Her kan du se mine erhvervsmæssige erfaringer

– med børn og familier i krise

 

 

Siden 2013: Selvstændig konsulent med firmaet Skilsmissekonsulenten

Jeg arbejder med familier, par og enkeltpersoner, som enten overvejer skilsmisse, ligger i skilsmisse eller som har brug for hjælp efter skilsmissen. Arbejdet består af fx afklaringsforløb, rådgivningsforløb, udarbejdelse af familiens skræddersyede samværsaftale, mægling, børnesamtaleforløb, kursusafholdelse i Fælles Forældreansvar samt foredrag.

2012 – 2013: Familiebehandler i Hillerød Kommune

Jeg arbejdede med børn og familier, der var henvist gennem børne- og familieafdelingen. Jeg udarbejdede observations- og statusrapporter, udførte familiesamtaler, børnesamtaler, individuelle samtaler, parsamtaler og gruppetilbud. Familierne var ofte udfordret på mange måder og kunne have problemer med alkohol, vold, psykisk sygdom, skilsmisse, seksuelle overgreb samt manglende forældremonitorering.

2011-2012: Familiebehandler i Københavns Kommune

Jeg var ansat på døgninstitutionen MultifunC for unge, der havde problemer med misbrug og kriminalitet. Jeg arbejdede med den unge på institutionen, i skolen, i nærmiljøet og med forældrene på en og samme tid. Mit primære arbejdsområde var dog forældrene og familiernes netværk. Fokus var at øge forældrekompetencerne, således at de blev i stand til at varetage forældrerollen i en grad, der gjorde, at den unge stoppede sin kriminelle løbebane samt misbrug.

2005 – 2011: Selvstændig familierådgiver med firmaet Familiekonsulenten

Som privat familierådgiver hjalp jeg familier med børn i aldersgruppen 4-18 år med problemer i forhold til opdragelse, forældrerollen, sorg, skilsmisse, mobning og mistrivsel.

2006 – 2007: Frivillig rådgiver i Børns Vilkår

2002 – 2005: Familierådgiver i Slangerup Kommune

Jeg arbejdede med  børn og familier, der var henvist gennem børne- og familieafdelingen. Arbejdet bestod i familiesamtaler, børnesamtaler, parsamtaler og familieværkstedsweekender. Familieproblematikkerne var alkohol, vold, psykisk sygdom, skilsmisse, incest samt manglende forældremonitorering. Ud over familiebehandling gennemførte jeg adskillige børnesamtaler.

2000 – 2002: Pædagog på Munkerup Observations- og behandlingshjem ved ”Barnets Hus”.

Jeg arbejdede med børn op til 10 år, der var anbragt pga. massivt omsorgssvigt, vold og misbrug i hjemmet.