Mette Weber er ejer af firmaet Tal med børn.

Herudover er Mette forfatter, familie- og konfliktrådgiver, sundhedsplejerske og coach.
Hun har undervist i 22 år og arbejdet med kommunikation og relationer i mere end 35 år.

Mette står også bag “Skilsmissekortene”, som du kan læse mere om her på siden.

Mette mener at børn skal ses, høres, forstås og guides med personlig autoritet, og at børn har krav på empatisk feedback.

Mette er optaget af:

  • hvordan forældre, bedsteforældre, familien og institutioner styrker børns karakterdannelse
  • hvordan voksne gør børn robuste, så de bedre kan klare hverdagen
  • arbejdet med børn, forældre og familier i det konfliktfyldte rum
  • at passe på “den gode stemning”
  • en empatisk og anerkendende livsfilosofi