Forældre der skændes mens barn hører på - Forældresamarbejde efter en skilsmisse

Samarbejde efter skilsmisse er en nødvendighed for børnenes skyld

De fleste skilte forældre der er i konflikt med hinanden oplever ret hurtigt, at det kræver mange ressourcer at være i konflikt. Både psykisk, menneskeligt og økonomisk. Undersøgelser fra Norge viser, at en konfliktfyldt skilsmisse nemt kan løbe om i 46 fraværs/sygedage fra jobbet. De forældre jeg taler med om deres konflikter med ekspartneren gentager da også gang på gang, at de ville ønske at konflikterne kunne erstattes med et ligeværdigt samarbejde efter skilsmisse.

Der er ting du selv kan gøre for, at nedtrappe dine konflikter med din ekspartner. Jeg vil prøve at ridse mulighederne op for dig i dette indlæg. Velvidende at viljen til at nedlægge våben,  komme op af skyttegraven og gå til forhandlingsbordet, skal være tilstede hos begge parter.

Konflikttrappen - samarbejde efter skilsmisse

Derfor ender nogle skilsmisser på slagmarken?

Uenigheder opstår, fordi vi er forskellige individer med forskellige meninger, holdninger og vurderinger.

En uenighed bliver først til et problem, når den er blevet krydret med vores egne principper, egne meninger, følelser og vores forud indtagende meninger om den anden. Vores fokus er mere eller mindre bevidst flyttet fra selve uenigheden og over på ekspartneren, som nu er “idioten”, fordi han synes eller handler, som han gør.

I stedet for at stoppe op og forsøge at forstå den andens synspunkter og handlinger, ved fx at spørge nysgerrig ind til dem. Fastholder vi vores negative fjendebillede af ekspartneren, og undgår nu i stedet helt at tale sammen.

Vi har ikke længere fokus på “uenigheden” – den er glemt. I stedet deltager vi i en destruktiv krigsførelse, hvor vi kommer med en masse angreb og anklager mod hinanden. Vi nedgøre hinandens evner som forældre. Vi opfatter hinanden som løgnere og sabotørere. Vi forsøger at retfærdiggøre vores egne handlinger med, at vi ved bedst. En intern magtkamp eller krig om barnet er en realitet.

5 vigtige keywords-samarbejde efter skilsmisse

5 vigtige keywords for et godt forældre samarbejde efter skilsmissen

Respekt
Er et vigtigt nøgleord for at en uenighed ikke udvikler sig til en konflikt. Hav respekt for hinandens betydning for jeres barn. Dit barn er forbundet med jer begge. I er dem der betyder allermest for jeres barn og det har brug for jer begge. Derfor er det også vigtigt at I begge får plads til at være dets forældre.

Hav respekt for hinandens meninger, holdninger, værdier og måder at gøre tingene på. Det betyder ikke at I skal være enige, men det betyder at du skal acceptere, at din ekspartner mener noget andet end dig, og det ikke gør vedkommende til en idiot.

I stedet for at gå til angreb på din ekspartner, kunne du i stedet være oprigtig interesseret i at forstå, hvad din ekspartner mener. Du skal altså både kunne stille de ”rigtige” spørgsmål og lytte ”rigtigt”.

De ”rigtige” spørgsmål er hv- ord hvad, hvordan, hvilke, hvornår, hvem mm. Spørgsmål som du ikke kender svaret på. Spørgsmål som gør dig klogere på hvorfor den anden tænker og gør som han gør.

At lytte ”rigtigt” betyder at du virkelig lytter til hvad der bliver sagt. Du skal altså ikke være i gang med, at formulere et modsvar før vedkommende har talt færdig. I stedet er det en rigtig god ide, at afstemme om du har forstået det sagte. Det kan du fx gøre ved at sige: ”har jeg forstået det rigtigt, at … På den måde kan eventuelle misforståelser hurtigere blive ryddet at vejen. Modparten føler sig lyttet til, og det vil være langt nemmere at indgå kompromiser.

Når du selv taler så bliv på din egen banehalvdel. Med det mener jeg tal i jeg – sprog. Jeg mener, jeg oplever, når du siger sådan så får jeg det sådan mm.

Tillid
Den relation du som skilt skal have til din ekspartner handler om jeres fælles barn. En relation hvor du har tillid til, at din ekspartner på trods af eventuelle svigt over for dig, er en god forælder for dit barn. Du skal altså sortere alle dine sårede følelser og dårlige oplevelser fra parholdet fra. Dermed ikke sagt at du ikke skal forholde dig til den del, men du skal have bearbejdet den del et andet sted.

Du skal se på din ekspartner med nye friske øjne, hvor du nu skal have fokus på forældrerollen over for jeres fælles barn.Det er lettere sagt end gjort. Det ved jeg, men det er et vigtigt stykke arbejde du skal prioritere ikke kun lige efter bruddet men løbende. For der vil komme tidspunkter hvor du vil føle dig udfordret.

Du skal være med til at bygge et ligeværdigt forældersamarbejde op. I skal sammen skabe nogle rammer og et klima, hvor I kan være forældre sammen til glæde for jeres barn. Sådan et samarbejde udvikler sig bedst, hvis man har tillid til hinandens evner som forælder.

Sæt jer ned sammen, eventuelt med en 3. part der kan hjælpe jer med at holde fokus. Tal om jeres forventninger til samarbejdet og hvilke forældre I gerne vil være sammen. Lav aftaler om hvordan, hvor tit og hvor I taler sammen om barnet. Sæt tid af til samtalerne og før aftalerne ud i praksis. Det kræver tid at opbygge et tillidsfuldt samarbejde.

 

Hav fokus på dit barns behov
Når du skal træffe forskellige valg eller beslutninger der vedrører dit barn er det vigtigste spørgsmål du kan stille dig selv ”Er det for min skyld eller er det fordi, at det er bedst for mit barn”. Du skal med andre ord sortere i, hvad der er dit behov, og hvad der er dit barns behov. Dit barn har brug for, at du som forælder tager ansvar. Træffer de valg som vil være bedst for dit barn, også selvom det vil betyde, at du må lide nogle afsavn.

Dit barn har brug for at I:

  • samarbejder
  • taler ordentlig til hinanden
  • behandler hinanden respektfuldt og ordentlig.
  • begge er gode rollemodeller at spejle sig i.
  • begge er til stede i dets liv og hverdag.

Beslutninger skal ikke træffes ud fra hvad der er mest retfærdigt, nemmest eller økonomisk kan svare sig. For bliver beslutningerne truffet ud fra disse parametre er der tale mere tale om de voksnes behov frem for barnets behov.

Spørg i stedet jer selv, hvorfor valget/beslutningen er bedst for jeres barn. Svar så ærligt som muligt. Vær parat til at ændre din beslutning. Er du usikker på om det er godt for dit barn, så prøv det af. Hold øje med dit barns adfærd for adfærden og reaktion er oftere mere ret visende end det sagte ord.

Det er ikke altid en god ide at spørge børn om deres mening. Mange børn er optaget af, hvad der er retfærdigt, og de er meget opmærksomme på, at de ikke vil gøre deres forældre kede af det. Børn tager i det hele taget meget lidt hensyn til sig selv. Tag i stedet nogle beslutninger der gavner dit barn. Det kan betyde at du skal lide nogle afsavn, men du skal vide, at du lider disse afsavn fordi dit barn har brug for, at du gør det i en periode.

Gå på kompromis
Ethvert samarbejde bygger på forhandlinger og kompromiser. Det er derfor ikke smart at møde op med ultimative krav. Indstil dig i stedet på, at du ikke får alt igennem. Men, for der er et men. Du kan også gå for langt for at undgå konflikter i et misforstået hensyn til dit barn. Du skal ikke lægge dig fladt ned eller gå så meget på kompromis, at du helt glemmer, at dit barn også har brug for dig.

Det er altid en god ide at du forbereder dig ordentlig. Tag stilling til hvad du vil give køb på og hvad du ikke vil give køb på. Hav din argumentation klar. Jo bedre den er desto større chance er der for at du får dine ønsker igennem. Tag stilling til hvor du er villig til at gå på kompromis.

Vær imødekommen over for din ekspartners forslag. Lyt til den anden meninger og synspunkter. Uddyb dine egne meninger og synspunkter. Prøv at finde det I kan blive enige om. Du behøver ikke at sætte himmel og hav i bevægelse, eller ændre på alle dine aftaler med det ene formål, at din ekspartner får sine behov opfyldt. I forhandlinger giver og tager begge parter. Det vigtigste er at begge parter er tilfredse. Det giver de mest holdbare løsninger.

Lad være med at tage forhastet beslutninger. Er du det mindste i tvivl så sov på det og mærk efter om det rigtigt. 

 

Tal ordentligt til hinanden
Mange konflikter kan undgås alene ved, at vi taler ordentligt og respektfuldt til hinanden.
Vær derfor opmærksom på dit eget sprog. En god regel er at tale til andre, som du selv gerne vil tales til.

Når det så er sagt er der nogle andre vigtige faktorer der påvirker os i mødet med andre mennesker. Vores egne og andres følelser er en afgørende ingrediens for, at en uenighed udvikler sig til en konflikt. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på dine egne følelser, så de ikke kommer til at styre samtalen hen i en retning, du ikke ønsker.

Dit kropssprog har ligeledes betydning. Vender du øjne, undgår du øjenkontakt eller står du med ryggen til, kan det provokere i samme grad som det talte sprog.

Dit toneleje eller din måde at betone ordene på kan også skabe voldsomme reaktioner.

Drop også dine let skjulte anklager, bebrejdelser og din bedrevidenhed. De vil kun få modtageren op i det røde felt eller få vedkommende til at lukke helt af.

I samtalen kan du i stedet være opmærksom på at give hinanden plads. Du kan være tålmodig, lyttende og lade vedkommende tale ud. Vis forståelse og respekter din ekspartners holdninger også selv om du ikke er enig. Vær i mødekommen og vær villig til at indgå kompromis.

 

Jeg ønsker dig alt mulig held og lykke med jeres fremtidige forældersamarbejde.

 

Bettina Vestergaard

Bettina Vestergaard – Skilsmissekonsulent og familieterapeut med egen praksis siden 2015 – Læs mere om Bettina her.
0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i debatten?
Du er velkommen til at bidrage!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *