Sådan bliver din samværsaftale til

Trin for trin

En samværsaftale er meget mere end en deleordning

I løbet af få – og højst 14 – dage, får I en brugbar samværsaftale hos mig, som er mere end en deleordning. Den indeholder aftaler om alle praktiske hverdagsting, der dukker op i dit barns nye liv i to hjem. I skal deltage i 2 møder for at udarbejde aftalen og et evalueringsmøde efter 3 måneder.

I min e-bog: “Skilsmisseguide til forældre” kan du læse mere om deleordninger og andre vigtige ting at være opmærksom på ved en skilsmisse.

Vores første møde – så er vi igang

Det første møde varer typisk 3 timer, hvor vi gennemgår samværsaftalen punkt for punkt. Vi diskuterer fordele og ulemper ved de forskellige løsninger og deleordninger, så I kan træffe jeres beslutninger på et velinformeret grundlag.

Det er jeres samværsaftale. Derfor er det også jer, der bestemmer, hvad der skal stå. Jeg guider jer og sørger for, at I begge kommer til orde. Jeg repræsenterer jeres barn, og kommenterer jeres løsningsforslag ud fra barnets perspektiv.

Hvis I gerne vil høre jeres barns mening om nogle af punkterne, kan jeg tale med jeres barn på jeres vegne enten før eller efter vores møder.

Renskrivning af samværsaftalen

Jeg skriver samværsaftalen ren, og sender den til jer begge på e-mail.

I læser samværsaftalen igennem. Er der noget i aftalen, som I ikke er enige i, skriver I det ned, og vi drøfter det på vores andet møde. Det er helt almindeligt, at der er noget, I gerne vil have justeret. Derfor mødes vi igen til anden samtale.

Anden samtale – nu er aftalen næsten færdig

Det andet møde tager 1½ time. Her drøfter vi eventuelle uoverensstemmelser, justerer løsningerne, beslutter den bedste deleordning, og I skriver under på aftalen.

Vi finder også ud af, hvad jeres barn skal have at vide om aftalen, og hvordan I bedst fortæller det til jeres barn. Hvis I gerne vil have hjælp til at fortælle jeres barn om, hvad der kommer til at ske, kan jeg også hjælpe jer med det.

I står nu med en komplet og skræddersyet samværsaftale, der forebygger konflikter, og sikrer jer et godt forældresamarbejde.

Inden vi skilles, booker jeg en tid i kalenderen til jer til et opfølgningsmøde efter 3 måneder.

Opfølgningsmøde efter 3 måneder

På dette møde, som varer 1½ time, taler vi om, hvordan aftalen har fungeret i praksis. Er der noget, som I er utilfredse med, eller som I synes ikke fungerer? Hvordan trives jeres barn med ordningen? Er der ting i aftalen, som skal skrives om, gør vi det.

Din samværsaftale er færdig, før dit første møde i Familieretshuset.

Hos mig får I en skræddersyet samværsaftale på få dage, som I kan bruge med det samme. I undgår samtidig, at blive en del af “systemet” og at Familieretshuset træffer afgørelser på jeres vegne, der har indflydelse på jeres liv.

Min skræddersyede samværsaftale er tilmed udarbejdet i samarbejde med advokat Mette Clemmensen fra Drachmann Advokater.

Køb en skræddersyet samværsaftale her