Her kan du se mine erhvervsmæssige erfaringer

– med børn og familier i krise

 

 

Siden 2013: Selvstændig konsulent med firmaet Skilsmissekonsulenten

Jeg har igennem mere end 25 år hjulpet familier, par og soloforældre, som enten overvejer skilsmisse, ligger i skilsmisse eller som har brug for hjælp efter skilsmissen. Jeg tilbyder afklarende samtaler og børnefaglig rådgivning – altid med udgangspunkt i barnet perspektiv.

Børns trivsel er grundstenen i mit arbejde. Jeg hjælper børn, der har det svært og føler sig klemt mellem sine to hjem. Når jeg holder børnesamtaler, handler det om at tilbyde børnene et frirum, hvor ingen følelser og tanker er forkerte, og hvor de ikke risikerer, at gøre mor eller far kede af det. De får lettet deres hjerte og sænket skuldrene, så de igen kan fokusere på legen og glæden i hverdagen.

Derudover tilbyder jeg en særlig type rådgivning til personer, som er – eller har været – udsat for psykisk vold og forældrefremmedgørelse. Jeg tilbyder rådgivning, sparring og hjælp til at navigere i det offentlige system – eksempelvis ved at klæde mine klienter godt på til møder på kommunen og i familieretshuset. For det er desværre langt fra alle fagpersoner, der er klædt på til at kunne gennemskue den manipulation, som de udsættes for af den forælder, som udøver den psykiske vold. Derfor er der brug for en stærk stemme i ofrenes ringhjørne – og det er jeg.

2012 – 2013: Familiebehandler i Hillerød Kommune

Jeg arbejdede med børn og familier, der var henvist gennem børne- og familieafdelingen. Jeg udarbejdede observations- og statusrapporter, udførte familiesamtaler, børnesamtaler, individuelle samtaler, parsamtaler og gruppetilbud. Familierne var ofte udfordret på mange måder og kunne have problemer med alkohol, vold, psykisk sygdom, skilsmisse, seksuelle overgreb samt manglende forældremonitorering.

2011-2012: Familiebehandler i Københavns Kommune

Jeg var ansat på døgninstitutionen MultifunC for unge, der havde problemer med misbrug og kriminalitet. Jeg arbejdede med den unge på institutionen, i skolen, i nærmiljøet og med forældrene på en og samme tid. Mit primære arbejdsområde var dog forældrene og familiernes netværk. Fokus var at øge forældrekompetencerne, således at de blev i stand til at varetage forældrerollen i en grad, der gjorde, at den unge stoppede sin kriminelle løbebane samt misbrug.

2005 – 2011: Selvstændig familierådgiver med firmaet Familiekonsulenten

Som privat familierådgiver hjalp jeg familier med børn i aldersgruppen 4-18 år med problemer i forhold til opdragelse, forældrerollen, sorg, skilsmisse, mobning og mistrivsel.

2006 – 2007: Frivillig rådgiver i Børns Vilkår

2002 – 2005: Familierådgiver i Slangerup Kommune

Jeg arbejdede med  børn og familier, der var henvist gennem børne- og familieafdelingen. Arbejdet bestod i familiesamtaler, børnesamtaler, parsamtaler og familieværkstedsweekender. Familieproblematikkerne var alkohol, vold, psykisk sygdom, skilsmisse, incest samt manglende forældremonitorering. Ud over familiebehandling gennemførte jeg adskillige børnesamtaler.

2000 – 2002: Pædagog på Munkerup Observations- og behandlingshjem ved ”Barnets Hus”.

Jeg arbejdede med børn op til 10 år, der var anbragt pga. massivt omsorgssvigt, vold og misbrug i hjemmet.