Mægling

Fastlåste konflikter kan løses ved konfliktmægling

Få hjælp til jeres fastlåste konflikt

Nogle gange kan små uenigheder om jeres barn eller andre forhold i relation til skilsmissen udvikle sig til store konflikter, som går i hårdknude. Er du nået til det punkt, hvor du nærmest har opgivet at kunne tale eller samarbejde med din ekspartner om jeres barn, eller bruger du nu dit barn som sendebud imellem jer? Så kan du ændre den fastlåste situation ved, at du tager initiativ til, at I begge deltager i konfliktmægling.

Hvad er konfliktmægling?

Konfliktmægling er en metode, hvor du og din ekspartner får hjælp til at finde og forhandle jer frem til en brugbar løsning/aftale, som I begge kan acceptere. Udgangspunktet i al mægling er, at det er parterne i konflikten, der rummer de bedste løsninger på konflikten. Min opgave er at styre processen, og det er så jeres ansvar at komme frem til en løsning, som både du og din ekspartner er tilfreds med.

Spørg mig om konfliktmægling her

Hvad er en konflikt?

Det kan lyde banalt, men en konflikt er egentlig bare en uoverensstemmelse, som kan skabe voldsomme spændinger mellem mennesker pga. vores forskelligheder. En konflikt er ofte styret af vores følelser. Konflikten opstår derfor ikke om en diskussion om fakta, men i diskussioner, som farves af vores forskellige holdninger, vurderinger og meninger.

Der skal to til tango

Det skal der også til konfliktmægling.  Det kræver altså, at både du og din ekspartner har vilje og evne til at arbejde for en fælles løsning på jeres konflikt.

En stor del af løsningen på konflikten ligger i, at I skal fokusere på, hvordan I gerne vil have det fremover, snarere end de præcise detaljer i konflikten, og hvem der gjorde og sagde hvad. Du og din ekspartner skal derfor lede efter en fair løsning, som I begge kan blive tilfreds med.

Målet for konfliktmæglingen er altså, at både du og din ekspartner kan acceptere udfaldet, og at forløbet har været baseret på konstruktiv dialog fra jer begge.

Husk også, at konfliktmægling er frivilligt for begge parter. Du kan til enhver tid afbryde konfliktmæglingen, hvis du ikke længere ønsker at fortsætte.

Sådan forløber en konfliktmægling

Du og din ekspartner mødes hver især med mig før det egentlige mæglings møde finder sted mellem jer. Her får I mulighed for at fortælle om, hvordan I oplever konflikten og tage stilling til, hvad i ønsker at få ud af mæglingen. Jeg stiller undervejs uddybende spørgsmål. Spørgsmålene hjælper jer til at blive klar på jeres egne synspunkter, behov og interesser.

Selve Mæglingen foregår på ét møde, der kan vare fra 1 time til en hel dag. Det afhænger af jer.

  • I fortæller, hvordan I oplever konflikten.
  • I finder en fælles opfattelse og definition af problemerne.
  • I giver hver især udtryk for, hvad I har behov for.
  • Jeg samler op.
  • I kommer hver især med en række løsningsforslag på problemerne.
  • I forhandler jer frem til løsninger, som I begge kan acceptere.
  • I indgår aftaler.
  • Jeg skriver aftalerne ned.

Når mæglingsmødet er slut, går I hver til sit med en aftale, der vil foregribe yderligere konflikter og eskaleringer.

Min rolle som konfliktmægler

Under konfliktmæglingen vil jeg styre og lede samtalen og processen. Jeg vil stille uddybende spørgsmål og samle op på det sagte. Jeg vil være den, der sikrer, at I begge føler jer set og hørt. Jeg vil være neutral. Jeg vil ikke komme med løsninger eller foretage vurderinger.

Samtalen vil foregå i neutrale omgivelser i mine lokaler. Alt efter omfanget af konflikten kan en samtale vare fra en time og op til en hel dag. Det tilstræbes, at I når til enighed ved første møde.

Ja tak, jeg vil gerne booke en konfliktmægling

Gratis og uforpligtende spørgsmål