Skilsmisseboern ferie

Udover julen er sommerferien en af de største prøvelser, når du bliver skilt. Det er en tid, som i forvejen er særlig, og som der er store forventninger til. Sommerferien er noget, vi alle ser frem til. Det er hovedferien på hele året. Den kalder på sommer og sol, varme, ro, afslapning og gode oplevelser sammen.

Men hvis du er skilsmisseforælder, ved du, at sommerferien ikke altid er helt så idyllisk. Der er tale om planlægning og logistik, der skal hænge sammen – og det kan være lidt af et puslespil at få ferieugerne til at gå op med, hvad barnet kan klare, og hvad I hver især synes, de kan klare.

I dette blogindlæg giver jeg dig gode råd til at få sommerferien på plads ud fra et børneperspektiv.

Du får et overblik over …

 • hvordan de juridiske rammer er for afholdelse af ferier, når man er skilsmissefamilie.
 • hvordan I kan fordele ferierne imellem jer ud fra et børneperspektiv.
 • hvor meget ferie jeres børn kan klare.
 • hvordan du planlægger din egen ferie med ungerne.
 • hvordan du klarer tiden, når dit barn er på ferie hos sin anden forælder.
 • hvordan du sender dit barn godt afsted på sommerferie.
 • hvordan I lander godt efter ferie.

 

Alle følelser er i spil, når sommerferien nærmer sig. Både for dig og for dit barn

Måske du oplever, at savnet til dine børne er større, fordi de skal være længere tid væk, eller at glæden er stor, når du har børnene i et længere stræk. Det kan også være, du bekymrer dig om økonomien forbundet med sommerferien. Det kan være tanker som “Kan jeg give mine børn en ligeså god ferie som min ekspartner?” Især hvis din økonomiske situation er en anden end hans eller hendes.

For dine børn kan sommerferien også godt være en stressfaktor. Det er ikke alle børn, der ser frem til sommerferien med lutter glæde. Glæden går ofte hånd i hånd med bekymringer og bange anelser. Det kan være bekymringer over, hvordan de nu klarer at være væk fra den anden forælder i længere tid, end de plejer: “Hvad hvis jeg nu kommer til at savne undervejs? Hvad hvis jeg gerne vil hjem, må jeg så det?” Det er spørgsmål og bekymringer, jeg ind imellem hører fra de børn, der kommer hos mig.

Barnet bekymrer sig alt for ofte om, hvordan den forælder, de ikke er hos, klarer sig og føler en form for skyld over, at de ikke kan være begge steder på samme tid. For de børn, hvor forældrene er i højkonflikt, er presset endnu større, fordi forældrene som oftest overhovedet ikke taler sammen. Barnet kan have svært ved at vise sin glæde over ferien, da det ofte afføder negative reaktioner hos forældrene. Ofte bliver barnet brugt som budbringer af vigtige informationer, der burde ligge mellem forældrene, fordi kommunikationen er så dårlig mellem mor og far. Det kræver rigtig meget energi af barnet, når det skal navigere i et konfliktfyldt farvand.

Regler for ferie med skilsmissebørn

Der står ingen steder at I skal have professionel hjælp for at aftale jeres barns ferier. Det betyder, at I i princippet hverken har brug for advokat eller Familieretshuset. Når det så er sagt, er det min erfaring, at netop aftalerne om ferie og særligt sommerferien kan skabe store gnidninger mellem forældrene. Derfor kan det være en god idé at få professionel hjælp til dialogen omkring ferien og til at få aftalerne på plads.

Først og fremmest er det barnet, der har ret til ferie med begge sine forældre.
Ferierne skal placeres inden for skolernes ferie år i den kommune, barnet bor i. Det betyder, at bopælsforælderen ikke kan placere sin ferie uden for ferieperioden i samværsforælderens samvær uden samværsforælderens samtykke eller Familieretshusets godkendelse. I særlige tilfælde kan man altså søge Familieretshuset om bortfald af samvær, men det gives kun ekstraordinært og skal være særligt begrundet.

I ferierne bortfalder det almindelige hverdags- og weekendsamvær. Har du ikke fået udarbejdet en skriftlig samværsaftale med både din og din ekspartners underskrift, eller har du ikke en afgørelse fra Familieretshuset, så kan bopælsforælderen frit lægge sin ferie inden for skolernes ferie og helligdagsperioder, og så vil samværsforælderens almindelige hverdagssamvær bortfalde. Du kan læse mere om, hvordan I får lavet en skræddersyet samværsaftale her.

Når samværsforælderen finder ud af, at det er op til bopælsforælderen, om han eller hun kan få feriesamvær, er det ofte meget tæt på sommerferien. Familieretshuset arbejder ikke så stærkt, som man kunne ønske sig, og i sådan en situation skal man starte en samværssag, hvor ventetiden og behandlingstiden tager længere tid end en sommerferie. For at undgå denne situation anbefaler jeg altid de familier, jeg hjælper, at de skal have udarbejdet en skriftlig samværsaftale, hvor også alle ferier er fordelt og skrevet ind i et skriftligt dokument. Som minimum bør I udfylde Familieretshusets samværsaftale. Ferieaftalerne skal selvfølgelig tage hensyn til, hvad der bedst for barnet, barnets alder og modenhed.

Sommerferiens længden bør afhænge af, hvad barnet kan klare. Hvor længe barnet kan være væk fra den forælder, han eller hun primært er hos. Hvor tryg barnet er ved den forælder, han eller hun ikke ser så tit.

Når vi kommer tæt på sommerferien, får jeg ofte spørgsmål om, hvorvidt den anden forælder bare må tage barnet med til udlandet. Det må forælderen gerne, hvis I har fælles forældremyndighed. Hvis du har forældremyndigheden alene, eller hvis I har en sag om forældremyndighed eller bopæl i udlandet kørende i Familieretshuset eller Familieretten, er det en anden sag. Så må I ikke tage jeres barn med til udlandet.

Pas til skilsmissebarnet

For at kunne rejse ud af landet har barnet brug for sit eget pas. For at kunne få et pas skal begge forældre skrive under på ansøgningen. Nægter den ene forælder at skrive under, eller nægter vedkommende at udlevere passet, så skal du oprette en sag i Familieretten. Så har du planer om, at I skal rejse udenlands, så er det en god idé at få de formelle ting på plads så hurtigt som muligt.

Betaler den ene børnebidrag, så er det bopælsforælderen, der skal dække udgifterne til barnets pas. Hvis du er samværsforælder, og hvis det kun er dig, der skal udenlandsk, bør du overveje, om det ikke vil være mere rimeligt, at det er dig, der har udgiften til passet. Du kan læse mere om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med dit barns pas her.

Samvær og ferie med små børn

Det giver sig selv, at små børn mellem 0 og 3 år ikke kan være væk flere uger i træk fra den forælder, de primært er hos. Har man børn i denne alder, kræver det stor fleksibilitet fra begge forældre. For spædbarnet op til 1 års alderen vil der derfor mere være tale om dagssamvær af et par timers varighed et par dage i træk. Ofte er det en god idé, at besøgene foregår i barnets vante omgivelser, og mens moren er til stede.

Fra barnet er mellem 1 år og 3 år, kan I så småt begynde at have barnet på overnatning. En gylden tommelfingerregel, som Familieretshuset bruger er en overnatning af gangen svarende til antal år. Sommerferiesamværet bør derfor ligge tæt op af det hverdagssamvær, I ellers har, hvis I vil skabe ro, tryghed og forudsigelighed for jeres barn. Hvis jeres barn er vant til at være i institution, anbefaler jeg ofte forældrene, at de laver sommerferiesamvær. Forstået på den måde at i stedet for at være i institution er barnet sammen med samværsforælderen. Jeg bliver tit spurgt, hvorfor jeg ikke anbefaler, at barnet har flere overnatninger. Svaret er, at når barnet er mellem 1 og 3 år har det ikke evnerne til at udtrykke sine behov, fordi han eller hun ikke har et fuldendt sprog. Selv når børn i denne alder har et sprog, er de endnu ikke udviklet til at kunne bruge sproget rigtigt og give udtryk for sine følelser sprogligt. I stedet skal du kigge på dit barns adfærd. I kan også lave det, der bliver kaldt forlængede weekender for eksempel fra torsdag til mandag. Men igen; det afhænger helt af det enkelte barns behov. I denne alder er du nødt til at være lydhør over for dit barns signaler og ikke overskride grænsen for, hvor meget de magter. Derfor er der heller ikke nogle standardløsninger, når vi taler feriesamvær, i min optik.

Fra 3 til 6-årsalderen anbefaler jeg, at I holder sommerferieugerne enkeltvis. Mange børn i denne aldersgruppe oplever, at 2 uger er for lang tid at være væk fra den, de primært bor hos.

I aldersgruppen 6 år og opefter kan børnene som udgangspunkt klare længere tids adskillelse fra den, de primært er hos. Udviklingsmæssigt kan de også bedre give udtryk for, hvordan de har det følelsesmæssigt, og det er nemmere at tale med dem og trøste dem, hvis de bliver kede af det, eller hvis de pludselig savner. Når det er sagt, bør længden på ferien stadig afhænge af dit barns modenhed og behov. Hvilken tilknytning barnet har til samværsforælderen. Er der en tryg relation, eller ser barnet ikke forælderen så ofte? Hvor længe kan barnet undvære den primære forælder? Må barnet kontakte forælderen, når det har behov? De her spørgsmål bør du stille dig selv, inden ferien skal planlægges. Typisk er min anbefaling 2 sammenhængende uger samt en enkeltstående uge.

Skilsmisseboern ferie

Når dit barn bliver ældre, ændres hans eller hendes ønsker for ferien også

De større børn – teenagerne – vil ofte gerne have lange ferier. De orker ikke at starte nye ferier op hele tiden. De vil typisk gerne have ferien hos deres respektive forældre i streg. De vil også gerne have plads i ferien til at være sammen med vennerne eller ligefrem tage med vennerne på ferie. Så hav in mente, at der også skal være plads til de unges sociale liv med vennerne i den lange sommerferie.

I teenageårene vender de unge blikket mod vennerne, og samværet med forældrene træder naturligt lidt i baggrunden. I sommerferien er det derfor vigtigt, at I er bevidste om det, når den unge hellere vil være sammen med vennerne. Det handler ikke om, at barnet ikke elsker dig og din ekspartner. Det er en helt naturlig udvikling, som I bør støtte op om, selvom det går ud over jeres tid med barnet. Rigtig mange teenagere går rundt med en knude i maven af dårlig samvittighed overfor deres forældre. De føler, at de svigter dem, når de hellere vil være sammen med vennerne.

Jo ældre børnene er, jo mere bør de være en del af feriefordelingen mellem jer. Dog bør den endelige beslutning ligge hos jer forældre i fællesskab, fordi det er vigtigt, at det er jer, der sætter rammerne. I stedet for at I lægger ansvaret på jeres barns skuldre.

Er dit barn blevet ældre, og har du svært ved at finde ud af, hvordan du planlægger den helt rigtige sommerferie for hele familien? Så book en opstartssamtale med mig her, og lad os sammen finde ud af, hvordan jeg kan hjælpe jer.

 

Læg en plan for ferierne – én gang for alle

Det er min erfaring, at der er mange skilte forældre, som ikke har faste aftaler i forhold til fordelingen af ferieugerne. Det betyder, at de hvert år skal tage feriediskussionen, hvem skal have hvilke uger, hvem må rejse udenlands i år, og hvem skal der mest hensyn til osv. osv. Disse endeløse og opslidende diskussioner er trættende for alle parter. Forældresamarbejdet bliver anstrengt, kommunikationen går i hårdknude. Herfra er der ikke langt til, at det kan ende i en konflikt.

Jeg vil anbefale dig, at I én gang for alle for aftalt nogle basisregler, hvor I for eksempel aftaler, hvordan I fordeler sommerferieugerne og de øvrige ferier imellem jer. I kan vælge, om I vil køre med 3 enkeltstående uger eller 2 sammenhængende og 1 enkeltstående uge, eller 3 sammenhængende uger. For de små børn mellem 0 – 3 år er der tale om dagssamvær eller forlænget weekend.

Hvis I aftaler at have 2 sammenhængende uger og 1 enkeltstående uge, kan I for eksempel skiftes til, hvem der må vælge placering af de 2 sammenhængende ferieuger først. Når begge har placeret de 2 sammenhængende uger, placeres de enkeltstående uger. Den ene forælder starter i lige år, den anden forælder er først i ulige år.

Skriv også en deadline ind i dokumentet for, hvornår I senest skal give hinanden besked. Det er altid en god idé at være i god tid, når I skal planlægge ting sammen efter skilsmissen. 1. februar kunne være en god skæringsdato. På det tidspunkt skal mange virksomheder i forvejen have medarbejdernes ferier på plads. Hvis forælderen ikke har givet besked, så overgår førsteretten til den anden forælder.

Sæt dato og klokkeslæt for, hvornår ferien starter og slutter. Skriv også ind, hvem af jer der henter, og hvem der afleverer. Så undgår I unødige konflikter på afleveringsdagen mellem 2 ferier.

Mærk efter om din plan for ferien passer til dit barn

Ferien skal også fungere for barnet. Derfor er det en rigtig god ide, at I taler sammen om, hvad I hver især skal med barnet i ferien. Ferien skal gerne forløbe godt for barnet. Der skal være plads til fordybelse, og der skal være plads til at fordøje alle oplevelserne. Det kræver energi af dit barn, når han eller hun skal vænne sig til at være sammen med en ny forælder og et nyt sæt regler og værdier. Undgå, at ferien bliver stressende for barnet, og læg et par fridage hjemme mellem rejserne.

Prøv at sæt dig i dit barns sted, og mærk efter, hvordan du ville have det med det program, I har sat sammen. Husk igen, at det ikke handler om millimeterdemokrati, retfærdighed eller ligeværd mellem jer forældre. Det handler om, at jeres barn får en god sommerferie med begge sine forældre.

Mærk efter, om dit barn har brug for 2 udlandsrejser. Hvis I begge mener, at det bliver for meget, så kan I skrive ind i aftalen, at I skiftes til at tage barnet med til udlandet lige henholdsvis ulige år.

Vær opmærksom på, når I planlægger, at mange sommerhusudlejningsfirmaer har skiftedag om lørdagen i højsæsonen. Det samme gælder for nogle udlandsrejser. I så fald skal skiftedagen mellem jeres ferier måske også være en lørdag eller en søndag.

Kan I ikke selv løse den gotiske knude, kan I få hjælp til det i det private gennem skilsmisserådgivning eller i Familieretshuset.

Jo hurtigere I søger hjælp, jo nemmere bliver det at løse konflikten. Hvis I ikke kan blive enige, er sidste udvej, at Familieretshuset eller Familieretten træffer en beslutning om, hvordan I fordeler ferierne imellem jer.

For barnets skyld er det vigtigt, at I lægger ferierne i skolernes ferier. Det er et skråplan at lægge ferierne uden for feriesæsonen, selvom det er fristende at kunne komme afsted til udlandet til billigere priser. Børnenes hverdag skal fungere, og for barnet er det vigtigt, at han eller hun kan følge undervisningen og skoleåret. Når et barn holder ferie uden for skolernes ferie, påvirker det også barnets sociale relationer til kammeraterne. Det er svært at være en del af et gruppearbejde, når man er på ferie.

Skal du og børnene til udlandet, så er det altid en god idé at betrygge den anden forælder ved at fortælle, hvilket land I skal til, og hvilket hotel I bor på. En sms eller mail om, at I er landet, og alt er gået fint, falder også altid i god jord. Og det skaber en god tone og en god grobund for jeres fremtidige samarbejde.

Når du er klar til at booke rejsen, så husk at bestille afbudsforsikring. I skilsmissefamilier kan der hurtigt opstå uforudsete situationer. Derfor vil jeg anbefale dig at tegne en afbudsforsikring. Det er også en god idé at cleare rejsetidspunktet en ekstra gang med den anden forælder. Sidste sommer fortalte en far mig, at han mistede 3 flybilletter og hele opholdet, fordi den anden forælder spændte ben ved at tilbageholde børnenes pas, så de ikke kunne komme afsted. Og fordi han ingen afbudsforsikring havde, var pengene tabt.

De skilsmissebørn, som har forældre, der bor i forskellige landsdele er vant til at rejse alene, når de skal på samvær, men det er ikke ensbetydende med, at det er fedt at skulle rejse afsted alene i sommerferien. Mange børn sætter stor pris på, at de kan følges med deres forældre. Overvej derfor en ekstra gang, om du ikke skal hente dit barn på adressen. Tiden i bilen kan også være en god måde for barnet at lande på og få alenetid med dig på. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så kan man både hos DSB og i lufthavnen købe assistance, hvis børnene skal rejse alene. De større børn har ofte ikke noget imod at rejse alene.

Men selve turen kan føles lang, når man rejser alene (det kender du sikkert selv). Hjælp derfor dit barn med at pakke lidt snacks, læsestof eller spil ned i rygsækken, så går tiden lidt hurtigere, og de får forhåbentlig færre bekymringer under rejsen.

Det kan du gøre for, at I allesammen får en god sommerferie efter skilsmissen

 • Planlæg fordelingen af sommerferieugerne i god tid med din ekspartner.
 • Fordel ugerne imellem jer.
 • Husk, at det ikke handler om, at I har ret til lige meget feriesamvær.
 • Tag hensyn til børnenes behov i forhold til ferielængden og skift.
 • Tag hensyn til, hvis barnet gerne vil på fodboldskole, spejderlejr, tid til at være sammen med vennerne eller lignende.
 • Sommerferien er også en tid, hvor barnet måske har været vant til et par feriedage hos bedsteforældrene.
 • Planlæg sommerferien ud fra børnenes præmisser. Som forældre har I ansvar for at planlægge og afholde en sommerferie, der er god for barnet. Lyt derfor også til jeres barns ønsker.
 • Husk, det er barnets ferie, der skal hænge sammen. Tag derfor hensyn til, at der ikke bliver for mange skift. Skiftedagen er oftest svær for barnet og kræver meget energi.
 • Før ferien ind i kalenderen – gerne én, der kan hænge på køleskabet. På den måde kan barnet følge med i, hvor lang tid der er til ferien. Barnet kan også tjekke efter, hvis der er noget vedrørende sommerferien, han eller hun har glemt.
 • Undgå at overgå hinanden i, hvem der kan give barnet den bedste ferie. For barnet kan det være anstrengende at være på farten hele tiden. Barnets batterier skal lades op, så han eller hun kan komme friske tilbage til institutionen eller skolen efter ferien. På samme måde som dig selv har dit barn også brug for at slappe af i ferien.
 • Overvej, om I skal vælge samme destination, hvor barnet bliver i to uger, og det er de voksne, der skifter midtvejs.

 

En fælles sommerferie kan virke som en god idé – men er det sjældent i virkeligheden

Nogle nyskilte forældre vælger eller overvejer at holde sommerferie sammen for børnenes skyld. Det er sjældent en god idé. Risikoen, for at I ryger ind i de gamle mønstre, er større end du tror. Jo længere tid I har været skilt, desto mere står I på jeres egne meninger. Der er derfor risiko for, at stemningen bliver dårlig. Stemninger, som hverken du eller dit barn har brug for. Børn er vældig gode til at opsnappe stemninger, og en dårlig stemning lægger en gevaldig dæmper på sommerferiehumøret. Overvej også, hvor meget energi du skal bruge for, at en ferie med ekspartneren kan komme til at fungere. Har du været den, der har været nødt til at gå på kompromis med dig selv og dine værdier? Hvad er risikoen for, at du igen-igen må gå på kompromis eller overskride dine grænser og spille gode miner til slet spil?

Der er ligeledes risiko for, at I sender uhensigtsmæssige signaler til jeres barn. Barnet kan med rette få den idé, at I er på vej til at blive kærester igen. Barnet kan også have svært ved at forstå, at I godt kan tage på ferie sammen, men at I kan ikke bo sammen.

I mine øjne vil en fælles sommerferie kræve store veksler for begge parter, og risikoen, for at stemningen vil svinge, vil være stor. En af konsekvenserne ved en skilsmisse er, at man også holder ferierne adskilt, og at I vil savne hinanden. Det er helt okay og meget naturligt.

Skilsmisseboern ferie

Overvejer du, om din nye kæreste skal med jer på ferie?

Er du i en situation, hvor du, din ekspartner eller I begge har fået nye kærester, og tænker I på, om kæresten skal med på ferie, bør I gøre jer nogle overvejelser inden. Jeg kan godt forstå, at man kan have lyst og behov for at holde ferie med kæresten, men og der er et stort men.

Dine børn har nødvendigvis ikke den samme lyst eller det samme behov. For barnet er det en kæmpe omvæltning, at der kommer nye kærester ind i forældrenes liv både følelsesmæssigt og praktisk. Når nye kærester kommer ind i billedet, skal barnet følelsesmæssigt deale med, at forældrene definitivt ikke længere bliver kærester igen.

Det er en brat opvågning for mange børn, og det er ikke altid lige nemt at forlige sig med for dit barn. Hvis kæresteforholdet er nyt, skylder du også dit barn det hensyn, at han eller hun ikke skal tage stilling til nye voksne, før du ved om, det er en blivende relation. Der er ingen grund til, at dit barn skal investere en masse energi i en relation, der måske er ovre, når ferien er forbi. Hvordan du introducerer en ny kæreste er et stort emne for sig, som jeg fortæller dig mere om snart.

Indtil da kan du stille dig selv følgende spørgsmål, inden du beslutter, om I skal på ferie sammen:

 • Er du blevet skilt for nylig?
 • Er jeres forhold seriøst?
 • Er din kæreste blevet introduceret til dit barn?
 • Hvor godt kender dit barn kæresten?
 • Kan dit barn lide kæresten?
 • Kan din kæreste lide dit barn?
 • Har kæresten også børn, og skal de med?
 • Hvad synes dit barn om, at kæresten skal med?
 • Har I afstemt jeres forventninger til ferien?

Selv om du holder rigtig meget af din kæreste, er det ikke ensbetydende, at dit barn har det på samme måde. De fleste børn har det lidt svært i starten med nye kærester. Jeg har haft børn i samtale, der har været meget fokuseret på at få kæresten kørt ud på et sidespor. Et nyt kæresteforhold kan have trange kår, hvis barnet modarbejder forholdet. Dit barn vil højst sandsynlig i starten opfatte din kæreste som en konkurrent, der tager tid med dig fra barnet. Og hvis dit barn stadigvæk håber på, at du og din ekspartner finder sammen igen, kan det også være rigtigt hårdt for barnet at møde din nye partner, fordi det får håbet om, at alting bliver, som det var før, til at svinde mere og mere ind.

Vælger du, at din nye kæreste skal med på jeres ferie, er det vigtigt, at du selv siger det til dit barn. Giv dit barn plads til at udtrykke sine meninger, ønsker og eventuelle bekymringer. Tal med dit barn om, hvad han eller hun gerne vil lave sammen med dig alene. For det er vigtigt, at du også prioriterer at have alenetid med barnet. Måske har dit barn bare glædet sig til at være sammen med dig og kun dig.

Vælger du og kæresten, at I skal holde ferie sammen, så er det altid en rigtig god idé at afstemme jeres forventninger til ferien. Skal I have alenetid med jeres egne børn? Er det i orden at lave forskellige aktiviteter, eller skal alle lave det samme? Hvordan tager I hensyn til børnenes forskellige behov? Tal om rammerne for ferien.

Har kæresten børn, der også skal med, så kan I ikke forvente, at jeres børn svinger sammen, bare fordi de er jævnaldrende. Venner vælger man selv. Så det skal du også have med i dine betragtninger, inden du træffer så stor en beslutning.

Planlæg lige præcis den ferie, som du og dine børn drømmer om

Når de overordnede rammer for ferien er på plads, kan du selv begynde at planlægge din egen ferie med børnene. Er det din første sommerferie, hvor du er skal være alene med børnene, så kan det virke overvældende og også lidt skræmmende at skulle stå for sommerferien selv. Før var I to til at planlægge, nu er der bare dig og børnene.

Den første sommerferie er bare mere sårbar, fordi der i forvejen generelt er store forventninger til sommerferien, fordi det er hovedferien på hele året for de fleste. Forbered dig mentalt på, at der ikke er noget, der bliver som før.

Det positive er, at du har mulighed for at holde en sommerferie, som du ønsker den. Du skal ikke gå på kompromis med andre end dig selv og børnene. Du behøver ikke længere at deltage i aktiviteter, du ikke synes om. Det er nu, du har mulighed for at ændre på vanerne. Du starter et nyt kapitel i dit liv. Måske har du lyst til at dase, måske har du lyst til en aktiv ferie. Måske har du egne oplevelser fra din barndom, som du gerne vil give videre til dine børn.

Inden du beslutter, hvilken form for ferie du og børnene skal holde, er det klogt at undersøge, hvor langt økonomien rækker. Der er ingen grund til at sætte sig i gæld for at kunne holde en god sommerferie med dit barn. Efter en skilsmisse er det ikke ualmindeligt, at jeres økonomiske råderum er forskelligt. Den ulighed vil naturligvis også afspejle sig i, hvilken ferie I hver især kan og har lyst til at holde med barnet.

Bare fordi du ikke har de samme økonomiske muligheder, er det ikke ensbetydende med, at ferien bliver dårligere. Det er dit nærvær overfor barnet, der gør ferien god. Når du har overblikket over økonomien, er det nemmere at inddrage børnenes ønsker.

Alt efter hvor gamle dine børn er kan du godt inddrage dem i, at I ikke har lige muligheder for at vælge ferieform. Det kan børn godt forstå. Det eneste, du skal være opmærksom på, er, at du ikke lader dine følelser af eventuel bitterhed skinne igennem. Din ferie bliver mindst lige så god for barnet, som den ferie din ekspartner holder. Fald ikke i den grøft, hvor du begynder at inddrage børnene i, at du ikke har råd, fordi den anden forælder ikke vil dele økonomien retfærdigt, da I blev skilt. Stå ved dit valg af ferie, og glæd dig sammen med barnet til ferien.

At holde sommerferie sammen skaber mange fælles minder og erfaringer, som I kan leve højt på, når hverdagen melder sig igen. Det kan for eksempel være, at barnet får lært nye færdigheder som at kunne cykle, snitte, svømme, tænde bål eller andet.

Det er rigtig vigtigt at mærke efter, hvad du har brug for, og hvor meget du har energi til. Spørg dine børn, hvad de kunne tænke sig. Børn er ofte meget umiddelbare og har ikke svært ved at fortælle, hvad de godt kunne tænke sig. De lever i nuet og tænker meget lystbetonet. Det, de har lyst til, hænger ikke altid sammen med, hvad de har brug for. Derfor er det vigtigt, at du tænker ind, hvad der er dit barns behov, og hvor meget kan det magte. Er det fysiske aktiviteter, eller er der i virkeligheden brug for dasedage? Begge dele hører sig til en god sommerferie – og I kan gøre præcis, som I godt kunne tænke jer.

Idéer til, hvad I kan lave

 • Du kan holde ferie hjemme med børnene og tage på dagsture i byen, skoven eller ved vandet. Naturstyrelsen har nogle fine foldere med ture i naturen i hele Danmark. Læs mere her.
 • I kan besøge familie, I måske ikke ser så meget, som I gerne ville i hverdagen. Måske som en miniferie.
 • I kan holde ferie i Danmark i et lejet sommerhus, på camping eller bytte hus med en anden familie.
 • I kan tage på cykeltur og overnatte i naturen.
 • I kan tage på højskole. Flere højskoler arrangerer sommerferieuger for enlige forældre og deres børn. Mange nyskilte forældre fortæller positivt om denne ferieform, hvor de møder ligesindede, og hvor der er aktiviteter for forældrene og børnene både sammen og hver for sig.
 • I kan rejse til udlandet. Husk, at afstemme forventningerne, og tag hensyn til, hvad børnene kan. Vælg eventuelt et hotel med bamseklub eller all inclusive, så kender du udgifterne.
 • Måske har du venner, der er i samme situation, og som mangler nogle af rejse med? Så kan I måske holde ferie sammen.

 

Mærk efter, hvad I som familie har brug for

Vælg den ferieform, der tilgodeser både dine børns og dine egne behov. Se på dine børn, og mærk efter, hvad de har brug for. Hvis børnene allerede har været på en udlandsrejse, når de kommer hjem til dig, ja, så har de måske allermest brug for at være hjemme og slappe af. I hverdagen har både børn og voksne travlt med skole, arbejde og fritidsaktiviteter og skift mellem hjemmene. Derfor kan det også være den bedste ferie, hvis man bare kan få lov til at slappe af.

For skilsmissebørn kan ferien derfor også bruges til at lande bedre hos forældrene. Mange skilsmissebørn bruger alt for mange kræfter på at omstille sig til de to hjem med forskellige værdier, forskellige regler og måder at gøre tingene på i hverdagen. Du kan derfor med fordel slække lidt på reglerne i ferien. Ferien handler om at være sammen.

Giv børnene mulighed for at være til stede i nuet uden for mange forventninger og krav.
Undgå derfor, at ferien er fyldt med oplevelser. Det er helt i orden at lægge pauser ind, hvor børnene også gerne må komme derhen, hvor han eller hun keder sig. Send derfor også gerne iPad’en på ferie. Prøv at lukke ned for de sociale medier. Det gælder både børn og voksne. Tiden sammen er kostbar i skilsmissefamilier, for man synes, man skal nå det hele på den halve tid.

Tager du afsted med børnene alene, så er det vigtigt, at du vælger en ferieform, som du kan overskue. Lad derfor være med at slå et større brød op, end du kan magte. Ferien skal være sjov og afslappende for alle. Børn trives bedst med glade forældre. At være alene afsted kan til tider være hårdt, fordi hele ansvaret hviler på dig. Så sænk ambitionsniveauet, og husk på, at det, dit barn i sidste ende bare gerne vil, er at være sammen med dig.

Bliv på hver jeres banehalvdel – også selvom samarbejdet er svært

Jeg ved godt at mange af jer deres læser med her på bloggen desværre oplever samarbejdet med ekspartneren meget svært for ikke at sige næsten umuligt. Lad være med at dunke dig selv i hovedet over, at du ikke kan give dit barn den ideelle sommerferie, hvor du og din ekspartner kan samarbejde. Tag de idéer du kan bruge fra blogindlægget. Selv små ændringer kan gøre en stor forskel for både dig og dit barn. I ferietiden kan der både være brug for, at du markerer dine grænser tydeligt. Der vil helt sikkert blive brug for, at du sluger nogle kameler og trykker på pyt-knappen. Det er ikke i sommerferien, at de store slag skal kæmpes. Undgå derfor at gå i for små sko. Smålighed fører aldrig noget godt med sig. Jo bedre du er til at holde lav profil, jo bedre bliver sommerferien for dit barn.

Læg derfor stridighederne på hylden. Undgå at udspørge dit barn om ferien hos den anden forælder. På den måde undgår du, at dit barn føler sig som en lus mellem to negle. Lad være med at tale dårligt om din ekspartner eller dennes valg af ferieform. Kritikken vil også påvirke dit barn. Hvis kritikken fyger om ørerne på barnet, bliver han eller hun presset til at tage parti. Det er der ingen børn, som frivilligt ønsker. Hvis du ikke kan sige noget godt, så lad helt være med at sige noget.

Der er ingen, der siger, at du skal være enig i din ekspartners valg, men det er vigtigt, at du signalerer til dit barn, at det er i orden at have forskellige meninger – også om, hvordan den gode ferie ser ud. Det er også vigtigt, at du signalerer, at du bestemmer hos dig, og din ekspartner bestemmer hos ham eller hende. Derfor skal I også blive på hver jeres banehalvdel, og undgå at kommentere på barnets ferie hos hinanden. Du kan læse mere om, hvordan du tackler det svære forældresamarbejde her.

Dit barn har brug for, at du støtter op om ferien hos ekspartneren. Tal med dit barn om, at det bliver godt at komme på ferie. At ferien nok skal blive sjov og spændende. At det er dejligt, at barnet nu får længere tid sammen med den anden forælder. Hjælp dit barn med at få pakket kufferten, så barnet ikke står uden badetøj.

Dit barn skal for alt i verden ikke have dårlig samvittighed over at det skal på ferie med sin anden forælder. Fortæl dit barn lidt om, hvad du skal lave, når barnet er på ferie. Formålet er, at dit barn ikke skal være bekymret for dig. Måske skal du arbejde, sætte noget i stand, være sammen med nogle venner eller noget andet. Betryg dit barn i, at du sagtens kan være alene hjemme.

En af de sværeste discipliner, når du er blevet skilt, er, at du skal lade være med at blande dig i, hvad der sker på din ekspartners banehalvdel. Og omvendt selvfølgelig.

Lad dit barn holde helt ferie undgå at forstyrre med opringninger, sms’er, snaps og så videre. Det gælder også de sociale medier. Lad dit barn nyde ferien i fulde drag, der hvor han eller hun er. Når I mødes igen, vil I have en masse at tale om. Netop fordi I ikke har talt sammen løbende.

En skilsmisse kan være lige så smertelig at komme igennem som et dødsfald. Der bliver vendt op og ned på dit og dit barns liv, og mange ting vil ændre sig for altid. Følelserne sidder ude på tøjet, og det første år vil ferier, højtider, mærkedage og traditioner være nyt for alle – også barnet. Det koster tid og energi at finde fodfæste igen. Du må gerne sige højt, at du ind imellem synes, at det er rigtigt svært også overfor dit barn; så længe du fortsætter med at bevare overblikket og kontrollen. Det kan ovenikøbet vise dit barn, at der hos jer er plads til de svære følelser.

Når barnet er afsted på ferie med sin anden forælder, er det vigtigt, at du selv får ladet batterierne op. Udnyt, at du er børnefri. Gør nogle af de ting, du ikke bare lige kan gøre i hverdagen. Tag i biffen med en ven. Tag på aftenbesøg, eller læs en god bog uden afbrydelser. Tag nogle af de dybe samtaler med veninderne, som dit barn ingen gavn har af at høre. Giv dig selv lov til at nyde, at du for en gangs skyld kan gøre lige, hvad du har lyst til uden at skulle tænke i barnepige eller have dårlig samvittighed. Selvom savnet til barnet kan være stort, er det vigtigt at have fokus på at få det bedste ud af situationen.

Er planlægningen af sommerferien gået i hårdknude? Så kontakt mig her og book en opstartssamtale med mig. Så finder vi en løsning, der passer til dig og din familie.

 

Når I skal tilbage til hverdagen igen efter sommerferien …

Alle ferier når sin afslutning, og forhåbentlig har alle fået ladet batterierne op i løbet af sommeren. At skulle vende tilbage til hverdagens rytme med skole, daginstitution, arbejde og skiftedage kræver overbærenhed, for det er svært for både voksne og børn.

Jo hurtigere I finder hverdagsrytmen igen, jo nemmere bliver overgangen mellem ferie og hverdag. Genopfrisk regler, arbejdsopgaver/pligter, hvis de skulle være blevet glemt i ferien. Lav en ny kalender til køleskabet, der kan give både dig og dit barn overblikket over de kommende dage.

For nogle børn kan det være svært følelsesmæssigt at skulle undvære sine forældre. Anerkend savnet og prøv, om du sammen med barnet kan finde en løsning, der gør overgangen nemmere for barnet. Tal med barnet om savnet og anerkend følelserne. Find helt konkret ud af, hvornår barnet igen skal se den savnede forælder. For andre børn er det rart at være tilbage hos kammeraterne, deres eget værelse og deres egne ting.

Én ting er særligt vigtigt efter ferien, når I skal tilbage til hverdagen: Hav god tid om morgen. Stå hellere lidt før op, end I plejer, så morgenerne ikke bliver stressende med sure eller kede af det børn, der ikke vil afleveres. Det er langt hyggeligere at komme roligt ud af døren. Roen smitter af på barnet og sætter positive aftryk på dagen.

Til sidst vil jeg bare ønske dig og dit barn en rigtig god sommerferie.

Har du svært ved at få sommerferiens store puslespil til at gå op? Så book en opstartssamtale med mig her.

 

Bettina Vestergaard

Bettina Vestergaard – Skilsmissekonsulent og familieterapeut med egen praksis siden 2015 – Læs mere om Bettina her.
2 svar

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] godt nok til at finde ud af det sammen. Er det ikke tilfældet, så er det muligt at søge om hjælp til at få arrangeret ferieplanerne med ekspartneren på en fair måde. Det allervigtigste er, at I ikke sætter jeres børn i en […]

 2. […] hos den ene forælder og så den anden, skal du huske at nyde den. For mange er det svært at være skilsmissebørn om […]

Skriv en kommentar

Vil du deltage i debatten?
Du er velkommen til at bidrage!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *