhold til børnene, men jeg er bange og hårdt er ikke ordet. Det er svært at fastholde stabilitet herhjemme fordi han er indover hele tiden, han invitere på ferie i mit samvær og planlægger i mit samvær. Svare mig ikke på praktiske forhold og lyver både overfor børnene og mig. Siger jeg nej går han til børnene, siger de nej går han til de andre børn og får os alle kørt op mod hinanden. De første år efter skilsmissen sagde jeg ja hver gang, da børnene ikke ville deres far og omvendt – og jeg ville hjælpe dem m at få et forhold til hinanden. Når de savner mig får de af vide at jeg manipulere dem, han bruger vreden og nedgørelsen af dem eller at det er synd for far. Hvordan får jeg hjælp?

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Kære Helena,
   Du har fuldstændig ret i at det er svært at få ordentlig hjælp til børn der er udsat for forældrefremmedgørelse. Det er et kæmpe problem som det offentlige ikke er opmærksom på endnu. Du efterlyser værktøjer til dig som forælder. Dem kan du få af mig. Du kan både få hjælp til at få sat tydelige grænser over for din ekspartner, og værktøjer til hvordan du samtaler med dine børn om det han gør og det der foregår. Du er mere end velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende telefonsamtale. Du booker aftalen her https://www.skilsmissekonsulenten.dk/booking-af-uforpligtende-samtale/
   Bedste hilsner
   Bettina

   Svar
 8. Kamolchanok
  Kamolchanok siger:

  Kære Bettina.
  Tusind tak for et meget flot og velformuleret skriv om hvad narcissisme og dens offer er udsat for.
  Der er i alle parameter der peger hen imod, at jeg lige præcis bliver udsat for den voldsommeste og groveste efter skilsmisse og børn involveret.
  Det er først nu at min kæreste har gjort mig opmærksom på at der er narcissisme i min eks.

  Det er drænende og man føler sig magtesløs når man har alle odds imod sig og myndighederne er blevet involveret i det her.

  Det er bare svært for et empatisk menneske som mig at kunne og skulle navigere sig med et narcissistisk menneske.

  Ved du om der findes advokater med speciale i narcissisme?

  De kærligste hilsner
  Kamolchanok

  Svar
 9. Camilla
  Camilla siger:

  Jeg har været i et forhold i mange år med en Narcissist. Det er 13 år siden nu… Det tog ham 2 år, 2 voldtægter og 1 polititilhold at holde op med at jagte mig og vi har ikke haft kontakt siden… Her 11 år senere er jeg gift, har hus og 2 børn – og en stadig frygt, der sidder i mig, at en dag vil han enten tage mine børn fra mig, eller mig fra mine børn… Men som jeg læser dit skriv, så vil Narcissisten skrotte én, så snart denne ikke er bekræftende for eget verdensbillede? Altså han har for længst glemt mig, og lægger ikke onde planer for at spolere mit liv, når jeg er mest lykkelig?
  Det lyder helt tosset når jeg skriver det ned, men ikke desto mindre er det en tanke der har hægtet sig godt fast i mig…
  Mvh Camilla

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Kære Camilla,
   Jeg forstår din frygt. Du har været så meget igennem og over lang tid. Godt at du er kommet ud af forholdet. Ud fra det du skriver antager jeg at børnene har du med din nye partner. hvis det er tilfældet, så tænker jeg at du for længst er ude af hans tanker. Samtidig tænker jeg at din nye partner og børnene ikke vil lytte til en fremmede mand, der taler dårligt om sin kone eller mor.
   Bedste hilsen
   Bettina

   Svar
 10. Iben
  Iben siger:

  Jeg bor i New Zealand, og min datter, som ogsaa bor her, har et barn med en narcissist.

  Jeg ville hoere, om du kunne foreslaa en bog eller andet materiale om, hvordan man taler til en narcissist, og om hvordan hun kan beskytte sig selv og deres datter? Hun bor ikke sammen med ham, og hun forlod forholdet, foer deres datter blev foedt.

  Der har vaeret lidt ro omkring situationen i en periode, men nu er det hele blusset op og han udoever psykisk vold mod min datter.

  Mange hilsner

  Iben

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Kære Iben,
   jeg er glad for at høre, at din datter kom så hurtigt ud af forholdet som hun gjorde. Der er skrevet mange gode bøger på engelsk og dansk. Der er tre bøger på dansk som jeg vil anbefale. Psykisk vold sådan kommer du videre af Signe M Hegestrand. Slip fri af psykopatens kløer af Gitte Lindholt samt Hjælp barnet ud af narcissistens magt – en guide til forældre og andre voksne. Der ligger også flere gode blogindlæg på min hjemmeside som jeg vil anbefale hende at læse. Hun er også velkommen til at kontakte mig. Jeg holder en del samtaler på Zoomplatformen, så selv om distancen er lang mellem danmark og New Zealand er hjælpen nær. Jeg håber at ovenstående var svar på dit spørgsmål.
   Bedste hilsner
   Bettina

   Svar
 11. Gitte
  Gitte siger:

  Jeg kender hvert eneste ord i det her. Narcissisten har på ingen måde tænkt sig at samarbejde med dig omkring børnene. Han eller hun vil i stedet sørge for at vende situationen til sin egen fordel, og de skyr ingen midler. Har du børn med en narcissist, skal du forvente, at han eller hun vil bruge dem imod dig som skyts, eller værn imod dig.
  Min søn har vendt sig mod mig og intet jeg siger eller gør, ændrer ved det.
  Mvh. Gitte

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Hej Gitte,
   Jeg er ked af at høre at din søn har vendt sig imod dig. Det er så trist for både dig og din søn. Du har fuldstændig ret i din beskrivelse, hvilket gør at det er rigtigt vigtigt at agerer anderledes overfor børnene fra de er helt små. Jeg håber inderligt at du kommer til at se din søn igen.
   Bedste hilsner

   Svar
 12. Helle
  Helle siger:

  Efter 27 år er jeg blevet skilt fra en mand med tydelige narcissistiske træk. I starten var der de bedste intentioner om samarbejde, og at vi skulle kunne være sammen med vores 16 årige datter. Men i praksis kører det gamle mønster videre, og jeg er stadig en del af hans humørsvingninger, vrede og nedladende adfærd.
  Jeg trækker mig lidt ad gangen, men har haft et stærkt ønske om, at det kunne fungerer for vores datters skyld.
  Efter endnu et sammenstød, der endte med jeg bad ham forlade min lejlighed, tænker jeg nu, om jeg må forlade min drøm/ønske om, at vi kan være sammen om vores datter og undlade alt kontakt og samarbejde med ham?
  Hun er snart 17 år, og ved godt hvad der foregår, og hun har et fint forhold til ham, hvor hun styrer præmisserne.
  Men måske må jeg erkende, at selvom det bedste ville være to forældre, der arbejder på det gode forhold, så er det nok ikke en realistisk mulighed.
  Er det i orden at sige fra på mine egne vegne, selvom det så betyder to fødselsdage osv?

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Kære Helle,
   Du er ikke ansvarlig for at samarbejdet fungerer. Når din eksmand har tydelige narcissistiske træk, så opgiv håbet om, at du kan forandre ham. Det kan du ikke. Det er ALTID i orden at sige fra. Du skal selvfølgelig ikke acceptere at blive overfuset i eget hjem. Du skal med god samvittighed sætte dine egne grænser. Husk at fortæl din datter om din beslutning og forklar hende hvilke konsekvenser det får for hende.
   Jeg ønsker dig og din datter alt det bedste.
   mange hilsner
   Bettina

   Svar
 13. Karsten
  Karsten siger:

  Ja jeg har også boet sammen med en psykopat, hun fortalte mig hele tiden at vores venner ikke ku forstå at min ex over hovedet gad at bruge tid med mig. Hun brød mig i stumper og stykker og jeg flygtede en morgen hvor hun lavede sexuel psykisk vold på mig og jeg kom på krisecenter i Horsens i 5 mdr
  Hvorefter det lykkedes for hende at få mig tilbage i endu mere fangenskab og psykisk vold.
  Sidste år blev jeg skilt, og det var en meget stor lettelse at komme fra den psykopat, og følgende fik jeg det virkeligt godt med mine børn, og jeg bor nu alene i en skøn 2 vær lys lejlighed, og har aldrig haft det bedre

  Svar
 14. Anne Sofie
  Anne Sofie siger:

  Hej, Mange tak for en rigtig god artikel. Jeg er barn (nu voksen 47 år) af en far der er narcissist. Kan du anbefale en bog/artikel/litteratur der mere konkret zoomer ind på hvad man gør som barn af en narcissist? Jeg vil gerne finde en (ny) måde hvor jeg gør mig fri af ham og hans magtspil og krænkende adfærd, men stadig opretholder en relation. Det synes jeg er meget svært faktisk, men jeg tror det er mere voldsomt at bryde helt.
  bh Anne Sofie

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Hej Anne Sofie
   jeg er glad for at du kan lide artiklen. Som voksen barn af en narcissist skal du forholde dig på samme måde som enhver anden der er udsat for psykisk vold. Derfor kan du bruge mange af de bøger der er skrevet om emnet. Hvis du ikke vil bryde båndet helt, så er de vigtigste fokusområder at sætte egne grænser og holde fast i dem. Giv dig selv lov til at trække dig, hvis der er behov for det. Hvis du har brug for yderligere sparring eller hjælp til hvordan du kan navigere i relationen til din far, så er du velkommen til at booke en uforpligtende opstartssamtale her:https://www.skilsmissekonsulenten.dk/book-en-opstartssamtale/
   Bedste hilsner
   Bettina

   Svar
 15. Marie Nüchel
  Marie Nüchel siger:

  Hej Bettina, ja det er utrolig drænende og stressende at have en kvindelig ekskone som er narcissist. Alle de værste eksempler du har listet her har børnene, 2 drenge min mand og jeg været ude for. Skilsmisse i retten, underretninger på underretninger, møder i familieretten, skolen og kommunen. Visitation med doms afgørelse i retten nu 2/12 ved børnenes mor. Nu i ungdomsretten da den yngste ikke kan regulerer sin vrede og igennem en voldssag. Igennem alle de processer og sager dokumenter skrevet og undersøgelser. Hvorfor er de forskellige instanser ikke mere opmærksomme på hvor meget det skader børnene. Selv efter underretning om vold mod børnene formår børnenes mor at manipulerer med de offentlige instanser og ligger ansvaret over på den evige konflikt. Et ord hun benytter flittigt og et ord som behandles nærmest med tabu. Vi ville ønske at det offentlige ville gå ind bag scenen og se hvad der virkelig forgår. Børnene er efterhånden blevet så meget manipuleret med og hjerne vasket at de ikke har en selvstændig tanke. Noget dommeren lagde mærke til og nu efter 12 år endelig en psykolog til den mindste. Som far i dette system er det børnene som taber og far.

  Svar
 16. Henjoh
  Henjoh siger:

  Jeg blev forelsket i hvad jeg troede var mit livs kærlighed for 10 år siden. Det var en meget stormende forelskelses rus til at starte på. Havde aldrig oplevet noget ligende. Han fik mig i starten til at føle mig som verdens smukkeste og bedste kvinde. Jeg kan se nu at jeg er blevet udsat for psykisk intimidering, for dominerende og psykisk skadelig adfærd af min ex mand alt for mange gange. Utroligt jeg har fundet mig i det så længe. Min ex mand er extrovert typen. Typen der altid virker altid ovenpå overfor omverdenen, charmerende og er altid meget på. Det var også det jeg fald for ved ham. Han fylder godt i rummet, han bliver lagt mærke til. Jeg er modsætningen, jeg holder mig i baggrunden, er generelt ikke til smalltalk og kan bedst i små grupper af mennesker. Her kommer smøren så. Min ex mand har lige forladt mig eller rettere sagt, han har tvunget mig til at forlade ham. Han synes ikke han fik nok opmærksom eller kærlighed fra mig. Han taler generelt rigtig meget, fortæller gerne hvor god han er på job, og til alle andre ting her i livet generalt. Han er typen der gerne vil gerne ses og høres. Han taler næsten hele tiden om løst og fast, og han forlanger at jeg lytter intens, til alt hvad han siger. Selvom jeg måske er træt efter job efter at have hente vores dreng og lavet mad til han kommer hjem. Det har jeg faktisk ikke kunnet rumme i flere år, for han kræver ærligt talt mere opmærksomhed end et lille barn. Han har truet med at gå fra mig og med at ville skilles flere gange end jeg kan tælle, de sidste 10 år. Faktisk næsten helt fra starten af vores forhold, det kunne være pga små åndsvage uoverensstemmelser. Jeg har i det meste af vores forhold været utryg, jeg er derfor nogle gange gået helt amok, pga hans gentagne trusler om at forlade mig, eller pga jalousi som jeg har kæmpet lidt med igennem tiden. Jeg ved ikke om han har været mig utro. Jeg har intet at have det i andet en intuition, men den er der. Vi fik en dejlig dreng for 5 år siden, og blev gift da han blev døbt. Men alt har været det samme efter brylluppet. Min ex mand har flere gange kastet vielses ringen væk, er blevet virkelig aggressiv i fremtoningen, har været helt op i ansigtet af mig, råbt og skreget når vi har diskuteret. Når jeg så har grædt og været rigtig ked af det, har han taget afstand til mig, bedt mig om at tage mig sammen eller været hånlig over for mig. Her i starten af julen, var vi igen uvenner, pga en simpel ting. Jeg blev irriteret i bilen, fordi radioen ikke virkede. Vi kom virkelig op og skændes. Det siger han det samme igen, selvom han har lovet mig 1000 gange at lade være. Jeg vil ikke mere. Jeg går fuldstændig amok, kan ikke styre mig og får også sagt nogle mindre heldige ting til ham, jeg får dog sagt hvad jeg mener om ham. Der vil han skilles for alvor, jeg trygler ham om at give det en chance til, det holder hårdt men han gør det til sidst. Der giver han mig et ultimatum, jeg får 3 måneder til at ændre mig til det bedre, det er den tid det tager at ændre en vane, siger han. Han forlanger jeg skal give ham mere opmærksomhed og kærlighed, ellers vil han skilles. Jeg blev desværre så psykisk påvirket i denne periode at jeg spørger ham om han synes det er blevet bedre efter de første 3 uger. Hans svar er bare – en smule. Jeg havde virkelig gjort mit bedste, jeg havde holdt min mund. Selvom jeg gerne ville ytre mig om noget, så havde jeg gjort det, bare for ikke at skabe unødig konflikt. Jeg havde sat mig ved siden af ham, lyttet til ham og kysset ham ligesom ham ønskede. Der var psykisk terror for mig, jeg var i forvejen så udmattet fordi jeg følte jeg aldrig kom til at være god nok. Fordi jeg aldrig vidste hvor jeg havde ham. Jeg valgte derfor selv at afslutte forholdet. Det gjorde jeg fordi han forlangte at de 3 måneder skulle gå, før han ville tage en endelig beslutning. Det kunne jeg ganske enkelt ikke være i mere. Han vælger efterfølgende at flytte hjem til hans barndomsby hvor hans venner og hans forældre bor, (det ligger 74 km fra hvor vi bor.) Han efterlader mig med primær ansvar for vores fælles søn. Som jeg i bagklogskabens klare lys, altid har taget mig mest af, imens han har dyrket hans fritids interesser. Nu er han bare så kold igen. Han vil ikke lytte til mine tanker og følelser omkring det hele, han vil bare have skilsmissen og det praktiske overstået. Det havde han faktisk styr på allerede dagen efter, vi gjorde det forbi. Det er så skræmmende. Den mand, jeg har været sammen med så længe, som jeg har elsket, som jeg blev gift med fik et barn med, kan være så ligeglad med mig. Og så alligevel ikke, det burde jeg måske have set komme, der har jo været masser af tegn. Han virker faktisk også ligeglad med hans egen søns følelser, har flere gange overhørt ham sige, han skal lade være med at græde hvis han ee ked af det. Ja han er virker faktisk ligeglad med alle andre end sig selv. Det har han faktisk altid gjort. Jeg håber og tror også vi kommer igennem det hele min søn og jeg. At jeg bliver lykkeligere. Jeg har heldigvis min søn primært ved mig.

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Kære du,
   Tak fordi du har valgt at sende din beretning til mig.Jeg bliver både trist men også glad over, at læse din beretning. Trist over alt det du har været igennem. Glad for at du sagde fra og sagde STOP. Du skal være lykkelig over at han ikke er interesseret i din søn. Hans adfærd kan kun skade din søn. Du skal ikke presse på for at han skal have samvær med din søn. Hvis I ikke har nogen samværsaftale så vær glad for det. Omgiv dig med mennesker som holder af dig, som du er. Hav professionelle livliner der kan hjælpe dig, når han spræller for meget. Få hjælp til at få bearbejdet den psykiske vold, som du har været udsat for. jeg vil hellere end gerne hjæple dig. Du kan sende mail en mail på bettina@skilsmissekonsulenten.dk
   Jeg ønsker dig og din søn alr det bedste.
   Bedste hilsner
   Bettina

   Svar
 17. louise
  louise siger:

  Hvad gør man med psykopater som bogstaveligt talt ikke kun udfører deres manipulation, psykisk og fysisk personligt, men rent faktisk formår at styre selve dig, for at bibeholde deres magt over en?
  Her tænker jeg på psykopater, som misbruger den spiruelle verden, trylle kunsterens trick som psykologisk manipulation og tankelæsning, for at manipulere og hjernevaske som står tilbage af forvirrelse?

  Hvordan slipper man ud fra det magtsyge spil??

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   kære Louise,
   Det korte svar er at du holder dig fra dem. Du sætter tydelige grænser og holder dem. Du går ikke ind i lange dialoger. Det vigtigste råd er dog at du får dig nogle gode professionelle livlinier. Har I børn sammen så er det en absolut nødvendighed.
   Bedste hilsner
   Bettina

   Svar
 18. Jytte
  Jytte siger:

  Hvordan hjælper jeg min kæreste? som har store ar på sjælen efter en hård skilsmisse, fratagelse af børn i periode, og som netop havde en kone, der fandt mors-manual samt lign opslag på nettet om narcisister som han så straks fik skudt i skoen, at han var. At blive beskyldt fir at være narcisist, at blive diagnosticeret af folk, der læser på nettet og får historier til at passe op i deres hoveder, måske folk der netop ikke kan se egne fejl… hov et narcisistisk træk… by the way, er efterhånden blevet det nye sorte. Jeg har aldrig set så mange yde hjælp på nettet eller skrive om det som nu.
  Men hvad med den ødelæggende effekt det har, at give folk forkerte diagnoser/stigma?

  Min kæreste er dybt berørt af ovenstående. Hvad kan jeg gøre?

  Hilsen Jytte

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Kære Jytte,
   Undskyld mit sene svar.
   Jeg kan godt forstå, at din kæreste er dybt berørt at sin situation. Hvem vil ikke være det. Man skal være meget påpasselig med at diagnosticere. Det kan kun psykiatere. Det bedste du kan gøre er, at støtte din kæreste, give ham omsorg og kærlighed. Jeg vil anbefale din kæreste, at han søger professionel hjælp til, at forstå sin situation og det der foregår omkring ham. Det skal være en professionel som har kendskab og viden om det han bliver udsat for. Formålet skal være at han kan få nogle redskaber til at tackle situationerne eller møderne i Familieretshuset. I eller han er velkommen til at booke en samtale med mig, hvis I har brug for det.
   Bedste hilsner
   Bettina

   Svar
 19. Jytte
  Jytte siger:

  Lige en ting.
  Og hvordan kan vi vide, hvem der i virkeligheden er offer/krænker, ud fra en besked på nettet, samtaler på net eller virkelighed. Hvordan kan man være sikker på som rådgiver, at man faktisk ikke sidder og rådgiver narcissisten til fratage børn, kontakt mm fra den faktiske “normale” forældre.

  Jeg kender flere der er blevet kaldt narcisister af deres ex, gode kærlige og bestemt ikke narcissistiske folk.
  Synes vi skal passe på….

  Kh Jytte

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Kære Jytte,
   Det kan du slet ikke vide. Du har ret i at narcissist bruges rask væk om modparten, hvilket er meget forkert. Det er også skadeligt for dem der virkelig er udsat for en narcissistisk adfærd.
   Når jeg selv rådgiver folk så har jeg flere samtaler med folk. Jeg er efterhånden også godt trænet i at aflæse folk. Jeg er heller ikke bleg for at sige hvad jeg oplever højt. Når jeg gør det, så ønsker krænkeren pudsigt nok ikke længere min rådgivning.
   Bedste hilsner
   Bettina

   Svar
 20. Herbert Marianne
  Herbert Marianne siger:

  Hej Bettina,
  Jeg er kommet ud af et 20 års langt forhold med en narcissist/grove narcissistiske træk. Vi har en søn sammen. Min søn er også udsat for uforudsigelige grove verbale overfald hvorfor ham og jeg har været nødt til at snakke om normal og unormal adfærd. Vi har et kodeord han kan skrive til mig, hvis faren udviser denne adfærd, fordi jeg ikke længere kan være der fysisk og stoppe et verbalt overgreb. Kodeordet virker, og min søn skal ikke forklare hvad det er der foregår – jeg ved blot at noget er uretfærdigt forkert (læs krænkende/verbal vold) – jeg tager straks affære ved at ringe til faren med det samme og spørge hvad der foregår. Det er sket tre gange, at min søn har skrevet siden aftalen om kodeordet for 2 måneder siden – hver gang har faren taget telefonen og med det samme været i forsvar overfor hans handlinger – han har ikke spurgt mig, hvorfor jeg ringer, men han er sikkert for ophidset til at tænke på det. Det er også ligemeget, for det virker, og jeg tager selvfølgelig det fulde ansvar, hvis den dag kommer.
  Generelt har vi et ok forhold, faren og jeg. Men det hænder at han er full-blown narcissist, når jeg kommer forbi med min søn’s ting. Og hvadsomhelst jeg siger eller ikke siger, er hans trigger og han går lige i flæsket på mig. Og han bliver ved og ved og ved. Imens går min hjerne, hjerte, krop og sind fuldstændig i stå, mine tanker stammer, jeg kan ikke tænke, jeg føler kun en blanding af arrighed, ekstrem sårbarhed, og er fuldstændig mundlam (ikke at han lytter alligevel). Jeg siger til ham, at jeg kan høre at han er arrig og at jeg ikke vil tale mere, men vi skal finde et bedre tidspunkt. Hvad jeg føler og mener interesserer ham overhovedet ikke. Osv osv osv.

  Jeg vil rigtig gerne lære hvordan jeg arbjeder på at lukke af, så jeg ikke går i stå og bliver mundlam. Hvordan jeg fjerner mig mentalt fra situationen, og hvordan jeg får resten af min dag til at hænge sammen efter sådan en voldsepisode, fordi han får gjort mig så lille og ubetydelig, og mindet mig om hvor ufattelig uduelig jeg er (jeg er ikke uduelig, men min krop, mine nerver tror at jeg er). Jeg har læst om samtale grupper, og vil høre om du kender til disse, og hvor jeg kan finde dem?

  Kh Herbert Marianne

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Hej Herbert Marianne,
   Hvis du ikke allerede har fået hjælp, så vil jeg meget gerne hjælpe dig videre. Du sender mig bare en mail på bettina@skilsmissekonsulenten.dk
   Mødrehjælpen og exitcirklen har samtalegrupper, men der kan godt være lang ventetid. Der er også nogle krisecentre som tilbyder ambulant rådgivning.
   Jeg ønsker dig alt det bedste.
   Bedste hilsner
   Bettina

   Svar
 21. Henrik Kroll
  Henrik Kroll siger:

  Hej
  Jeg har i snart 6 år ført et i de først 4 år meget harmonisk parforhold med en kvinde i Tyskland; derefter begyndte jeg at registrere en personlighedsforandring, hvor jeg ikke kunne genkende hende. TIlstanden var tyspisk, når hun har været på et weekendseminar (hun følger en lære kaldet Diamond Logos) eller været i teacher træning (5 dage). Konflikten var altid, at jeg ikke ville deltage i dette “arbejde” som hun kaldte det. I begyndelsen gik konflikten altid ud på, at hun videreudvikler sig igennem dette “arbejde”; men jeg ikke, og på et tidspunkt ville det være umuligt at være i et parforhold, da jeg ikke videreudviklede mig pga. at jeg nægtede at følge denne lære. Det er så OK for mig; går den ikke længere, så går den ikke; men hun afsluttede ikke bare forholdet, i stedet for benyttede hun sig efterfølgende i stigende omfang af en (psykisk?) teknik: Første kommer hun med en bebrejdelser hvor efter hun udtaler, at det er alt i orden. Sådan kunne hun fortsætte i minutter med den ene bebrejdelse efter den anden med efterfølgende “at der er i orden at det er sådan” udtalelse. Mit spørgsmål: Er det et kendetegn ved en narcissist at agere sådan?

  Svar
 22. Caroline
  Caroline siger:

  Kære Bettina.
  Tak fordi du så fint sætter fokus på disse svære ting. Jeg blev skilt fra min søns Far, da vores søn var knap 4 år – i dag er han 21. Først nu er jeg sådan rigtigt ved at kunne se min eksmands adfærd i lyset af nogle meget tydelige narcissistiske træk. Jeg ville ønske, jeg havde vidst nogle af disse ting inden jeg år efter år efter år forgæves forsøgte at få min eksmand til at samarbejde om helt basale og naturlige ting omkring vores søn … det er som om mit sind er blevet forgiftet af at kæmpe og forsøge at navigere i alt det, jeg nu forstår, var ganske umuligt. Jeg sidder fast i fortiden med dens uforløste frustration, ærgrelse, bitterhed, fortrydelse – og næsten endnu værre – også i en nu angstfuld, stresset og overbelastet krop som er ramt både fysisk og psykisk. Jeg har brug for hjælp til at kunne slutte fred med det skete, så jeg mentalt kan slippe fri af min eksmands magt og indflydelse – og tænkte på, om du måske også har erfaring med at hjælpe i sådanne situationer?
  De bedste hilsner
  Caroline

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Hej Caroline,
   Tak for din besked og undskyld mit sene svar.
   Jeg er glad for at du kan bruge mine blogindlæg. Ja, jeg vil godt kunne hjælpe dig langt hen af vejen. Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis det stadig er aktuelt.
   Bedste hilsner
   Bettina

   Svar
 23. Helle Juhl
  Helle Juhl siger:

  Jeg kan nikke genkendende til stort set det hele, sådan som du beskriver en narcisist. Alt tyder på at jeg lever sammen med sådan en.
  Vi har heldigvis ingen børn sammen, så her skal jeg kun tænke på mig selv.
  Mit spørgsmål er, hvordan kommer man id af sådan et forhold ?
  Hvad siger man til personen, uden at der bliver de store problemer ?
  Jeg troede at han var mit livs kærlighed, men kan mærke at jeg er ved at blive ødelagt i det her, og må vidt se at komme videre.
  Det startede så rosenrødt, han var så forelsket i mig, men da jeg så flyttede ind hos ham for ca 1 1/2 år siden, begyndte han at ændre karakter.
  Han blev mere og mere styrende, manipulerende og meget gal, når han ikke får sin vilje og så bliver han ondskabs fuld, ved at sige mange ting, som såre mig og gør mig ked af det.
  Det er altid min skyld, at han bliver sur og gal, siger han.
  Han mener ikke selv at han har fejl, kun mig den er gal med.
  Vi kan ikke snakke om problemer, for han bliver sur, hvis det ikke går efter hans hoved.
  Jeg er udbrændt, føler lavt selvværd, føler også at jeg hele tiden skal passe på med hvad jeg siger, for man ved aldrig hvornår bomben springer for ham. Sådan skal det jo ikke være, det er helt forkert.
  Har prøvet at snakke med ham, om at han har et problem, men det vil han ikke høre.
  Så ja jeg er ved at opgive, og søger derfor svar på hvordan jeg tackler at komme videre.
  Mvh
  Helle

  Svar
  • Bettina Vestergaard
   Bettina Vestergaard siger:

   Hej Helle,
   Jeg vil anbefale dig at tage benene på nakken og komme ud af det forhold. Det er kun med til at nedbryde dig. Godt at I ikke har børn sammen for så kan du komme helt ud af forholdet.
   Mit bedste råd til dig vil være at finde en god psykolog som kender til narcissistiske træk og deres adfærd. Er der penge eller andre værdier imellem jer så få dig også en god advokat.
   Bedste hilsner
   Bettina

   Svar
 24. Ungpige
  Ungpige siger:

  Hvad gør man, hvis ens partner har disse narcissistiske træk og man gerne vil slå op fra vedkommende samt have alt billeder (inkl. nøgnbilleder) skal slettes? Ville han bruge det mod mig? Hvordan skal jeg kunne håndtere dette, hvis han ikke vil være med til det?

  Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i debatten?
Du er velkommen til at bidrage!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *