En samværsaftale hos mig er en børneaftale

Forebyg de klassiske konflikter - få aftalerne om børnene på plads så tidligt som muligt

Sådan får du det bedste udgangspunkt for dit fremtidige familieliv med en skræddersyet og unik samværsaftale

Grunden til at samværsaftalen er altafgørende for jeres fremtidige familieliv

Skilsmisser kan tit være svære og uhåndterbare. Fordi der er så mange følelser involveret. Du skal både tage stilling til dine egne følelser, din ekspartners og ikke mindst dit barns følelser. Med alle de følelser opstår der nemt konflikter. Derfor er det vigtigt, at der er klare linjer, når det kommer til dit barns trivsel. Så hverken du, din ekspartner eller dit barn er det mindste i tvivl om, hvad jeres aftale er. Det giver ro i maven både under og efter skilsmissen.

“Den samværsaftale betød meget mere for mig end alt det andet om økonomi og deling af hus og det der. Det er de bedste penge, jeg har givet ud.”

– Læs hele udtalelsen fra en 39-årig far

5 spørgsmål, jeg ofte får i min rådgivning om samværsaftaler

 

Hvorfor skal vi lave en samværsaftale?

En skilsmisse er følsomt, sårbart og kaotisk. Det kan dine og din ekspartners følelser også være. Og ofte kan de følelser støde sammen og skabe konflikter imellem jer. Konflikter, som hverken gavner dig, dit barn, din ekspartner eller jeres fremtidige samarbejde. Derfor er en samværsaftale så vigtig. Fordi den sikrer jeres fremtidige samarbejde, og fordi den sikrer jeres barns ret til at se jer begge, samtidigt med at den sikrer jeres rettigheder. Og så er samværsaftalen også vigtig, fordi I lovgivningsmæssigt skal tage stilling til forældremyndighed og jeres barns bopæl. Med min skræddersyede samværsaftale får i mere overskud og ro i hverdagen, fordi I undgår unødvendige konflikter.

Fordelen ved at få lavet samværsaftalen ved mig er blandt andet, at I på denne måde undgår, at andre instanser træffer beslutningerne for jer. For i sidste ende er det jeres børn og jeres familieliv. Derfor er I de mest kompetente til at tage beslutningerne herom. Derfor bliver samværsaftalen hos mig skræddersyet netop jeres familie. Hos mig er der tid og ro til at få den udarbejdet. Der bliver ikke taget forhastede beslutninger, og på den måde undgår I langvarige og opslidende konflikter.

 

Skal samværsaftalen være skriftlig?

Samværsaftalen skal ikke være skriftlig ifølge loven, men det vil altid være min anbefaling, at den er skriftlig. Hvis du ikke har en skriftlig aftale, kan der gå måneder, før du kan få hjælp i det offentlige system til at se dit barn. Det kan have fatale konsekvenser – ikke kun for den forælder, der bliver afholdt fra at se barnet – men også for barnet. Tiden, hvori du ikke ser dit barn, kommer til at have en afgørende betydning for, hvor meget samvær samværsforælderen får efterfølgende. Har du ingen skriftlig aftale, har du ingen rettigheder, og så er det op til bopælsforælderen at afgøre, hvor meget samvær du får med dit barn. Med en samværsaftale, der indeholder retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 3., kan du desuden få fogedrettens hjælp til at få udleveret dit barn – både til og efter samvær. Det er ikke muligt, hvis samværsaftalen ikke er skriftlig.

Derfor anbefaler jeg altid, at samværsaftalen er skriftlig, fordi den kan være med til at undgå langvarige konflikter, som kan påvirke både dig og dit barn.

 

Hvad skal samværsaftalen som minimum indeholde?

Samværsaftalen skal tage stilling til forældremyndighed, hvem af jer der skal være bopælsforælder, og hvordan I fordeler samværet med jeres barn imellem jer på hverdage, helligdage, ferier og mærkedage. Oftest er forældremyndigheden fælles. Bopælsforælderen er den, hvor barnet opholder sig mest, og denne har derfor også nogle andre rettigheder end den anden forælder. En samværsaftale kan derfor sikre både dig, din ekspartner og dit barn.

Så det du som minimum skal tage stilling til er altså: forældremyndighed, hvem der er bopælsforælder og fordelingen af samværet ift. hverdage, ferie og mærkedage.

 

Hvad er vigtigt at få med i samværsaftalen?

Lad mig vende spørgsmålet om: Hvad er vigtigt for dig at få med i samværsaftalen? For det er i virkeligheden det vigtigste. For det handler om dig og om din familie. Og familier er forskellige. Derfor indleder jeg altid samarbejdet med at få et godt indblik i dig og din familie – så jeg kan rådgive jer på bedst mulig vis. Jeg har mange års erfaring med at udarbejde samværsaftaler. Jeg kender alle faldgruberne og ved, hvor det kan gå galt. De problemstillinger skal vi sørge for, at der bliver taget stilling til i din samværsaftale, så du er sikret bedst muligt.

 

Hvordan kan du bruge samværsaftalen til at sikre dig selv og dit barn?

Med en skræddersyet samværsaftale fra mig er der ingen gråzoner. Ingen misforståelser. Derfor bliver diskussionerne også typisk mindre. Fordi aftalen, som begge parter har accepteret, står sort på hvidt og ikke er til diskussion. Det giver dig og dit barn tryghed, fordi I ved, hvor I står. Også hvis der skulle opstå konflikter.

“Jeg er virkelig glad for, at vi fik det gjort, for jeg føler, at jeg har sikret vores børn bedst muligt i forhold til deres trivsel fremover. Og jeg er ikke længere utryg, for jeg ved, hvor jeg kan henvende mig, hvis vi skulle løbe ind i nye udfordringer”

> Læs hele udtalelsen fra en 35-årig

 

Overvejer du at få hjælp?
Book en afklarende samtale med mig lige her

 

Gør aftalen personlig for jeres familie. Få min rådgivning, og bliv klædt godt på til den svære tid.

 

Med en unik og skræddersyet samværsaftale hos mig får I…

  • Børnefaglig rådgivning
  • Størst mulig indflydelse på indholdet i samværsaftalen
  • En samværsaftale, der tager hensyn til jeres barn
  • En samværsaftale, der indeholder alle de juridiske og praktiske overvejelser
  • God tid til at udarbejde aftalen om børnene
  • En skræddersyet samværsaftale, der indeholder alt det, I som forældre er blevet enige om, er vigtigt vedrørende jeres barns fremtidige liv i to hjem.

Vi starter ud med et møde, hvor vi gennemgår ovenstående punkter. Det varer cirka 3 timer. Efterfølgende skriver jeg aftalen ren og sender den til jer begge to. Til næste møde, som varer cirka 1,5 time, retter vi aftalen til i fællesskab, og vi taler om, hvordan I kan formidle aftalen til jeres barn. Dette møde finder sted en uge efter første møde. Tredje møde varer også 1,5 time, men finder først sted 3 måneder efter møde nummer 2, fordi vi her samler op og evaluerer aftalen, så vi kan rette til, hvis der skulle være brug for det.

 

 Overvejer du at få min hjælp eller rådgivning?
Book en afklarende og uforpligtende samtale med mig lige her

Stil et uforpligtende spørgsmål